Iepirkumi
Parametriem atbilst: 307
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/5/2-1/M-38
24.07.2017
„Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojums objektam Lubānas ielā 80, Rīgā”

piemērota 9.panta divdesmit pirmā daļa

9.panta kārtībā
14.07.2017 16:00
Aktīvs
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/SP-6
20.07.2017
Ūdens noplūdes avārijas seku likvidēšana Rīgas pils ēkā
Sarunu procedūra
09.05.2017 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-3/M-40
18.07.2017
Būvniecības, būvju nojaukšanas, būvgružu ar piejaukumu (nesaturot bīstamos atkritumus) un būvgružu bez piejaukumiem atkritumu pieņemšana, pārstrāde un apsaimniekošana
9.panta kārtībā
31.07.2017 13:00
Aktīvs
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/5/2-1/M-31
11.07.2017
“Būvprojekta izmaiņu „Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 063 2027)” ekspertīzes veikšana”

Iepirkums tiek veikts piemērojot 9.panta 21.daļu

9.panta kārtībā
04.07.2017 13:00
Noslēgts līgums
Daina Golubovska
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/5/2-1/M-36
04.07.2017
„Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojums objektam Lubānas ielā 80, Rīgā”

Iepirkums tiek veikts piemērojot 9.panta 21.daļu

9.panta kārtībā
20.06.2017 10:00
Izbeigts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/M-34
03.07.2017
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Rīgā, Brīvības ielā 72k-1 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta” un ēkai Rīgā, Merķeļa ielā 11 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta”
9.panta kārtībā
14.07.2017 11:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis Tālrunis: 67024695
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-3/M-37
29.06.2017
Būvniecības, būvju nojaukšanas, būvgružu ar piejaukumu (nesaturot bīstamos atkritumus) un būvgružu bez piejaukumiem atkritumu pieņemšana, pārstrāde un apsaimniekošana

Iepirkums ir pārtraukts!

9.panta kārtībā
12.07.2017 13:00
Pārtraukts
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/M-35
29.06.2017
Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi Rīgā VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
9.panta kārtībā
13.07.2017 13:00
Aktīvs
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/SP-4
27.06.2017
Par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu Uriekstes ielā 16, Rīgā
Sarunu procedūra
28.04.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-2/M-28
19.06.2017
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”
9.panta kārtībā
23.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/AK-19
02.06.2017
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos īpašumos
Atklāts konkurss
26.06.2017 13:00
Aktīvs
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/AK-20
02.06.2017
Par automašīnu iegādi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
Atklāts konkurss
26.06.2017 09:30
Aktīvs
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/5/2-1/M-25
01.06.2017
„Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojums objektam Lubānas ielā 80, Rīgā”
9.panta kārtībā
13.06.2017 14:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/5/2-1/M-29
01.06.2017
Būvprojekta „Ēkas pārbūve un pielāgošana Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām, Aspazijas bulvārī 7, Rīgā” ekspertīze
9.panta kārtībā
13.06.2017 10:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/M-27
01.06.2017
Projektēšanas uzdevuma izstrādāšana būvprojektam ēkai Brīvības ielā 61, Rīgā
9.panta kārtībā
13.06.2017 16:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/AK-16
23.05.2017
Kurināmās malkas iegāde
Atklāts konkurss
13.06.2017 13:00
Aktīvs
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/5/1-2/M-21
23.05.2017
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
9.panta kārtībā
05.06.2017 10:00
Noslēgts līgums
Daina Golubovska, tālr. 67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/5/1-2/AK-18
17.05.2017
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumu apdrošināšana pret neparedzētiem riskiem

Iepirkuma dokumentos veikti grozījumi (t.sk. Nolikuma 8.pielikuma 4.tabulā izņemts viens objekts) un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Atklāts konkurss
26.06.2017 09:00
Aktīvs
Iveta Skutule, tālr. 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/5/2-1/M-30
17.05.2017
Būvprojekta „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (kad.apz.0100 022 0070)” ekspertīzes veikšana
9.panta kārtībā
29.05.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr. 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/AK-15
12.05.2017
Ārējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbi
Atklāts konkurss
02.06.2017 14:00
Aktīvs
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/AK-14
11.05.2017
Teritoriju uzkopšana Rīgas reģionā

Nolikumā ir veikti grozījumi un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts!

Atklāts konkurss
04.07.2017 14:00
Aktīvs
Iveta Strazdiņa. tālr.67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-2/M-24
10.05.2017
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”

tiek piemērota 9.panta divdesmit pirmā daļa

9.panta kārtībā
27.04.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-2/M-12
10.05.2017
Būvuzraudzības pakalpojums objektā Kalnciema ielā 14, Rīgā
9.panta kārtībā
22.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/AK-11
10.05.2017
Nekustamā īpašuma Rīgā, Eksporta ielā 6, ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija
Atklāts konkurss
31.05.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr.67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
ID Nr. VNĪ/2017/2/4-1/AK-10
08.05.2017
„Telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūras un Kurzemes rajona prokuratūras darba nodrošināšanai Kalnciema ielā 14, Rīgā”

Papildiāts ar aktuālu informāciju

Atklāts konkurss
29.05.2017 14:00
Aktīvs
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/M-22
08.05.2017
Ceļa zīmju izgatavošana, uzstādīšana, dokumentu saskaņošana ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un autostāvvietu marķēšana
9.panta kārtībā
22.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/AK-1
03.05.2017
Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope un remonts
Atklāts konkurss
07.06.2017 11:00
Aktīvs
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/M-23
28.04.2017
Par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanas darbiem
9.panta kārtībā
11.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/2-1/AK-12
25.04.2017
Būvdarbi ēkas pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs (0100 010 0141)
Atklāts konkurss
22.05.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr.67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-3/M-17
24.04.2017
Būvniecības atkritumu pieņemšana, glabāšana un utilizācija
9.panta kārtībā
08.05.2017 15:00
Pārtraukts
Iveta Skutule, tālr.67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/SP-5
17.04.2017
Arheoloģisko izpētes darbu veikšana (objekts: Rīgas Pils Kastelas daļas pagalma arheoloģiskā izpēte Pils laukumā 3, Rīgā, kadastra Nr. 0100 008 0006)
Sarunu procedūra
29.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/3/2-2/AK-13
05.04.2017
„Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu vērtēšanas pakalpojumiem”
Atklāts konkurss
02.05.2017 15:00
Aktīvs
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/M-20
31.03.2017
Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskās izpētes veikšana ēkai Brīvības ielā 61, Rīgā
9.panta kārtībā
11.04.2017 10:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-2/M-18
22.03.2017
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”
9.panta kārtībā
03.04.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/M-19
15.03.2017
Būvprojektu ekspertīzes veikšana būvprojektiem, kuros būvdarbu vērtība ir līdz EUR 300 000,00
9.panta kārtībā
27.03.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis: 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-2/M-16
15.03.2017
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu

8.² panta kārtībā
07.03.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-2/M-15
10.03.2017
Būvprojekta ”Ražošanas ēkas rekonstrukcija teātra telpu ierīkošanai un saimniecības ēku nojaukšana Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)” papildus projektēšanas darbi

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu

8.² panta kārtībā
27.02.2017 18:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/AK-7
28.02.2017
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
Atklāts konkurss
22.03.2017 15:30
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/SK-1
28.02.2017
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laukumā 2, Rīgā
Slēgts konkurss
13.03.2017 10:00
Aktīvs
Katrīna Kalniņa, tālrunis: 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/AK-9
28.02.2017
Arheoloģisko izpētes darbu veikšana (objekts: Rīgas Pils Kastelas daļas pagalma arheoloģiskā izpēte Pils laukumā 3, Rīgā, kadastra Nr. 0100 008 0006)
Atklāts konkurss
03.04.2017 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2-3/AK-8
28.02.2017
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Atklāts konkurss
28.03.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/AK-11
28.02.2017
Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbu Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvuzraudzība
Atklāts konkurss
03.04.2017 15:00
Izbeigts
Katrīna Kalniņa - 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/M-14
28.02.2017
Būvprojektu ekspertīzes veikšana būvprojektiem, kuros būvdarbu vērtība ir līdz EUR 300 000,00
8.² panta kārtībā
13.03.2017 10:00
Pārtraukts
Iveta Strazdiņa, tālrunis 67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/3/1-2/B-1
28.02.2017
Par juridisko pakalpojumu sniegšanu būvniecības jomā saistībā ar nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu un tiesisko attiecību risināšanu
B daļas iepirkums
17.03.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/M-6
27.02.2017
„Aizkaru piegāde un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

8.² panta kārtībā
25.01.2017 13:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-2/M-8
17.02.2017
Būvprojekta ”Ražošanas ēkas rekonstrukcija teātra telpu ierīkošanai un saimniecības ēku nojaukšana Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)” papildus projektēšanas darbi
8.² panta kārtībā
13.02.2017 14:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-2/M-7
16.02.2017
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”
8.² panta kārtībā
27.02.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2-3/M-11
14.02.2017
Personāla atlases pakalpojuma piesaiste
8.² panta kārtībā
27.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/M-1
07.02.2017
Liftu, pacēlāju un kravas celtņu tehniskās pārbaudes
8.² panta kārtībā
20.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/SP-3
07.02.2017
Robežšķērsošanas vietas „Pāternieki” un „Silene” ceļa pārbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
Sarunu procedūra
17.02.2017 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/AK-3
03.02.2017
"VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošo nekustamo īpašumu nepārtrauktās elektrobarošanas (UPS) sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
Atklāts konkurss
01.03.2017 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/M-4
01.02.2017
Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Čiekurkalna 1 līnijā 1, Gaujas ielā 17
8.² panta kārtībā
13.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/AK-4
30.01.2017
Elektroapgādes un zibensaizsardzības sistēmu mērījumi un izpilddokumenāciju izstrāde VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
Atklāts konkurss
13.03.2017 14:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-7/M-10
20.01.2017
"Par Rīgas pils ēkai radīto ūdens notecējumu un bojājumu ekspertīzi Pils laukumā 3, Rīgā
8.² panta kārtībā
18.01.2017 16:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālrunis 67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/M-9
19.01.2017
Būvprojekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”, Pils laukums 2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 008 0054 001, atsevišķu risinājumu vai izmaiņu ekspertīzes un būvdarbu ekspertīzes veikšana
8.² panta kārtībā
30.01.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr. 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/AK-6
18.01.2017
Telpu uzkopšana Rīgā, Talejas ielā 1
Atklāts konkurss
28.02.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/M-2
16.01.2017
Maināmo paklāju noma VAS "Valsts nekustamie īpašumi"pārvaldībā un valdījumā esošajos objektos
8.² panta kārtībā
27.01.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/2/4-1/M-5
13.01.2017
Priekšizpētes veikšana un projektēšanas uzdevuma izstrādāšana ēkas pārbūvei Brīvības ielā 61, Rīgā
8.² panta kārtībā
24.01.2017 10:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/M-66
12.01.2017
Informatīvās sistēmas izgatavošana un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

8.² panta kārtībā
27.12.2016 12:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka tālrunis:67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/AK-2
09.01.2017
Telpu uzkopšana Rīgā, Talejas ielā 1

Iepirkums ir pārtraukts.

Atklāts konkurss
20.02.2017 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-74
06.01.2017
Celtniecības tehnikas noma Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
8.² panta kārtībā
27.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2017/4/1-1/M-3
05.01.2017
Slēdzeņu remonts un atslēgu izgatavošana
8.² panta kārtībā
16.01.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/M-67
05.01.2017
„Aizkaru piegāde un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

8.² panta kārtībā
27.12.2016 12:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka tālrunis:67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/M-65
03.01.2017
„Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas „Dziesma” mākslinieciskā projekta īstenošana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

8.² panta kārtībā
07.12.2016 12:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/AK-30
23.12.2016
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība robežšķērsošanas vietas „Terehova” attīstības modernizācijas projektam

Informējam, ka atkārtota Objekta apskate tiek plānota 2017.gada 25.janvārī plkst.11.30 robežšķērsošanas vietā  „Terehova”, Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, vismaz 24 stundas iepriekš (līdz 24.janvāra plkst.11.30) sazinoties ar Aivaru Mirkšu, tālr. 29231154, e-pasts: vni.lvaivars.mirkss.

Atklāts konkurss
06.02.2017 14:00
Aktīvs
Agrita Medzvecka tālr.67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/SP-10
21.12.2016
Okupācijas muzeja ēkas pārbūves, tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvprojekta aktualizācija
Sarunu procedūra
30.12.2016 10:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/M-64
16.12.2016
Priekšizpētes veikšana un projektēšanas uzdevuma izstrādāšana ēkas pārbūvei Brīvības ielā 61, Rīgā
8.² panta kārtībā
30.12.2016 10:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/AK-28
16.12.2016
Robežšķērsošanas vietas „Pāternieki” un „Silene” ceļa pārbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums ir izbeigts, jo atklātā konkurā netika saņemts neviens piedāvājums.

Paziņojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu: https://pvs.iub.gov.lv/show/483946 .

Atklāts konkurss
11.01.2017 13:00
Izbeigts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/SP-8
16.12.2016
Audiovizuālo iekārtu piegāde un uzstādīšana

2017.gada 14.martā iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un sarunu procedūras nolikuma 5.1.3.punktu, sakarā ar to, ka ir zuduši apstākļi, kas pamato sarunu procedūras rīkošanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu.

