Iepirkumi
Parametriem atbilst: 401

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” cenu aptaujas piegādēm/pakalpojumiem līdz EUR 10 000,- un būvdarbiem līdz EUR 20 000,- , kā arī noslēgto vispārīgo vienošanos ietvaros nepieciešamās cenu aptaujas tiek veiktas elektronisko iepirkumu sistēmā “Mercell”. Lai piedalītos cenu aptaujās vai pieprasītu papildu informāciju par tām, lūdzam sazināties ar Iepirkumu daļas vadītāju Egiju Aizpurieti, tel. 67024620, e-pasts vni.lvegija.aizpuriete

 

10.01.2018
VNĪ/2017/7/2-3/M-57
Būvprojekta „RŠV „Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” atkārtotas ekspertīzes veikšana
03.01.2018 11:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
22.12.2017
VNĪ/2017/5/1/M-58
Nomas līgumu audits
09.01.2018 10:00
Aktīvs
Iveta Skutule tālr. 67024604
20.12.2017
VNĪ/2017/4/1-1/SP-8
Par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma un papildpakalpojuma sniegšanu Uriekstes ielā 16, Rīgā
10.11.2017 12:00
Aktīvs
Iveta Skutule tālr. 67024604
18.12.2017
VNĪ/2017/7/2/M-55
“Papildu būvdarbi objektā Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)”
11.12.2017 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
14.12.2017
VNĪ/2017/4/4-2/AK-42
Santehnikas preču iegāde

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsitēmā!

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā!

12.01.2018 14:00
Aktīvs
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
12.12.2017
VNĪ/2017/4/2-2/SP-10
Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Dārza ielā 13, Alūksnē
17.11.2017 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
12.12.2017
VNĪ/2017/4/2-2/SP-11
Par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu Dārza ielā 13, Alūksnē
17.11.2017 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
11.12.2017
VNĪ/2017/5/1/M-53
Nomas līgumu audits
22.12.2017 10:00
Izbeigts
Iveta Skutule tālr. 67024604
04.12.2017
VNĪ/2017/4/2-2/AK-38
Nekustamo īpašumu telpu un teritoriju uzkopšana Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionos

Elektroniska piedāvājumu iesniegšana sistēmā eis.gov.lv

09.01.2018 15:00
Aktīvs
Iveta Skutule tālr. 67024604
30.11.2017
VNĪ/2017/4/2-2/AK-34
Telpu uzkopšana K.Valdemāra ielā 3, Rīgā

Nolikums pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājums var iesniegt elektroniski EIS e- konkursu apakšsistēmā.

 

02.01.2018 10:00
Aktīvs
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
29.11.2017
VNĪ/2017/4/2-2/AK-35
Telpu un teritorijas uzkopšana un inženierkomunikāciju apkope robežkontroles punktā “Vientuļi”

Piedāvājumu iesniegšana tikai elektroniski: www.eis.gov.lv

12.01.2018 13:00
Aktīvs
Iveta Skutule tālr. 67024604
24.11.2017
VNĪ/2017/4/4-1/M-52
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jauna lustras stiprinājuma izbūvei parādes kāpnēs NĪ Pils laukumā 3, Rīgā
08.12.2017 10:00
Aktīvs
Rolands Kalniņš tālr. 67227344
22.11.2017
VNĪ/2017/CP-1
E-iepirkumu sistēmas ieviešana
27.11.2017 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
13.11.2017
VNĪ/2017/4/4-1/M-50
Ēkas fasādes apdrukāta sieta izgatavošana un montāža īpašumā Rīgā, Brīvības ielā 55, kadastra apzīmējums 01000200035001
24.11.2017 10:00
Aktīvs
Rolands Kalniņš tālr. 67227344
27.10.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-31
“Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Kandavas ielā 2a, Daugavpilī”

Veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā!

29.11.2017 10:00
Izbeigts
Evita Zemnicka tālr. 67024675
26.10.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-36
Par dabasgāzes piegādi VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

Pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Grozījumi iepirkuma līgumā, pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš

04.12.2017 15:00
Aktīvs
Iveta Skutule tālr. 67024604
06.10.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-29
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra uzturēšana un jauna inventāra piegāde VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārraudzībā esošajos nekustamajos īpašumos
09.11.2017 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
28.09.2017
VNĪ/2017/5/2-1/SK-3
Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana un robežšķērsošanas vietu „Urbāni” (Baltkrievijas Republika) un „Silene” (Latvijas Republika) modernizācija
19.10.2017 11:00
Aktīvs
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
28.09.2017
VNĪ/2017/5/2-2/M-49
Administratīvās ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 010 0110 001 fasādes atjaunošanas darbi
09.10.2017 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
20.09.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-47
Par avota dzeramā ūdens iegādi
03.10.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
19.09.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-45
Liftu Wittur, Itālija, remontdarbu veikšana Smilšu ielā 1, Rīgā
02.10.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
19.09.2017
VNĪ/2017/5/2-2/M-43
Administratīvās ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 010 0110 001 fasādes atjaunošanas darbi
02.10.2017 15:00
Pārtraukts
VNĪ
12.09.2017
VNĪ/2017/5/2-1/SK-4
Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” īstenošanai
03.10.2017 11:00
Aktīvs
Evita Zemnicka tālr. 67024675
11.09.2017
VNĪ/2017/4/1-1/SP-7
Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu
20.07.2017 14:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
07.09.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-33
Automašīnu degvielas uzpildes, auto preču un auto pakalpojumu nodrošinājums
11.10.2017 13:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
07.09.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-32
Higiēnas preču piegāde
11.10.2017 11:00
Aktīvs
Harijs Eglītis tālr. 67024695
06.09.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-25
Nekustamo īpašumu apsekošanas pakalpojumi

Pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

20.10.2017 10:00
Pārtraukts
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
04.09.2017
VNĪ/2017/5/2-1/M-46
Nekustamā īpašuma Torņa ielā 1, Rīgā, izpētes darbu veikšana un projektēšanas uzdevuma sagatavošana
15.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
31.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-27
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme tiek rīkota 2017.gada 16.oktobrī, plkst.12:00 Rīgā, Vaļņu ielā 28, 3.stāva zālē (telpa var tikt precizēta). Ieinteresēto piegādātāju pārstāvjiem tiks lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Nolikumā veikti grozījumi.