Sarunu procedūra
27.12.2016 12:00
Pārtraukts
Agrita Medzvecka, tālr.67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2-4/M-73
13.12.2016
Servisa nodrošināšana kafijas pauzēm VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
B daļas iepirkums
12.12.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/AK-39
07.12.2016
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
Atklāts konkurss
03.01.2017 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece, tālrunis 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2-4/M-68
05.12.2016
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
B daļas iepirkums
05.12.2016 10:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/AK-40
01.12.2016
Gāzes katlumājas tehniskās apkopes un remontdarbi
Atklāts konkurss
02.01.2017 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/B-7
29.11.2016
Fiziskās apsardzes pakalpojumi
B daļas iepirkums
13.12.2016 10:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/M-63
22.11.2016
Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12, Liepājā, sakārtošana
8.² panta kārtībā
05.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/M-55
16.11.2016
Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12, Liepājā, sakārtošana

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

8.² panta kārtībā
28.11.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-61
09.11.2016
Celtniecības tehnikas noma VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
8.² panta kārtībā
21.11.2016 10:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/SP-6
09.11.2016
Ražošanas ēkas pārbūve Miera ielā 58A, Rīgā

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem: https://pvs.iub.gov.lv/show/483740.

Sarunu procedūra
16.11.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/AK-34
08.11.2016
Logu un durvju izgatavošanas, montāžās, apkopes, restaurācijas un remonta darbi valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos īpašumos

Iepirkuma nolikumā ir veikti grozījumi un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts

Atklāts konkurss
03.01.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-29
01.11.2016
Pievadceļa izbūve no Ezermalas ielas uz zemes gabalu ar kadastra Nr. 0100 084 2030

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā

8.² panta kārtībā
16.09.2016 14:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-62
31.10.2016
Tehniskā projekta “Muzeju krātuvju komplekss” Pulka ielā 8, Rīgā būvkonstrukciju daļas statikas pārbaudes aprēķina trīsdimensiju (3D) modeļa izstrāde, aprēķinu pārbaude un analīze, aprēķinu salīdzināšana ar tehniskajā projektā dotajām slodzēm un slēdziena sagatavošana

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

8.² panta kārtībā
31.10.2016 09:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-60
27.10.2016
Tehniskā projekta “Muzeju krātuvju komplekss” Pulka ielā 8, Rīgā būvkonstrukciju daļas statikas pārbaudes aprēķina trīsdimensiju (3D) modeļa izstrāde, aprēķinu pārbaude un analīze, aprēķinu salīdzināšana ar tehniskajā projektā dotajām slodzēm un slēdziena sagatavošana

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

8.² panta kārtībā
27.10.2016 14:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-57
19.10.2016
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo automašīnu tehniskā apkope un remontdarbi Liepājā
8.² panta kārtībā
03.10.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/AK-35
18.10.2016
Ēku logu, logu rāmju, iekšējo un ārējo palodžu mazgāšana un gaismas ķermeņu tīrīšana Rīgas reģionā

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Atklāts konkurss
24.11.2016 11:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/AK-7
12.10.2016
Gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve
Atklāts konkurss
07.11.2016 13:30
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/3-2/M-59
11.10.2016
Servertehnikas infrastruktūras paplašināšana
8.² panta kārtībā
24.10.2016 10:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/M-54
07.10.2016
Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas „Dziesma” mākslinieciskā projekta īstenošana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā
8.² panta kārtībā
18.10.2016 12:00
Pārtraukts
Agrita Medzvecka 67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/M-52
04.10.2016
Sakaru torņu tehniskā stāvokļa pārbaude, apkope un remontdarbi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un valdījumā esošajiem torņiem
8.² panta kārtībā
17.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-56
23.09.2016
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana
8.² panta kārtībā
04.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/3/1/M-58
22.09.2016
Juridisko pakalpojumu sniegšana darba tiesību jautājumos

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums

8.² panta kārtībā
27.09.2016 10:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete 67024620
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/M-50
16.09.2016
Autostāvvietu abonementu iegāde Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā.

8.² panta kārtībā
15.08.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/AK-32
19.08.2016
Preču piegāde ekspozīcijas izveidei un publisko telpu iekārtošanai ēkā Pils laukumā 2, Rīgā

Ar iepirkuma komisijas 15.09.2016. lēmumu grozīts nolikums, 6.daļas tehniskais un finanšu piedāvājums un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

Atklāts konkurss
19.10.2016 14:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/AK-22
22.07.2016
Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajām ēkām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts!

Atklāts konkurss
20.09.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/M-48
18.07.2016
Autostāvvietu abonementu iegāde Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
8.² panta kārtībā
29.07.2016 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-46
14.07.2016
Par Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo auto un moto transporta remontdarbiem
8.² panta kārtībā
25.07.2016 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-47
13.07.2016
Diagonālā pacēlāja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Graudu ielā 50, Liepājā
8.² panta kārtībā
25.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/3-2/SP-4
11.07.2016
Īstermiņa kredītlīnijas piešķiršana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” saimnieciskās darbības nodrošināšanai
Sarunu procedūra
15.08.2016 11:00
Aktīvs
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-43
08.07.2016
Ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā pielāgošanas būvdarbu būvuzraudzība
8.² panta kārtībā
19.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-39
05.07.2016
Atjaunošanas darbi Z.Meierovica prospektā 31, Jūrmalā
8.² panta kārtībā
18.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/3-2/M-45
01.07.2016
Datu pārraides tīkla, interneta, e-pasta un VNĪ mājas lapas pilnveide un uzturēšana

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

8.² panta kārtībā
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/M-42
28.06.2016
Ēkas Krasta ielā 11, Ogrē fasādes atjaunošana ar teritorijas labiekārtošanu un stāvlaukuma atjaunošanu
8.² panta kārtībā
11.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
vnī/2016/4/1/M-44
27.06.2016
Par drošības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumiem Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” objektos
8.² panta kārtībā
22.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-40
16.06.2016
Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde
8.² panta kārtībā
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-37
16.06.2016
Mēbeļu piegāde
8.² panta kārtībā
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/3/1/B-5
14.06.2016
Konsultāciju un pakalpojumu saņemšana par uzņēmuma drošības nodrošināšanas jautājumiem