31.10.2017 15:00
Izbeigts
VNĪ
28.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-28
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Smilšu ielā 1, Rīgā

IEPIRKUMS IR IZBEIGTS!
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks Rīgā, Vaļņu ielā 28, 3.stāva zālē (telpa var tikt precizēta) 2017.gada 10.oktobrī, plkst.15:00.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Nolikumā veikti grozījumi.

23.10.2017 14:00
Izbeigts
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
23.08.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-32
Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēmu tehniskā apkope un remonts
04.09.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
23.08.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-26
Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos
13.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
21.08.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-44
Žoga pārbūve Gaujas ielā 15, Rīgā
04.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
21.08.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-39
Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā
04.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
18.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-21
“Vispārīgā vienošanās „Priekšizpēte un projektēšanas uzdevuma izstrāde”

Nolikumā ir veikti grozījumi.

09.10.2017 11:30
Pārtraukts
VNĪ
17.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-22
Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbu Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvuzraudzība
07.09.2017 11:00
Pārtraukts
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
14.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/KPS-1
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laukumā 2, Rīgā
04.09.2017 14:00
Aktīvs
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
08.08.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-41
Par mēbeļu iegādi
21.08.2017 11:00
Pārtraukts
Harijs Eglītis tālr. 67024695
03.08.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-42
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Rīgā, Brīvības ielā 72k-1 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta” un ēkai Rīgā, Merķeļa ielā 11 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta”
14.08.2017 11:00
Aktīvs
Harijs Eglītis tālr. 67024695
03.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/SK-2
Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija
04.09.2017 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
03.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/SK-2
Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija
04.09.2017 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
03.08.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-23
Inženiertehnisko sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbi VNĪ pārvaldībā esošajam ēku kompleksam Daugavpilī, Konstantīna ielā 8, Hospitāļa ielā 3, Komandanta ielā 7 un Andreja Pumpura ielā 105 B
06.09.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
01.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/M-33
Nekustamā īpašuma Torņa ielā 1, Rīgā, izpētes darbu veikšana un projektēšanas uzdevuma sagatavošana
14.08.2017 11:00
Izbeigts
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
28.07.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-24
Par dabas gāzes piegādi VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
04.09.2017 11:00
Pārtraukts
Iveta Skutule tālr. 67024604
24.07.2017
VNĪ/2017/5/2-1/M-38
„Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojums objektam Lubānas ielā 80, Rīgā”

piemērota 9.panta divdesmit pirmā daļa

14.07.2017 16:00
Noslēgts līgums
VNĪ
20.07.2017
VNĪ/2017/4/1-7/SP-6
Ūdens noplūdes avārijas seku likvidēšana Rīgas pils ēkā
09.05.2017 12:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule
18.07.2017
VNĪ/2017/4/1-3/M-40
Būvniecības, būvju nojaukšanas, būvgružu ar piejaukumu (nesaturot bīstamos atkritumus) un būvgružu bez piejaukumiem atkritumu pieņemšana, pārstrāde un apsaimniekošana
31.07.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
11.07.2017
VNĪ/2017/5/2-1/M-31
“Būvprojekta izmaiņu „Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 063 2027)” ekspertīzes veikšana”

Iepirkums tiek veikts piemērojot 9.panta 21.daļu

04.07.2017 13:00
Noslēgts līgums
Daina Golubovska
04.07.2017
VNĪ/2017/5/2-1/M-36
„Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojums objektam Lubānas ielā 80, Rīgā”

Iepirkums tiek veikts piemērojot 9.panta 21.daļu

20.06.2017 10:00
Izbeigts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
03.07.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-34
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkai Rīgā, Brīvības ielā 72k-1 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta” un ēkai Rīgā, Merķeļa ielā 11 „Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa I un II kārta”
14.07.2017 11:00
Pārtraukts
VNĪ
29.06.2017
VNĪ/2017/4/1-3/M-37
Būvniecības, būvju nojaukšanas, būvgružu ar piejaukumu (nesaturot bīstamos atkritumus) un būvgružu bez piejaukumiem atkritumu pieņemšana, pārstrāde un apsaimniekošana

Iepirkums ir pārtraukts!

12.07.2017 13:00
Pārtraukts
Iveta Skutule, tālr.67024604
29.06.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-35
Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi Rīgā VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
13.07.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
27.06.2017
VNĪ/2017/4/1-1/SP-4
Par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu Uriekstes ielā 16, Rīgā
28.04.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
19.06.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-28
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”
23.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
02.06.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-19
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos īpašumos
26.06.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
02.06.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-20
Par automašīnu iegādi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
26.06.2017 09:30
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
01.06.2017
VNĪ/2017/5/2-1/M-25
„Tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojums objektam Lubānas ielā 80, Rīgā”
13.06.2017 14:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
01.06.2017
VNĪ/2017/5/2-1/M-29
Būvprojekta „Ēkas pārbūve un pielāgošana Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām, Aspazijas bulvārī 7, Rīgā” ekspertīze
13.06.2017 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
01.06.2017
VNĪ/2017/2/4-1/M-27
Projektēšanas uzdevuma izstrādāšana būvprojektam ēkai Brīvības ielā 61, Rīgā
13.06.2017 16:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
23.05.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-16
Kurināmās malkas iegāde
13.06.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
23.05.2017
VNĪ/2017/5/1-2/M-21
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
05.06.2017 10:00
Noslēgts līgums
Daina Golubovska, tālr. 67024988
17.05.2017
VNĪ/2017/5/1-2/AK-18
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumu apdrošināšana pret neparedzētiem riskiem

Iepirkuma dokumentos veikti grozījumi (t.sk. Nolikuma 8.pielikuma 4.tabulā izņemts viens objekts) un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.06.2017 09:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr. 67024604
17.05.2017
VNĪ/2017/5/2-1/M-30
Būvprojekta „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (kad.apz.0100 022 0070)” ekspertīzes veikšana
29.05.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr. 67024912
12.05.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-15
Ārējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbi
02.06.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
11.05.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-14
Teritoriju uzkopšana Rīgas reģionā
04.07.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
10.05.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-24
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”

tiek piemērota 9.panta divdesmit pirmā daļa

27.04.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
10.05.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-12
Būvuzraudzības pakalpojums objektā Kalnciema ielā 14, Rīgā
22.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
10.05.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-11
Nekustamā īpašuma Rīgā, Eksporta ielā 6, ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija
31.05.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr.67024689
08.05.2017
ID Nr. VNĪ/2017/2/4-1/AK-10
„Telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūras un Kurzemes rajona prokuratūras darba nodrošināšanai Kalnciema ielā 14, Rīgā”

Papildināts ar aktuālu informāciju

29.05.2017 14:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka tālr. 67024675
08.05.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-22
Ceļa zīmju izgatavošana, uzstādīšana, dokumentu saskaņošana ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un autostāvvietu marķēšana
22.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
03.05.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-1
Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope un remonts
07.06.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
28.04.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-23
Par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanas darbiem
11.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
25.04.2017
VNĪ/2017/2/2-1/AK-12
Būvdarbi ēkas pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs (0100 010 0141)
22.05.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr.67024912
24.04.2017
VNĪ/2017/4/1-3/M-17
Būvniecības atkritumu pieņemšana, glabāšana un utilizācija
08.05.2017 15:00
Pārtraukts
Iveta Skutule, tālr.67024604
17.04.2017
VNĪ/2017/2/4-1/SP-5
Arheoloģisko izpētes darbu veikšana (objekts: Rīgas Pils Kastelas daļas pagalma arheoloģiskā izpēte Pils laukumā 3, Rīgā, kadastra Nr. 0100 008 0006)
29.05.2017 15:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
05.04.2017
VNĪ/2017/3/2-2/AK-13
„Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu vērtēšanas pakalpojumiem”
02.05.2017 15:00
Aktīvs
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
31.03.2017
VNĪ/2017/2/4-1/M-20
Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskās izpētes veikšana ēkai Brīvības ielā 61, Rīgā
11.04.2017 10:00
Noslēgts līgums
VNĪ
22.03.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-18
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”
03.04.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
15.03.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-19
Būvprojektu ekspertīzes veikšana būvprojektiem, kuros būvdarbu vērtība ir līdz EUR 300 000,00
27.03.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis: 67024912
15.03.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-16
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu

07.03.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
10.03.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-15
Būvprojekta ”Ražošanas ēkas rekonstrukcija teātra telpu ierīkošanai un saimniecības ēku nojaukšana Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)” papildus projektēšanas darbi

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu

27.02.2017 18:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
28.02.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-7
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
22.03.2017 15:30
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
28.02.2017
VNĪ/2017/2/4-1/SK-1
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laukumā 2, Rīgā
13.03.2017 10:00
Izbeigts
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
28.02.2017
VNĪ/2017/2/4-1/AK-9
Arheoloģisko izpētes darbu veikšana (objekts: Rīgas Pils Kastelas daļas pagalma arheoloģiskā izpēte Pils laukumā 3, Rīgā, kadastra Nr. 0100 008 0006)
03.04.2017 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
28.02.2017
VNĪ/2017/2-3/AK-8
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
28.03.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis 67024912
28.02.2017
VNĪ/2016/2/4-2/AK-11
Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbu Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvuzraudzība
03.04.2017 15:00
Izbeigts
Katrīna Kalniņa - 67024912
28.02.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-14
Būvprojektu ekspertīzes veikšana būvprojektiem, kuros būvdarbu vērtība ir līdz EUR 300 000,00
13.03.2017 10:00
Pārtraukts
Iveta Strazdiņa, tālrunis 67024689
28.02.2017
VNĪ/2017/3/1-2/B-1
Par juridisko pakalpojumu sniegšanu būvniecības jomā saistībā ar nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu un tiesisko attiecību risināšanu
17.03.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis 67024912
27.02.2017
VNĪ/2017/2/4-1/M-6
„Aizkaru piegāde un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

25.01.2017 13:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
17.02.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-8
Būvprojekta ”Ražošanas ēkas rekonstrukcija teātra telpu ierīkošanai un saimniecības ēku nojaukšana Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)” papildus projektēšanas darbi
13.02.2017 14:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
16.02.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-7
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”
27.02.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
14.02.2017
VNĪ/2017/2-3/M-11
Personāla atlases pakalpojuma piesaiste
27.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
07.02.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-1
Liftu, pacēlāju un kravas celtņu tehniskās pārbaudes
20.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
07.02.2017
VNĪ/2017/2/4-1/SP-3
Robežšķērsošanas vietas „Pāternieki” un „Silene” ceļa pārbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
17.02.2017 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
03.02.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-3
"VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošo nekustamo īpašumu nepārtrauktās elektrobarošanas (UPS) sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
01.03.2017 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
01.02.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-4
Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Čiekurkalna 1 līnijā 1, Gaujas ielā 17
13.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
30.01.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-4
Elektroapgādes un zibensaizsardzības sistēmu mērījumi un izpilddokumenāciju izstrāde VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
13.03.2017 14:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
20.01.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-10
"Par Rīgas pils ēkai radīto ūdens notecējumu un bojājumu ekspertīzi Pils laukumā 3, Rīgā
18.01.2017 16:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālrunis 67024689
19.01.2017
VNĪ/2017/2/4-1/M-9
Būvprojekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”, Pils laukums 2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 008 0054 001, atsevišķu risinājumu vai izmaiņu ekspertīzes un būvdarbu ekspertīzes veikšana
30.01.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr. 67024912
18.01.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-6
Telpu uzkopšana Rīgā, Talejas ielā 1
28.02.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
16.01.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-2
Maināmo paklāju noma VAS "Valsts nekustamie īpašumi"pārvaldībā un valdījumā esošajos objektos
27.01.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
13.01.2017
VNĪ/2017/2/4-1/M-5
Priekšizpētes veikšana un projektēšanas uzdevuma izstrādāšana ēkas pārbūvei Brīvības ielā 61, Rīgā
24.01.2017 10:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
12.01.2017
VNĪ/2016/2/4-1/M-66
Informatīvās sistēmas izgatavošana un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

27.12.2016 12:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka tālrunis:67024675
09.01.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-2
Telpu uzkopšana Rīgā, Talejas ielā 1

Iepirkums ir pārtraukts.