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums

8.² panta kārtībā
17.06.2016 11:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete 67024620
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-34
06.06.2016
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas, Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, ēku kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
8.² panta kārtībā
17.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-35
26.05.2016
Gaisa dzesēšanas sistēmu izbūves 3. kārta nekustamā īpašumā, Rīgā, Smilšu ielā 1
8.² panta kārtībā
06.06.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/M-36
23.05.2016
WITTUR ražoto liftu tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
8.² panta kārtībā
03.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-25
19.05.2016
Projektēšana un autoruzraudzība „Nekustamā īpašuma Jelgavā, Mātera ielā 57, telpu pielāgošana VID Klientu apkalpošanas centra vajadzībām”
8.² panta kārtībā
30.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2-4/M-30
19.05.2016
Dizaina vadlīniju izstrādes pakalpojumi
8.² panta kārtībā
30.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-38
19.05.2016
Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde
8.² panta kārtībā
30.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-32
10.05.2016
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvju Slokas ielā 144, Rīgā atjaunošanai
8.² panta kārtībā
23.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/M-20
06.05.2016
Pagrabstāva pārsegumu pastiprināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi īpašumā Teātra ielā 9, Rīgā
8.² panta kārtībā
19.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-33
02.05.2016
Apsardzes patrulēšanas pakalpojumi
8.² panta kārtībā
16.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-22
28.04.2016
Kurināmās malkas piegāde
8.² panta kārtībā
12.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/3-2/M-28
26.04.2016
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”, īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu civiltiesiskā apdrošināšana
8.² panta kārtībā
11.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/AK-18
26.04.2016
Objekta Mazā Nometņu ielas 39, Rīgā telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai

 

 

Atklāts konkurss
25.07.2016 15:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 67024675
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/AK-51
21.04.2016
Būvdarbi ēkas pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā

 

 

Atklāts konkurss
06.07.2016 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-24
18.04.2016
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā esošās dārza tehnikas remontdarbi un apkope

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

8.² panta kārtībā
15.04.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/4-1/SP-14
15.04.2016
Ekspozīcijas iekārtošanas projektu Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkai Pils laukumā 2, Rīgā, realizācija

SARUNU PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Sarunu procedūra
20.05.2016 11:00
Pārtraukts
Asnāte Šmagre, tālrunis 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-7/M-23
14.04.2016
Konvoja telpu apdares remontdarbi Abrenes ielā 3, Rīgā
8.² panta kārtībā
25.04.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 29224296
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/SK-1
14.04.2016
Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā 25, Rīgā
Slēgts konkurss
26.07.2016 15:00
Aktīvs
Agrita Medzvecka 67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-27
13.04.2016
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā Papildus būvdarbu veikšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcas renovācija un restaurācija Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7
8.² panta kārtībā
14.04.2016 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/AK-13
08.04.2016
Klaušinieku mājas restaurācija/atjaunošana, teritorijas labiekārtojums īpašumā Turaidas muzejrezervāts

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

Atklāts konkurss
12.05.2016 13:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/AK-12
06.04.2016
Objekta Mazā Nometņu ielas 39, Rīgā telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Atklāts konkurss
09.05.2016 13:00
Pārtraukts
Asnāte Šmagre, 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/3-2/SP-1
04.04.2016
Korporatīvā datu pārraides tīkla un programmatūras izvietošanas un atbalsta pakalpojums

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

Sarunu procedūra
12.05.2016 11:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-21
31.03.2016
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnija 1un Gaujas ielā 15/17, Rīgā
8.² panta kārtībā
31.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 29224296
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-18
23.03.2016
Administratīvās ēkas Kr. Valdemāra ielā 11A, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas būvdarbu veikšana un metāla vārtu ar žogu atjaunošanas darbi
8.² panta kārtībā
06.04.2016 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-11
15.03.2016
Nekustamā īpašuma Jelgavā, Pasta ielā 43 (būves kadastra apzīmējums 0900 006 0021) lietus ūdens kanalizācijas pievada pārbūve un ēkas cokola (uz Pasta iela pusi) vertikālās hidroizolācijas ierīkošana
8.² panta kārtībā
29.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-1/M-10
10.03.2016
Administratīvās ēkas Kr. Valdemāra ielā 11A, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas būvdarbu veikšana un metāla vārtu ar žogu atjaunošanas darbi
8.² panta kārtībā
21.03.2016 11:00
Pārtraukts
Asnāte Šmagre, 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1/M-16
07.03.2016
Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
8.² panta kārtībā
18.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/3/AK-4
07.03.2016
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana
Atklāts konkurss
18.04.2016 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr. 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-8
01.03.2016
Robežkontroles punktu “Vientuļi”, Vecumu pagasta, Viļakas novadā kravu kontroles rentgena laukuma izbūves būvuzraudzība
8.² panta kārtībā
14.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/2/4-2/M-9
01.03.2016
Robežkontroles punkta “Terehova”, Zaļesjes pagasta, Zilupes novadā, kravu kontroles rentgena laukuma izbūves būvuzraudzība
8.² panta kārtībā
14.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-14
29.02.2016
Turaidas muzejrezervāta baznīcas grīdas izbūve
8.² panta kārtībā
11.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-7
23.02.2016
KASKO un OCTA iegāde
8.² panta kārtībā
07.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-12
22.02.2016
Vienas kombinētās grīdas mazgājamās iekārtas iegāde un apkalpošana
8.² panta kārtībā
04.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-4
22.02.2016
Dārza tehnikas, rezerves daļu iegāde un tās apkope
8.² panta kārtībā
04.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1/M-5
11.02.2016
Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

8.² panta kārtībā
22.02.2016 11:00
Pārtraukts
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/AK-1
11.01.2016
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas ielā 15, 17, Rīgā
Atklāts konkurss
22.02.2016 14:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione 67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2016/4/1-1/M-1
07.01.2016
Darba apģērbu iegāde
8.² panta kārtībā
18.01.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/AK-35
30.12.2015
Būvdarbi valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS!

Atklāts konkurss
03.03.2016 09:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/4-1/M-71
18.12.2015
Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzības veikšana Pils laukumā 2, Rīgā
8.² panta kārtībā
05.01.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/4-2/SK-5
17.12.2015
Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveide
Slēgts konkurss
25.02.2016 13:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2-4/M-70
15.12.2015
Poligrāfijas materiālu izstrāde un druka