20.02.2017 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
06.01.2017
VNĪ/2016/4/1-1/M-74
Celtniecības tehnikas noma Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
27.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
05.01.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-3
Slēdzeņu remonts un atslēgu izgatavošana
16.01.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
05.01.2017
VNĪ/2016/2/4-1/M-67
„Aizkaru piegāde un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

27.12.2016 12:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka tālrunis:67024675
03.01.2017
VNĪ/2016/2/4-1/M-65
„Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas „Dziesma” mākslinieciskā projekta īstenošana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

07.12.2016 12:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
23.12.2016
VNĪ/2016/2/4-2/AK-30
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība robežšķērsošanas vietas „Terehova” attīstības modernizācijas projektam

Informējam, ka atkārtota Objekta apskate tiek plānota 2017.gada 25.janvārī plkst.11.30 robežšķērsošanas vietā  „Terehova”, Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, vismaz 24 stundas iepriekš (līdz 24.janvāra plkst.11.30) sazinoties ar Aivaru Mirkšu, tālr. 29231154, e-pasts: vni.lvaivars.mirkss.

06.02.2017 14:00
Aktīvs
Agrita Medzvecka tālr.67024988
21.12.2016
VNĪ/2016/2/4-1/SP-10
Okupācijas muzeja ēkas pārbūves, tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvprojekta aktualizācija
30.12.2016 10:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
16.12.2016
VNĪ/2016/2/4-1/M-64
Priekšizpētes veikšana un projektēšanas uzdevuma izstrādāšana ēkas pārbūvei Brīvības ielā 61, Rīgā
30.12.2016 10:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
16.12.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-28
Robežšķērsošanas vietas „Pāternieki” un „Silene” ceļa pārbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums ir izbeigts, jo atklātā konkurā netika saņemts neviens piedāvājums.

Paziņojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu: https://pvs.iub.gov.lv/show/483946 .

11.01.2017 13:00
Izbeigts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
16.12.2016
VNĪ/2016/2/4-1/SP-8
Audiovizuālo iekārtu piegāde un uzstādīšana

2017.gada 14.martā iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un sarunu procedūras nolikuma 5.1.3.punktu, sakarā ar to, ka ir zuduši apstākļi, kas pamato sarunu procedūras rīkošanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu.

27.12.2016 12:00
Pārtraukts
Agrita Medzvecka, tālr.67024988
13.12.2016
VNĪ/2016/2-4/M-73
Servisa nodrošināšana kafijas pauzēm VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
12.12.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
07.12.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-39
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
03.01.2017 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece, tālrunis 67024604
05.12.2016
VNĪ/2016/2-4/M-68
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
05.12.2016 10:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
01.12.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-40
Gāzes katlumājas tehniskās apkopes un remontdarbi
02.01.2017 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
29.11.2016
VNĪ/2016/4/1-1/B-7
Fiziskās apsardzes pakalpojumi
13.12.2016 10:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
22.11.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-63
Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12, Liepājā, sakārtošana
05.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
16.11.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-55
Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12, Liepājā, sakārtošana

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

28.11.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
09.11.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-61
Celtniecības tehnikas noma VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
21.11.2016 10:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
09.11.2016
VNĪ/2016/2/4-1/SP-6
Ražošanas ēkas pārbūve Miera ielā 58A, Rīgā

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem: https://pvs.iub.gov.lv/show/483740.

16.11.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
08.11.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-34
Logu un durvju izgatavošanas, montāžās, apkopes, restaurācijas un remonta darbi valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos īpašumos

Iepirkuma nolikumā ir veikti grozījumi un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts

03.01.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa
01.11.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-29
Pievadceļa izbūve no Ezermalas ielas uz zemes gabalu ar kadastra Nr. 0100 084 2030

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā

16.09.2016 14:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
31.10.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-62
Tehniskā projekta “Muzeju krātuvju komplekss” Pulka ielā 8, Rīgā būvkonstrukciju daļas statikas pārbaudes aprēķina trīsdimensiju (3D) modeļa izstrāde, aprēķinu pārbaude un analīze, aprēķinu salīdzināšana ar tehniskajā projektā dotajām slodzēm un slēdziena sagatavošana

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

31.10.2016 09:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
27.10.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-27
Par automašīnu piegādi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
22.11.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
27.10.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-60
Tehniskā projekta “Muzeju krātuvju komplekss” Pulka ielā 8, Rīgā būvkonstrukciju daļas statikas pārbaudes aprēķina trīsdimensiju (3D) modeļa izstrāde, aprēķinu pārbaude un analīze, aprēķinu salīdzināšana ar tehniskajā projektā dotajām slodzēm un slēdziena sagatavošana

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

27.10.2016 14:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
19.10.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-57
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo automašīnu tehniskā apkope un remontdarbi Liepājā
03.10.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
18.10.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-35
Ēku logu, logu rāmju, iekšējo un ārējo palodžu mazgāšana un gaismas ķermeņu tīrīšana Rīgas reģionā

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

24.11.2016 11:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
12.10.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-7
Gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve
07.11.2016 13:30
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
11.10.2016
VNĪ/2016/3-2/M-59
Servertehnikas infrastruktūras paplašināšana
24.10.2016 10:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
07.10.2016
VNĪ/2016/2/4-1/M-54
Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas „Dziesma” mākslinieciskā projekta īstenošana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā
18.10.2016 12:00
Pārtraukts
Agrita Medzvecka 67024988
04.10.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-52
Sakaru torņu tehniskā stāvokļa pārbaude, apkope un remontdarbi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un valdījumā esošajiem torņiem
17.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
26.09.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-37
Sniega izvešana Robežu kontroles punktos
07.11.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
23.09.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-56
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana
04.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa 67024672
22.09.2016
VNĪ/2016/3/1/M-58
Juridisko pakalpojumu sniegšana darba tiesību jautājumos

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums

27.09.2016 10:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete 67024620
16.09.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-50
Autostāvvietu abonementu iegāde Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā.

15.08.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
13.09.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-51
Aukstā ūdens apstrādes iekārtu tehniskā apkope
26.09.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
19.08.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-32
Preču piegāde ekspozīcijas izveidei un publisko telpu iekārtošanai ēkā Pils laukumā 2, Rīgā

Ar iepirkuma komisijas 15.09.2016. lēmumu grozīts nolikums, 6.daļas tehniskais un finanšu piedāvājums un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

19.10.2016 14:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
17.08.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-53
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo auto un moto transportlīdzekļu tehniskā apkope un remontdarbi
29.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
17.08.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-29
Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumos Rīgā
12.09.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
12.08.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-49
Maksas autostāvvietu un Jūrmalas pilsētas iebraukšanas nodevas pakalpojumu apmaksa ar SMS
23.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
12.08.2016
VNĪ/2016/2/3-3/M-41
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” un tās meitas uzņēmumu gada pārskatu un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumi
24.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
22.07.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-22
Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajām ēkām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts!

20.09.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča 67024675
18.07.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-48
Autostāvvietu abonementu iegāde Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
29.07.2016 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
14.07.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-46
Par Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo auto un moto transporta remontdarbiem
25.07.2016 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
13.07.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-47
Diagonālā pacēlāja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Graudu ielā 50, Liepājā
25.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
11.07.2016
VNĪ/2016/2/3-2/SP-4
Īstermiņa kredītlīnijas piešķiršana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” saimnieciskās darbības nodrošināšanai
15.08.2016 11:00
Aktīvs
Diāna Rumbeniece 67024604
08.07.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-43
Ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā pielāgošanas būvdarbu būvuzraudzība
19.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
06.07.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-19
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana
19.08.2016 13:30
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
06.07.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-24
Gāzes katlumājas tehniskās apkopes un remontdarbi
01.08.2016 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
05.07.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-39
Atjaunošanas darbi Z.Meierovica prospektā 31, Jūrmalā
18.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
01.07.2016
VNĪ/2016/3-2/M-45
Datu pārraides tīkla, interneta, e-pasta un VNĪ mājas lapas pilnveide un uzturēšana

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
01.07.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-20
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana visā Latvijas Republikas teritorijā

PRECIZĒTS NOLIKUMS

12.08.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
28.06.2016
VNĪ/2016/4/1-7/B-6
Autostāvvietu pakalpojumu apmaksa ar SMS un autostāvvietu abonementu iegāde

Iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

14.07.2016 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
28.06.2016
VNĪ/2016/2/4-1/M-42
Ēkas Krasta ielā 11, Ogrē fasādes atjaunošana ar teritorijas labiekārtošanu un stāvlaukuma atjaunošanu
11.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
27.06.2016
vnī/2016/4/1/M-44
Par drošības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumiem Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” objektos
22.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
20.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-26
Teritoriju uzkopšana pēc pieprasījuma un arboristu pakalpojumi
02.08.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
17.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-25
Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumu saņemšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldītajos objektos
13.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
16.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-40
Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
16.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-37
Mēbeļu piegāde
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
14.06.2016
VNĪ/2016/3/1/B-5
Konsultāciju un pakalpojumu saņemšana par uzņēmuma drošības nodrošināšanas jautājumiem

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums

17.06.2016 11:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete 67024620
06.06.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-34
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas, Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, ēku kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
17.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
03.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-23
Mehanizēta sniega tīrīšana, pretslīdes materiālu kaisīšana un sniega izvešana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldītajos objektos
18.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
26.05.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-35
Gaisa dzesēšanas sistēmu izbūves 3. kārta nekustamā īpašumā, Rīgā, Smilšu ielā 1
06.06.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
23.05.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-36
WITTUR ražoto liftu tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
03.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
19.05.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-25
Projektēšana un autoruzraudzība „Nekustamā īpašuma Jelgavā, Mātera ielā 57, telpu pielāgošana VID Klientu apkalpošanas centra vajadzībām”
30.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
19.05.2016
VNĪ/2016/2-4/M-30
Dizaina vadlīniju izstrādes pakalpojumi
30.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
19.05.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-38
Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde
30.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
18.05.2016
VNĪ/2016/4/1-7/B-4
Autostāvvietu pakalpojumu apmaksa ar SMS un stāvvietu abonementu iegāde

Informējam, ka iepirkuma 1.daļa ir pārtraukta, sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā. 

02.06.2016 15:00
Izbeigts
Diāna Rumbeniece 67024604
17.05.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-31
Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

30.05.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
10.05.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-32
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvju Slokas ielā 144, Rīgā atjaunošanai
23.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
09.05.2016
VNĪ/2016/4/1/AK-17
Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS

29.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
06.05.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-20
Pagrabstāva pārsegumu pastiprināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi īpašumā Teātra ielā 9, Rīgā
19.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
02.05.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-33
Apsardzes patrulēšanas pakalpojumi
16.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
29.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-14
Elektroenerģijas piegāde VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā un pārvaldījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

29.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
28.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-22
Kurināmās malkas piegāde
12.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
26.04.2016
VNĪ/2016/2/3-2/M-28
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”, īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu civiltiesiskā apdrošināšana
11.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
26.04.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-18
Objekta Mazā Nometņu ielas 39, Rīgā telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai

 

 

25.07.2016 15:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 67024675
21.04.2016
VNĪ/2015/2/2-1/AK-51
Būvdarbi ēkas pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā

 

 

06.07.2016 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
18.04.2016
VNĪ/2016/4/1/SP-3
Nekustamā īpašuma Rīgā, Talejas ielā 1 vājastrāvu tīklu (sistēmu) tehniskās uzturēšanas darbi

Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta irmās daļas 2.punktu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. 

10.05.2016 14:00
Aktīvs
Diāna Rumbeniece 67024604
18.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-24
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā esošās dārza tehnikas remontdarbi un apkope

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

15.04.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
15.04.2016
VNĪ/2015/2/4-1/SP-14
Ekspozīcijas iekārtošanas projektu Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkai Pils laukumā 2, Rīgā, realizācija

SARUNU PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

20.05.2016 11:00
Pārtraukts
Asnāte Šmagre, tālrunis 67024682
14.04.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-23
Konvoja telpu apdares remontdarbi Abrenes ielā 3, Rīgā
25.04.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 29224296
14.04.2016
VNĪ/2016/2/4-1/SK-1
Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā 25, Rīgā
26.07.2016 15:00
Aktīvs
Agrita Medzvecka 67024988
13.04.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-27
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā Papildus būvdarbu veikšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcas renovācija un restaurācija Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7
14.04.2016 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
08.04.2016
VNĪ/2016/2/4-2/AK-13
Klaušinieku mājas restaurācija/atjaunošana, teritorijas labiekārtojums īpašumā Turaidas muzejrezervāts

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

12.05.2016 13:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
07.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-16
Automātisko vārtu un barjeru apkopes pakalpojumi

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN NOLIKUMĀ VEIKTI GROZĪJUMI!