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

8.² panta kārtībā
07.01.2016 16:14
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2-4/M-70
07.12.2015
Poligrāfijas materiālu izstrāde un druka
8.² panta kārtībā
11.12.2015 15:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-61
12.11.2015
Neparedzēto būvdarbu veikšana pagraba pārseguma izbūves darbiem Kalpaka bulvārī 6, Rīgā
8.² panta kārtībā
16.11.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-66
11.11.2015
Ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā sastāvā esošās ēkas telpu grupas 005 vienkāršota atjaunošana
8.² panta kārtībā
24.11.2015 11:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1/AK-36
03.11.2015
„Vientuļu” robežkontroles punkta teritorijas un telpu uzkopšana un inženiertehnisko komunikāciju uzturēšana un apkope
Atklāts konkurss
14.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/AK-38
28.10.2015
Nekustamo īpašumu telpu un teritorijas uzkopšana Elizabetes ielā 2 un Vaļņu ielā 28, Kr.Valdemāra ielā 3, Doma laukumā 6, Rīgā un robežu kontroles punktos Latvijā
Atklāts konkurss
14.12.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/AK-48
26.10.2015
Telpu pielāgošanas darbi Lomonosova ielā 9, Rīgā
Atklāts konkurss
17.11.2015 12:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/1/SP-12
23.10.2015
Ekspozīcijas un publiski pieejamo telpu iekārtošanas projektu Raiņa un Aspazijas mājai Baznīcas ielā 30, Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīcai J.Pliekšāna ielai 5/7, Jūrmalā un Raiņa muzejam "Tadenava" Dunavas pag.Jēkabpils nov., realizācija
Sarunu procedūra
14.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/AK-46
21.10.2015
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnija 1 un Gaujas iela 15, 17 Rīgā
Atklāts konkurss
11.12.2015 10:00
Pārtraukts
Agnese Gaidelione, tel. 67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-5/AK-42
20.10.2015
Nekustamā īpašumu Čiekurkalna 1. līnijā 1, un Gaujas ielā 15, 17, Rīgā,
Atklāts konkurss
08.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1/AK-43
06.10.2015
Ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes būvdarbi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
Atklāts konkurss
19.11.2015 13:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel. 67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-55
02.10.2015
Fasādes apmetuma, krāsojuma un zibens aizsardzības sistēmas remonta darbi Doma laukumā 6, Rīgā
8.² panta kārtībā
13.10.2015 10:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1/AK-40
22.09.2015
Nekustamā īpašuma Rīgā, Pils laukumā 3, inženierkomunikāciju un vājstrāvu sistēmu apkalpošana
Atklāts konkurss
17.11.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-59
15.09.2015
Objekta Kalpaka bulvārī 6, Rīgā ugunsdrošības signalizācijas sistēmas modernizācija ar izziņošanas sistēmas izbūvi
8.² panta kārtībā
28.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNI/2015/2/2-1/M-58
11.09.2015
Būvprojekta „Administratīvās ēkas Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā (kadastra Nr. 0100 087 0368 005) rekonstrukcija” realizācija
8.² panta kārtībā
22.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4-1/M-45
09.09.2015
„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve nekustamā īpašumā Tērbatas iela 75, Rīgā (kad. Nr.0100-028-0138-001;002;004;005;008;009)”
8.² panta kārtībā
21.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/AK-31
09.09.2015
Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā būvdarbu būvuzraudzība
Atklāts konkurss
11.11.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-57
04.09.2015
Elektrotīkla (spēka un apgaismojuma), kā arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūve Rīgā, Smilšu ielā 1, liters 001, 002, 003. Būvdarbi
8.² panta kārtībā
15.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-56
03.09.2015
Objekta Kalpaka bulvārī 6, Rīgā kāpņu telpas Nr.1 un Nr.2 remontdarbi
8.² panta kārtībā
14.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-4/AK-34
02.09.2015
Saimniecības preču, tīrīšanas līdzekļu un higiēnas preču iegāde
Atklāts konkurss
17.11.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-4/AK-33
02.09.2015
Vienreizējā teritorijas kopšana un saistīto pakalpojumu sniegšana
Atklāts konkurss
28.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-42
28.08.2015
Jaunā Rīgas teātra pagaidu telpu rekonstrukcijas Rīgā, Miera ielā 58A būvuzraudzība
8.² panta kārtībā
08.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-50
28.08.2015
Kuģniecības muzeja Palasta ielā 4, Rīgā, dienvidu gala sienas zelmiņa un astrolābijas atjaunošana un restaurācija (būves kadastra Nr. 0100 007 0046 001)
8.² panta kārtībā
08.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-42
28.08.2015
Jaunā Rīgas teātra pagaidu telpu rekonstrukcijas Rīgā, Miera ielā 58A būvuzraudzība
8.² panta kārtībā
08.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1/M-52
26.08.2015
Fiziskās apsardzes pakalpojums Brīvības ielā 72, Rīgā
8.² panta kārtībā
28.08.2015 11:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-5/M-43
21.08.2015
WC mezglu pārbūve un pielāgošana Smilšu ielā 1, Rīgā
8.² panta kārtībā
01.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1/M-33
17.08.2015
Visa veida būvgružu un augu izcelsmes atkritumu izvešana ar konteineriem
8.² panta kārtībā
28.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-5/M-49
13.08.2015
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
8.² panta kārtībā
24.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2/M-48
13.08.2015
Būvprojekta "Rīgas pils Konventa (Kastelas) rekonstrukcija (pārbūve) un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta)" ekspertīzes veikšana
8.² panta kārtībā
24.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/3/1-5/M-41
06.08.2015
Par biroja preču iegādi
8.² panta kārtībā
17.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-3/M-44
05.08.2015
Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
8.² panta kārtībā
12.08.2015 13:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-5/M-27
29.07.2015
pkures sistēmas pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu veikšana ēkā Graudu ielā 43A, liepājā (būves kadastra Nr. 1700 032 0093 001)
8.² panta kārtībā
10.08.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-5/M-36
27.07.2015
Elektroietaišu izbūve un remontdarbi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
8.² panta kārtībā
07.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2/AK-22
22.07.2015
Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbi Rīgā, Pulka ielā 8
Atklāts konkurss
02.11.2015 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-28
21.07.2015
Ēku Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, elektrotīkla pārbūve slodzes palielināšanai
8.² panta kārtībā
03.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-5/M-35
15.07.2015
Inžemiertehnisko sistēmu apkope LR Ārlietu ministrijas objektā - Rīgā, K.Valdemāra ielā 3
8.² panta kārtībā
21.07.2015 12:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-34
03.07.2015
Būvprojekta "Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (kad.apz.0100 022 0070)" ekspertīzes veikšana
8.² panta kārtībā
14.07.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-3/M-32
02.07.2015
Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
8.² panta kārtībā
08.07.2015 15:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2/M-30
19.06.2015
Ekspozīcijas un publiski pieejamo telpu iekārtošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana projekta tehniskās realizācijas laikā: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7; Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, Baznīcas ielā 30; Raiņa muzejam "Tadenava" Jēkabpils novada Dunavas pagastā
8.² panta kārtībā
02.07.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-26
17.06.2015
Būvuzraudzības veikšana sabiedriskās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī rekonstrukcijas un palīgēkas renovācijas būvdarbu veikšanas laikā
8.² panta kārtībā
30.06.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/AK-26