18.05.2016 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis26341141
06.04.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-12
Objekta Mazā Nometņu ielas 39, Rīgā telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

09.05.2016 13:00
Pārtraukts
Asnāte Šmagre, 67024682
06.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-9
Teritoriju uzkopšana pēc pieprasījuma un arboristu pakalpojumi

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

19.05.2016 14:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
06.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-10
Telpu un teritoriju uzkopšana reģionos

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

08.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
05.04.2016
VNĪ/2016/6/M-19
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” IT pārvaldības audits
18.04.2016 15:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 29224296
04.04.2016
VNĪ/2016/3-2/SP-1
Korporatīvā datu pārraides tīkla un programmatūras izvietošanas un atbalsta pakalpojums

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

12.05.2016 11:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
31.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-21
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnija 1un Gaujas ielā 15/17, Rīgā
31.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 29224296
23.03.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-18
Administratīvās ēkas Kr. Valdemāra ielā 11A, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas būvdarbu veikšana un metāla vārtu ar žogu atjaunošanas darbi
06.04.2016 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
21.03.2016
VNĪ/2016/4/1-3/AK-8
Būvmateriālu piegāde
06.05.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
18.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/B-3
Apsardzes patrulēšanas pakalpojumi
31.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
17.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-17
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā esošās dārza tehnikas remontdarbi un apkope
31.03.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
15.03.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-11
Nekustamā īpašuma Jelgavā, Pasta ielā 43 (būves kadastra apzīmējums 0900 006 0021) lietus ūdens kanalizācijas pievada pārbūve un ēkas cokola (uz Pasta iela pusi) vertikālās hidroizolācijas ierīkošana
29.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
15.03.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-15
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja – telpu pielāgošanai muzeja vajadzībām ēkā Mārstaļu ielā 6, Rīgā
13.04.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
14.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-6
UPS iekārtu un akumulatoru bateriju iegāde un nomaiņa
25.04.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
11.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-5
Elektropreču iegāde
21.04.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
10.03.2016
VNĪ/2016/2/4-1/M-10
Administratīvās ēkas Kr. Valdemāra ielā 11A, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas būvdarbu veikšana un metāla vārtu ar žogu atjaunošanas darbi
21.03.2016 11:00
Pārtraukts
Asnāte Šmagre, 67024682
07.03.2016
VNĪ/2016/4/1/M-16
Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
18.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
07.03.2016
VNĪ/2016/2/3/AK-4
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana
18.04.2016 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr. 67024682
01.03.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-8
Robežkontroles punktu “Vientuļi”, Vecumu pagasta, Viļakas novadā kravu kontroles rentgena laukuma izbūves būvuzraudzība
14.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
01.03.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-9
Robežkontroles punkta “Terehova”, Zaļesjes pagasta, Zilupes novadā, kravu kontroles rentgena laukuma izbūves būvuzraudzība
14.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
29.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-14
Turaidas muzejrezervāta baznīcas grīdas izbūve
11.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis26341141
24.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-13
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
07.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
23.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-7
KASKO un OCTA iegāde
07.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
22.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-12
Vienas kombinētās grīdas mazgājamās iekārtas iegāde un apkalpošana
04.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
22.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-4
Dārza tehnikas, rezerves daļu iegāde un tās apkope
04.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
19.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/B-2
Apsardzes patrulēšanas pakalpojumi
01.03.2016 14:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
11.02.2016
VNĪ/2016/4/1/M-5
Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

22.02.2016 11:00
Pārtraukts
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
09.02.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-3
Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

07.04.2016 13:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 20243267
02.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-3
Vienas kombinētās grīdas mazgājamās iekārtas iegāde un apkalpošana
15.02.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
02.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/B-1
Apsardzes patrulēšanas pakalpojumi
17.02.2016 14:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
01.02.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-2
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja – telpu pielāgošanai muzeja vajadzībām ēkā Mārstaļu ielā 6, Rīgā

IEPIRKUMS IZBEIGTS

29.02.2016 13:00
Izbeigts
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
12.01.2016
VNĪ/2015/4/1/B-11
Fiziskās apsardzes pakalpojumi Rīgā, Brīvības ielā 72
27.01.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024682
11.01.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-1
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas ielā 15, 17, Rīgā
22.02.2016 14:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione 67024988
07.01.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-1
Darba apģērbu iegāde
18.01.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
30.12.2015
VNĪ/2015/2/2-1/AK-35
Būvdarbi valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS!

03.03.2016 09:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 20243267
30.12.2015
VNĪ/2015/4/1-1/M-72
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.² sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

08.01.2016 10:00
Pārtraukts
Laura Skvarnoviča, 67024912
18.12.2015
VNĪ/2015/2/4-1/M-71
Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzības veikšana Pils laukumā 2, Rīgā
05.01.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
17.12.2015
VNĪ/2015/4/1-7/AK-54
Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
27.01.2016 13:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
17.12.2015
VNĪ/2015/4/1-5/AK-50
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamajos īpašumos Antonijas ielā 1, A.Čaka ielā 147, Sēlpils ielā 6 un Klijānu ielā 7, Rīgā
02.02.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
17.12.2015
VNĪ/2015/2/4-2/SK-5
Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveide
25.02.2016 13:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 20243267
16.12.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-49
Tehniskā apsardze ar reaģēšanu uz trauksmes signāliem un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, ugunsdzēsības sistēmu, videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu tehniskā apkope un remonts
21.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča -67024682
15.12.2015
VNĪ/2015/2-4/M-70
Poligrāfijas materiālu izstrāde un druka