11.06.2015
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laikumā 2, Rīgā
Atklāts konkurss
10.08.2015 11:00
Noslēgts līgums
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-31
10.06.2015
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, pārbūvei (rekonstrukcijai)
8.² panta kārtībā
25.06.2015 13:00
Noslēgts līgums
Karīna Kalniņa - 67024978
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-3/M-29
02.06.2015
Ārējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbi
8.² panta kārtībā
15.06.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/5-5/SP-9
20.05.2015
Finanšu uzskaites sistēmas Axapta pilnveidošana un uzturēšana
Sarunu procedūra
25.06.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/5-5/SP-9
20.05.2015
Finanšu uzskaites sistēmas Axapta pilnveidošana un uzturēšana
Sarunu procedūra
25.06.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/5-2/M-19
13.05.2015
Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
8.² panta kārtībā
25.05.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/M-24
11.05.2015
Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana Andreja Pumpura ielā 105B, Daugavpilī
8.² panta kārtībā
22.05.2015 10:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-21
29.04.2015
Administratīvās ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas projekta izstrāde, autoruzraudzība un mūra žoga ar metāla vārtu atjaunošanas būvdokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība
8.² panta kārtībā
13.05.2015 10:00
Noslēgts līgums
Kārlis Karlsons - 67024653
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/M-18
10.04.2015
Ēku logu, rāmju, palodžu mazgāšana un gaismas ķermeņu tīrīšana, mazgāšana
8.² panta kārtībā
21.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-4/M-9
10.04.2015
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošo īpašumu nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
8.² panta kārtībā
22.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-4/M-15
02.04.2015
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, uguns un dūmu aizkara, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu tehniskā apkope un remonta pakalpojumi
8.² panta kārtībā
17.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-1/M-16
02.04.2015
Tehnikas noma
8.² panta kārtībā
16.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2/M-17
23.03.2015
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 006 0025 001, 0100 006 0025 002, 0100 006 0025 003) gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve nepieciešamo inženiertehnisko daļu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
8.² panta kārtībā
07.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-4/M-14
20.03.2015
Divu nepārtrauktas elektroapgādes (UPS) iekārtu piegāde un uzstādīšana Abrenes ielā 3, Rīgā
8.² panta kārtībā
31.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1-4/M-94
19.03.2015
Gāzes katlumājas siltumtehniskās shēmas iekārtu ikmēneša tehniskās apkopes pakalpojumi
8.² panta kārtībā
30.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1/SP-1
17.03.2015
Par ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumiem
Sarunu procedūra
30.03.2015 14:00
Aktīvs
Signe Kurga, tel. 67024665
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1-3/M-80
05.03.2015
Kokmateriālu un grīdas segumu iegāde
8.² panta kārtībā
18.03.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/M-11
02.03.2015
Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumu sniegšana
8.² panta kārtībā
13.03.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/M-12
25.02.2015
Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumu sniegšana
8.² panta kārtībā
10.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-4
23.02.2015
Restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība dienvidu gala sienas zelmiņa atjaunošanai Palasta ielā 4, Rīgā
8.² panta kārtībā
09.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/1/M-6
09.02.2015
Papildus revīzijas pakalpojumi projektā ELR-LSP-4 "RKP "Vientuļi" rekonstrukcija un RKP "Brunishevo" labiekārtošana
8.² panta kārtībā
11.02.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/M-7
04.02.2015
Teritoriju mehanizēta uzkopšana ziemas periodā
8.² panta kārtībā
16.02.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1/SP-2
02.02.2015
Par siltumenerģijas piegādi
Sarunu procedūra
18.02.2015 14:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/M-5
29.01.2015
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
8.² panta kārtībā
09.02.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/4/1-2/M-3
23.01.2015
Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana K.Valdemāra ielā 3, Rīgā
8.² panta kārtībā
28.01.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014//4/1/SP-16
12.01.2015
Par dabas gāzes piegādes nodrošināšanu
Sarunu procedūra
26.01.2015
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2-4/M-104
08.01.2015
Ziņu aģentūras pakalpojumi
8.² panta kārtībā
14.01.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2015/2/2-1/M-1
07.01.2015
Administratīvās ēkas Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 (kad. Nr. 0100 087 0368 005) korpusa Nr.5 rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
8.² panta kārtībā
19.01.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-106
19.12.2014
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 11a administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0110 001) konferenču zāles logu restaurācija
8.² panta kārtībā
12.01.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-107
19.12.2014
Autoruzraudzības veikšana pagraba zem pagalma Rīgā, Kalpaka bulvārī 6 sienu un pārseguma renovācijas laikā
8.² panta kārtībā
05.01.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/SP-11
19.12.2014
Padomju okupācijas upuru piemiņas Memoriāla skiču projekta dokumentācijas atjaunošana, tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 (kadastra nr.0100 001 0095)
Sarunu procedūra
06.01.2015 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/5-5/M-101
17.12.2014
Datortehnikas inventāra iegāde
8.² panta kārtībā
05.01.2015 12:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-93
17.12.2014
Tiesu administrācijas telpu, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 (NĪ kadastra Nr.0100 057 2013) pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai. Apliecinājuma kartes izstrāde
8.² panta kārtībā
05.01.2015 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/M-99
09.12.2014
Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi objektos Čiekurkalna 1.līnijā un Gaujas ielā 17, Rīgā
8.² panta kārtībā
22.12.2014 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-100-KPFI
03.12.2014
Latvijas Nacionālā arhīva ēkas Pils ielā 86/88, Ventspilī, LV-3601, energoefektivitāti paaugstinoši fasādes atjaunošanas un iekšējo inženiersistēmu atjaunošanas darbi
8.² panta kārtībā
15.12.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1-2/M-98
26.11.2014
Teritoriju mehanizēta uzkopšana ziemas periodā
8.² panta kārtībā
08.12.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/3-1/M-81
21.11.2014
Autostāvvietu pakalpojumu apmaksa ar SMS un stāvvietu abonementu iegāde Rīgas pilsētā
8.² panta kārtībā
01.12.2014 14:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/3-1/M-97
21.11.2014
Par degvielas piegādi valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
8.² panta kārtībā
01.12.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1-2/M-95
19.11.2014
Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšanu K.Valdemāra ielā 3 un Elizabetes ielā 57, 57a
8.² panta kārtībā
21.12.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-91
07.11.2014
Būvdarbi (gāzes apgāde) Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā Lielā Kalēju ielā 4, Cēsīs
8.² panta kārtībā
19.11.2014 10:00
Noslēgts līgums
Karīna Kalniņa - 67024978
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1-4/M-90
23.10.2014
VNĪ pārvaldībā un valdījumā esošo objektu dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana
8.² panta kārtībā