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

07.01.2016 16:14
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
10.12.2015
VNĪ/2015/3-2/SP-13
Telefona sakaru pakalpojuma nodrošināšana
11.01.2016 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 26341141
07.12.2015
VNĪ/2015/2-4/M-70
Poligrāfijas materiālu izstrāde un druka
11.12.2015 15:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
24.11.2015
VNĪ/2015/4/1-3/AK-32
UPS iekārtu un akumulatoru bateriju iegāde un nomaiņa
04.01.2016 14:00
Pārtraukts
VNĪ
17.11.2015
VNĪ/2015/4/1/M-67
Kokskaidu granulu iegāde
30.11.2015 14:49
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
12.11.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-61
Neparedzēto būvdarbu veikšana pagraba pārseguma izbūves darbiem Kalpaka bulvārī 6, Rīgā
16.11.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
11.11.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-66
Ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā sastāvā esošās ēkas telpu grupas 005 vienkāršota atjaunošana
24.11.2015 11:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
03.11.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-36
„Vientuļu” robežkontroles punkta teritorijas un telpu uzkopšana un inženiertehnisko komunikāciju uzturēšana un apkope
14.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
28.10.2015
VNĪ/2015/4/1-2/AK-38
Nekustamo īpašumu telpu un teritorijas uzkopšana Elizabetes ielā 2 un Vaļņu ielā 28, Kr.Valdemāra ielā 3, Doma laukumā 6, Rīgā un robežu kontroles punktos Latvijā
14.12.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
26.10.2015
VNĪ/2015/2/2-1/AK-48
Telpu pielāgošanas darbi Lomonosova ielā 9, Rīgā
17.11.2015 12:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
23.10.2015
VNĪ/2015/2/1/SP-12
Ekspozīcijas un publiski pieejamo telpu iekārtošanas projektu Raiņa un Aspazijas mājai Baznīcas ielā 30, Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīcai J.Pliekšāna ielai 5/7, Jūrmalā un Raiņa muzejam "Tadenava" Dunavas pag.Jēkabpils nov., realizācija
14.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
21.10.2015
VNĪ/2015/4/1-2/AK-46
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnija 1 un Gaujas iela 15, 17 Rīgā
11.12.2015 10:00
Pārtraukts
Agnese Gaidelione, tel. 67024988
20.10.2015
VNĪ/2015/4/1-5/AK-42
Nekustamā īpašumu Čiekurkalna 1. līnijā 1, un Gaujas ielā 15, 17, Rīgā,
08.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
06.10.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-43
Ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes būvdarbi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
19.11.2015 13:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel. 67024988
02.10.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-55
Fasādes apmetuma, krāsojuma un zibens aizsardzības sistēmas remonta darbi Doma laukumā 6, Rīgā
13.10.2015 10:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
22.09.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-40
Nekustamā īpašuma Rīgā, Pils laukumā 3, inženierkomunikāciju un vājstrāvu sistēmu apkalpošana
17.11.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
18.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/SK-4
Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā” būvdarbi

PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

10.11.2015 11:00
Pārtraukts
Tatjana Lucēviča 20243267
17.09.2015
VNĪ/2015/4/1/B-10
Apsardzes patrulēšanas pakalpojumu sniegšana
02.10.2015 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
15.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-59
Objekta Kalpaka bulvārī 6, Rīgā ugunsdrošības signalizācijas sistēmas modernizācija ar izziņošanas sistēmas izbūvi
28.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione - 67024682
14.09.2015
VNĪ/2015/4/1-3/AK-41
Ēku individuālo siltuma mezglu (ISM) siltumapgādes automatizācijas iekārtu un materiālu iegāde VNĪ pārvaldībā esošajos īpašumos
13.10.2015 11:00
Noslēgts līgums
14.09.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-39
Vājstrāvu sistēmu izbūves darbu veikšana VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošos īpašumos
16.10.2015 14:00
Noslēgts līgums
11.09.2015
VNI/2015/2/2-1/M-58
Būvprojekta „Administratīvās ēkas Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā (kadastra Nr. 0100 087 0368 005) rekonstrukcija” realizācija
22.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
09.09.2015
VNĪ/2015/4-1/M-45
„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve nekustamā īpašumā Tērbatas iela 75, Rīgā (kad. Nr.0100-028-0138-001;002;004;005;008;009)”
21.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione - 67024682
09.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/AK-31
Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā būvdarbu būvuzraudzība
11.11.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
08.09.2015
VNĪ/2015/4/1-5/SK-3
Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lietotajos objektos- Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, Beļģijas karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23 un Krievijas Federācijā,
09.10.2015 10:00
Noslēgts līgums
04.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-57
Elektrotīkla (spēka un apgaismojuma), kā arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūve Rīgā, Smilšu ielā 1, liters 001, 002, 003. Būvdarbi
15.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
03.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-56
Objekta Kalpaka bulvārī 6, Rīgā kāpņu telpas Nr.1 un Nr.2 remontdarbi
14.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
02.09.2015
VNĪ/2015/4/1-4/AK-34
Saimniecības preču, tīrīšanas līdzekļu un higiēnas preču iegāde
17.11.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
02.09.2015
VNĪ/2015/4/1-4/AK-33
Vienreizējā teritorijas kopšana un saistīto pakalpojumu sniegšana
28.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
28.08.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-42
Jaunā Rīgas teātra pagaidu telpu rekonstrukcijas Rīgā, Miera ielā 58A būvuzraudzība
08.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
28.08.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-50
Kuģniecības muzeja Palasta ielā 4, Rīgā, dienvidu gala sienas zelmiņa un astrolābijas atjaunošana un restaurācija (būves kadastra Nr. 0100 007 0046 001)
08.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
28.08.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-42
Jaunā Rīgas teātra pagaidu telpu rekonstrukcijas Rīgā, Miera ielā 58A būvuzraudzība
08.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
26.08.2015
VNĪ/2015/4/1/M-52
Fiziskās apsardzes pakalpojums Brīvības ielā 72, Rīgā
28.08.2015 11:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
21.08.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-43
WC mezglu pārbūve un pielāgošana Smilšu ielā 1, Rīgā
01.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
17.08.2015
VNĪ/2015/4/1/M-33
Visa veida būvgružu un augu izcelsmes atkritumu izvešana ar konteineriem
28.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
13.08.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-49
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
24.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
13.08.2015
VNĪ/2015/2/2/M-48
Būvprojekta "Rīgas pils Konventa (Kastelas) rekonstrukcija (pārbūve) un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta)" ekspertīzes veikšana
24.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
06.08.2015
VNĪ/2015/3/1-5/M-41
Par biroja preču iegādi
17.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
05.08.2015
VNĪ/2015/4/1-3/M-44
Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
12.08.2015 13:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
29.07.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-27
pkures sistēmas pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu veikšana ēkā Graudu ielā 43A, liepājā (būves kadastra Nr. 1700 032 0093 001)
10.08.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
27.07.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-36
Elektroietaišu izbūve un remontdarbi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
07.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
22.07.2015
VNĪ/2015/2/2/AK-22
Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbi Rīgā, Pulka ielā 8
02.11.2015 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
21.07.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-28
Ēku Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, elektrotīkla pārbūve slodzes palielināšanai
03.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
15.07.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-35
Inžemiertehnisko sistēmu apkope LR Ārlietu ministrijas objektā - Rīgā, K.Valdemāra ielā 3
21.07.2015 12:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
03.07.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-34
Būvprojekta "Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (kad.apz.0100 022 0070)" ekspertīzes veikšana
14.07.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
02.07.2015
VNĪ/2015/4/1-3/M-32
Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
08.07.2015 15:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
19.06.2015
VNĪ/2015/2/2/M-30
Ekspozīcijas un publiski pieejamo telpu iekārtošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana projekta tehniskās realizācijas laikā: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7; Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, Baznīcas ielā 30; Raiņa muzejam "Tadenava" Jēkabpils novada Dunavas pagastā
02.07.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
17.06.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-26
Būvuzraudzības veikšana sabiedriskās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī rekonstrukcijas un palīgēkas renovācijas būvdarbu veikšanas laikā
30.06.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
11.06.2015
VNĪ/2015/2/2-1/AK-26
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laikumā 2, Rīgā
10.08.2015 11:00
Noslēgts līgums
10.06.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-31
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, pārbūvei (rekonstrukcijai)
25.06.2015 13:00
Noslēgts līgums
Karīna Kalniņa - 67024978
02.06.2015
VNĪ/2015/4/1-3/M-29
Ārējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbi
15.06.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
20.05.2015
VNĪ/2015/5-5/SP-9
Finanšu uzskaites sistēmas Axapta pilnveidošana un uzturēšana
25.06.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
20.05.2015
VNĪ/2015/5-5/SP-9
Finanšu uzskaites sistēmas Axapta pilnveidošana un uzturēšana
25.06.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre tel. 67024682
20.05.2015
VNĪ/2015/5-5/SP-9
Finanšu uzskaites sistēmas Axapta pilnveidošana un uzturēšana
25.06.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
13.05.2015
VNĪ/2015/5-2/M-19
Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
25.05.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
11.05.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-24
Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana Andreja Pumpura ielā 105B, Daugavpilī
22.05.2015 10:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
29.04.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-21
Administratīvās ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas projekta izstrāde, autoruzraudzība un mūra žoga ar metāla vārtu atjaunošanas būvdokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība
13.05.2015 10:00
Noslēgts līgums
Kārlis Karlsons - 67024653
21.04.2015
VNĪ/2015/2/2/AK-8
Būvprojekta "Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā" realizācijas būvdarbi