03.11.2014 14:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete - 67024620
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1/M-89
22.10.2014
Aukstā ūdens piegādes un kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanas pakalpojumu sniegšana nekustamam īpašumam Uriekstes ielā 16, Rīgā (Kadastra apz. 0100-013-0140)
8.² panta kārtībā
24.10.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-86
20.10.2014
Robežkontroles punkta „VIENTUĻI”, ārējās elektroapgādes tīklu (Lietotāja daļa) būvdarbi
8.² panta kārtībā
31.10.2014 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1/M-88
20.10.2014
Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un vājstrāvu sistēmu izbūve ēkā Rīgā, Meistaru ielā 10
8.² panta kārtībā
31.10.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-87
20.10.2014
Papildus darbu veikšana ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, ieejas nojumes restuarācijas un iekštelpu renovācijā
8.² panta kārtībā
22.10.2014 15:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1-1/M-79
15.10.2014
Apkures cirkulācijas sūkņu iegāde
8.² panta kārtībā
27.10.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-76
06.10.2014
Administratīvās ēkas 18.novembra ielā 105, Daugavpilī gala fasādes konstrukciju pastiprināšana un sienu siltināšana
8.² panta kārtībā
17.10.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-75
29.09.2014
Izmaiņas tehniskajā projektā „Robežkontroles punkts „Vientuļi”, Vecumu pagasts, Viļakas novads
8.² panta kārtībā
02.10.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/1-4/M-73
26.09.2014
Par Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 040 0021 003) logu un ieejas durvju nomaiņu
8.² panta kārtībā
07.10.2014 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/5-1/M-69
25.09.2014
Nekustamā īpašuma Pils laukums 3 apdrošināšana pret ārējiem neparedzētiem riskiem, iekļaujot esošā nekustamā īpašuma aizsardzību Rīgas pils Priekšpils rekonstrukcijas un restaurācijas 1.kārtas laikā
8.² panta kārtībā
06.10.2014 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/2/2/M-70
23.09.2014
Tehniskā projekta "Muzeja krātuvju komplekss Pulka ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 063 2027)" ekspertīzes veikšana
8.² panta kārtībā
06.10.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/M-58
10.09.2014
Tehniskā projekta „Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājas izveide Raiņa muzejā „Jasmuiža”” realizācijas būvdarbi
8.² panta kārtībā
26.09.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/M-65
29.08.2014
VNĪ pārvaldībā un valdījumā esošo objektu gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu montāža un renovācija, slēdzot vispārīgo vienošanos
8.² panta kārtībā
09.09.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-1/M-67
26.08.2014
Higēnas preču iegāde
8.² panta kārtībā
08.09.2014 14:00
Noslēgts līgums
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-66
25.08.2014
Jumta seguma, lietus kanalizācijas tekņu un noteku remontdarbi ēkai Tērbatas ielā 75, Rīgā
8.² panta kārtībā
05.09.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-1/M-63
19.08.2014
"Fiziskās apsardzes nodrošināšana Rīgā, Elizabetes ielā 2"
8.² panta kārtībā
20.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/21/M-60
18.08.2014
Mēbeļu iegāde
8.² panta kārtībā
29.08.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/21/M-57
18.08.2014
VNĪ īpašumā esošo auto un moto transporta remontdarbi
8.² panta kārtībā
29.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/ M-51
14.08.2014
Raiņa un Aspazijas muzeju atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība
8.² panta kārtībā
26.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Linda Kalniņa - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-2/M-61
08.08.2014
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskās apkopes un remontdarbu veikšana
8.² panta kārtībā
19.08.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-46
31.07.2014
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Jāņa Akuratera muzejam O.Vācieša ielā 6a, Rīgā
8.² panta kārtībā
12.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-54
30.07.2014
Administratīvo ēku kompleksa Brīvības bulvārī 36, Rīgā iekšpagalma atsevišķu fasāžu atjaunošana
8.² panta kārtībā
11.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/5/M-52
28.07.2014
ES finanšu līdzekļu piesaistes iespēju novērtēšana Laikmetīgās mākslas muzeja, koncertzāles un Daugavas sporta stadiona projektu realizācijas veicināšanai
8.² panta kārtībā
28.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-50
23.07.2014
jekta Raiņa bulvārī 9, Rīgā, žoga renovācijas būvdarbi
8.² panta kārtībā
04.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-25
22.07.2014
Ēkas, Brīvības bulvārī 32, Rīgā, telpu pielāgošanas papildus būvdarbi
8.² panta kārtībā
22.07.2014 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9/M-49
17.07.2014
Jumta vienkāršotā rekonstrukcija/renovācija Lielā Kalēju ielā 4, Cēsīs (kadastra Nr.42010053102001)
8.² panta kārtībā
28.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Linda Kalniņa - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/M-47
17.07.2014
Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 11a, ieejas nojumes un ārējo kāpņu renovācijas tehniskā projekta sadale kārtās
8.² panta kārtībā
21.07.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-3/M-43
16.07.2014
Darba apģērbu iegāde
8.² panta kārtībā
29.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4/M-45
14.07.2014
Vienkāršotās renovācijas darbi Raiņa ielā 3A, Valkā
8.² panta kārtībā
28.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Linda Kalniņa - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/8-2/M-41
04.07.2014
Atkritumu izvešanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumu sniegšana Rīgā, Kleistu ielā 22a
8.² panta kārtībā
15.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Linda Kalniņa - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/8-2/M-42
03.07.2014
Mērniecības darbu veikšana
8.² panta kārtībā
14.07.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-30
03.07.2014
Nekustamo īpašumu Rīgā, Dzirnavu ielā 113 un Kalpaka bulvārī 6 būvniecības darbi
8.² panta kārtībā
14.07.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-1/M-38
25.06.2014
Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšana
8.² panta kārtībā
27.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-37
18.06.2014
Kāpņu remonta darbi Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā
8.² panta kārtībā
01.07.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-24
16.06.2014
Administratīvās ēkas Z.A.Meierovica bulvārī 14, Rīgā ielas fasādes renovācija
8.² panta kārtībā
30.06.2014 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/22/M-36
16.06.2014
Poligrāfijas un spiedogu izgatavošanas pakalpojumi
8.² panta kārtībā
30.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-35
16.06.2014
Projekta „Rīgas pils Priekšpils Austrumu piebūves rekonstrukcija” Austrumu piebūves 0. un 1. stāva pārprojektēšanas darbi Rīgā, Pils laukumā 3
8.² panta kārtībā
20.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-1/M-33
11.06.2014
Par atslēgu sistēmu, durvju un durvju furnitūras tehnisko remontu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, Gaujas ielā 15 un Gaujas ielā 17
8.² panta kārtībā
25.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-32
06.06.2014
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tenoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros finansētajam projektam "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ieejas mezgla izbūve Brīvības gatvē 440"
8.² panta kārtībā
18.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-1/M-29
30.05.2014
Fiziskās apsardzes nodrošināšana Rīgā, Elizabetes ielā 2 un Rīgā, Lomonosova ielā 9
8.² panta kārtībā
04.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-26
28.05.2014
Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 2 (kadastra Nr. 0100 010 0042) siltuma mezgla renovācija
8.² panta kārtībā
10.06.2014 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/18/M-27
27.05.2014
Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
8.² panta kārtībā
09.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-28
27.05.2014
Nekustamā īpašuma Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 (kadastra Nr. 0100 087 0368) korpusa Nr.5 6.stāva telpu gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve
8.² panta kārtībā
09.06.2014 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-18
25.04.2014
Robežkontroles punkta "Silene" degvielas daudzuma noteikšanas iekārtas un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukuma izbūve
8.² panta kārtībā
30.04.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-1/M-14
24.03.2014
Automātisko vārtu un barjeru apkopes pakalpojumi
8.² panta kārtībā
07.04.2014 15:00
Noslēgts līgums
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-2/M-13
11.02.2014
Nekustamā īpašuma Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, inženierkomunikāciju tehniskās apkopes pakalpojumi
8.² panta kārtībā
15.02.2014 16:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-2/M-10
03.02.2014
Malkas iegāde
8.² panta kārtībā
14.02.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-2/M-8
22.01.2014
Tērauda dezinfekcijas konstrukciju izgatavošana un montāža
8.² panta kārtībā
03.02.2014 11:00
Noslēgts līgums
Iluta Kažmēre - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/21/M-4
17.01.2014
Autotransporta KASKO apdrošināšana
8.² panta kārtībā
28.01.2014 15:00
Noslēgts līgums
Iluta Kažmēre - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-5
16.01.2014
Robežkontroles punkta "Grebņeva" degvielas daudzuma noteikšanas iekārtas un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukuma izbūve
8.² panta kārtībā
27.01.2014 14:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete - 67024620
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-6
16.01.2014
Robežkontroles punkta "Terehova" degvielas daudzuma noteikšanas iekārtas un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukuma izbūve
8.² panta kārtībā
27.01.2014 13:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete - 67024620
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/4-2/M-7
16.01.2014
Robežkontroles punkta "Patarnieki" degvielas daudzuma noteikšanas iekārtas un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukuma izbūve
8.² panta kārtībā
27.01.2014 12:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete - 67024620
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/22/M-3
10.01.2014
Ziņu aģentūras pakalpojumi
8.² panta kārtībā
15.01.2014 12:00
Noslēgts līgums
Iluta Kažmēre - 26341141
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
NĪ/2013/4-2/M-50
28.12.2013
Par ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā logu nomaiņu
8.² panta kārtībā
09.08.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9-1/M-87
28.12.2013
Inženierkomunikāciju tehniskās apkopes, telpu un ārējās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Sarkanmuižas dambī 25b, Ventspilī
8.² panta kārtībā
13.01.2014 12:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-91
18.12.2013
Nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, ieejas nojumes restaurācijas un iekštelpu renovācijas būvdarbi
8.² panta kārtībā
06.01.2014 12:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-90
10.12.2013
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Raiņa muzeja "Jasmuiža" izstāžu ēkai
8.² panta kārtībā
27.12.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-4/M-88
02.12.2013
Ēkas Eksporta ielā 6, Rīgā, fasādes renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
8.² panta kārtībā
13.12.2013 12:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-86
27.11.2013
Tehniskā projekta "Raiņa un Aspazijas vasarnīcas rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūmalā" pārakceptēšanas, aktualizēšanas un autoruzraudzības veikšana
8.² panta kārtībā
04.12.2013 16:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-1/M-51
26.11.2013
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pureņu ielā 4, Kuldīgā, demontāžas darbi
8.² panta kārtībā
02.09.2013 11:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-85
13.11.2013
Administratīvās ēkas Rīgas ielā 22, Daugavpilī fasādes vienkāršotā renovācija
8.² panta kārtībā
25.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/5/M-84
13.11.2013
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Laikmetīgās mākslas muzeja izbūvei Rīgā
8.² panta kārtībā
25.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-80
08.11.2013
Nekustamā īpašuma Daugavpilī, 18.novembra ielā 105, teritorijas labiekārtošana
8.² panta kārtībā
02.12.2013 12:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/21/M-77
01.11.2013
Autotransporta remontdarbi
8.² panta kārtībā
12.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-78
01.11.2013
Ēkas Ģimnāzijas ielā 11, Daugavpilī, fasādes vienkāršotās renovācijas būvdarbi
8.² panta kārtībā
12.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9/M-82
31.10.2013
Nekustamā īpašuma Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā, un Gaujas ielā 17, Rīgā, telpu un ārējās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
8.² panta kārtībā
01.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9-2/M-76
25.10.2013
Sniega izvešanas pakalpojumi
8.² panta kārtībā
05.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9-2/M-74
22.10.2013
Par jumtu attīrīšanu no sniega un ledus
8.² panta kārtībā
04.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/21/M-72
18.10.2013
Par avota dzeramo ūdeni
8.² panta kārtībā
29.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9-2/M-75
18.10.2013
Teritoriju mehanizētā uzkopšana ziemas periodā
8.² panta kārtībā
29.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/20/M-69
18.10.2013
Revīzijas pakalpojumi
8.² panta kārtībā
29.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-1/M-73
14.10.2013
Ēkas Kandavas ielā 2A, Daugavpilī, evakuācijas apgaismojuma sistēmas ierīkošana
8.² panta kārtībā
01.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/18/M-71
07.10.2013
Nekustamā īpašuma Rīgā, Pils laukums 3 apdrošināšana
8.² panta kārtībā
21.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9-1/M-68
27.09.2013
Rīgas pils Kastellas daļas Pils laukumā 3, Rīgā, elektroapgādes apsekošanas darbu un elektrotehnisko mērījumu veikšanas pakalpojumi
8.² panta kārtībā
08.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9-2/M-66
23.09.2013
Fiziskās apsardzes pakalpojumi nekustamajos īpašumos Lomonosova ielā 9, Zasulauka ielā 31 un Rencēnu ielā 36, Rīgā
8.² panta kārtībā
27.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9-1/M-64
13.09.2013
Jumtu remontdarbi un bēniņu pārseguma siltināšnas darbi
8.² panta kārtībā
24.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/11/M-58
13.09.2013
Informācijas sistēmu drošības pārvaldības pakalpojumi
8.² panta kārtībā
24.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-65
12.09.2013
Ēkas Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, fasādes renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
8.² panta kārtībā
23.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-62
10.09.2013
Nekustamā īpašuma Baložu ielā 16a, Rīgā, ārējā ūdensvada ievada un kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas izvada renovācijas būvdarbi
8.² panta kārtībā
23.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/4-2/M-61
03.09.2013
Ēkas Elizabetes ielā 57, Rīgā, jumta stiklotās daļas renovācija
8.² panta kārtībā
20.09.2013 11:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/9-2/M-56
23.08.2013
Darba apģērbu iegāde
8.² panta kārtībā
03.09.2013 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2013/11/M-60
23.08.2013
Par serveru infrastruktūras virtualizācijas risinājumu
8.² panta kārtībā
03.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
VNĪ/2014/9-3/M-11
10.02.2013
Teritorijas un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Rīgā, Abrenes ielā 2 un Abrenes ielā 3, un Dobelē, Viestura ielā 12a un Zaļā ielā 27
8.² panta kārtībā
21.02.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682