 

 

21.05.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
10.04.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-18
Ēku logu, rāmju, palodžu mazgāšana un gaismas ķermeņu tīrīšana, mazgāšana
21.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
10.04.2015
VNĪ/2015/4/1-4/M-9
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošo īpašumu nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
22.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
02.04.2015
VNĪ/2015/4/1-4/M-15
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, uguns un dūmu aizkara, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu tehniskā apkope un remonta pakalpojumi
17.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
02.04.2015
VNĪ/2015/4/1-1/M-16
Tehnikas noma
16.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
23.03.2015
VNĪ/2015/2/2/M-17
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 006 0025 001, 0100 006 0025 002, 0100 006 0025 003) gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve nepieciešamo inženiertehnisko daļu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
07.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
20.03.2015
VNĪ/2015/4/1-4/M-14
Divu nepārtrauktas elektroapgādes (UPS) iekārtu piegāde un uzstādīšana Abrenes ielā 3, Rīgā
31.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
19.03.2015
VNĪ/2014/4/1-4/M-94
Gāzes katlumājas siltumtehniskās shēmas iekārtu ikmēneša tehniskās apkopes pakalpojumi
30.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
17.03.2015
VNĪ/2015/4/1/SP-1
Par ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumiem
30.03.2015 14:00
Aktīvs
Signe Kurga, tel. 67024665
05.03.2015
VNĪ/2014/4/1-3/M-80
Kokmateriālu un grīdas segumu iegāde
18.03.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
02.03.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-11
Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumu sniegšana
13.03.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
25.02.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-12
Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumu sniegšana
10.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
23.02.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-4
Restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība dienvidu gala sienas zelmiņa atjaunošanai Palasta ielā 4, Rīgā
09.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
09.02.2015
VNĪ/2015/2/1/M-6
Papildus revīzijas pakalpojumi projektā ELR-LSP-4 "RKP "Vientuļi" rekonstrukcija un RKP "Brunishevo" labiekārtošana
11.02.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
04.02.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-7
Teritoriju mehanizēta uzkopšana ziemas periodā
16.02.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
02.02.2015
VNĪ/2015/4/1/SP-2
Par siltumenerģijas piegādi
18.02.2015 14:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
29.01.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-5
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
09.02.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
23.01.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-3
Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana K.Valdemāra ielā 3, Rīgā
28.01.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
12.01.2015
VNĪ/2014//4/1/SP-16
Par dabas gāzes piegādes nodrošināšanu
26.01.2015
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
08.01.2015
VNĪ/2014/2-4/M-104
Ziņu aģentūras pakalpojumi
14.01.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
07.01.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-1
Administratīvās ēkas Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 (kad. Nr. 0100 087 0368 005) korpusa Nr.5 rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
19.01.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
19.12.2014
VNĪ/2014/2/2/M-106
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 11a administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0110 001) konferenču zāles logu restaurācija
12.01.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
19.12.2014
VNĪ/2014/2/2/M-107
Autoruzraudzības veikšana pagraba zem pagalma Rīgā, Kalpaka bulvārī 6 sienu un pārseguma renovācijas laikā
05.01.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
19.12.2014
VNĪ/2014/4-2/SP-11
Padomju okupācijas upuru piemiņas Memoriāla skiču projekta dokumentācijas atjaunošana, tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 (kadastra nr.0100 001 0095)
06.01.2015 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
17.12.2014
VNĪ/2014/5-5/M-101
Datortehnikas inventāra iegāde
05.01.2015 12:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
17.12.2014
VNĪ/2014/2/2/M-93
Tiesu administrācijas telpu, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 (NĪ kadastra Nr.0100 057 2013) pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai. Apliecinājuma kartes izstrāde