Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Iepirkumi
Parametriem atbilst: 439

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” cenu aptaujas piegādēm/pakalpojumiem līdz EUR 10 000,- un būvdarbiem līdz EUR 20 000,- , kā arī noslēgto vispārīgo vienošanos ietvaros nepieciešamās cenu aptaujas tiek veiktas elektronisko iepirkumu sistēmā “Mercell” ( https://www.mercell.com/lv-lv/77399401/valsts-nekustamie-ipasumi-vas-iepirkumi.aspx ).

 

17.11.2015
VNĪ/2015/4/1/M-67
Kokskaidu granulu iegāde
30.11.2015 14:49
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
07.01.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-1
Darba apģērbu iegāde
18.01.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
15.12.2015
VNĪ/2015/2-4/M-70
Poligrāfijas materiālu izstrāde un druka

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

07.01.2016 16:14
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
28.12.2013
NĪ/2013/4-2/M-50
Par ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā logu nomaiņu
09.08.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
26.11.2013
VNĪ/2013/4-1/M-51
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pureņu ielā 4, Kuldīgā, demontāžas darbi
02.09.2013 11:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
23.08.2013
VNĪ/2013/9-2/M-56
Darba apģērbu iegāde
03.09.2013 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
23.08.2013
VNĪ/2013/11/M-60
Par serveru infrastruktūras virtualizācijas risinājumu
03.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
03.09.2013
VNĪ/2013/4-2/M-61
Ēkas Elizabetes ielā 57, Rīgā, jumta stiklotās daļas renovācija
20.09.2013 11:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
10.09.2013
VNĪ/2013/4-2/M-62
Nekustamā īpašuma Baložu ielā 16a, Rīgā, ārējā ūdensvada ievada un kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas izvada renovācijas būvdarbi
23.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
12.09.2013
VNĪ/2013/4-2/M-65
Ēkas Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, fasādes renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
23.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
13.09.2013
VNĪ/2013/9-1/M-64
Jumtu remontdarbi un bēniņu pārseguma siltināšnas darbi
24.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
13.09.2013
VNĪ/2013/11/M-58
Informācijas sistēmu drošības pārvaldības pakalpojumi
24.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
27.09.2013
VNĪ/2013/9-1/M-68
Rīgas pils Kastellas daļas Pils laukumā 3, Rīgā, elektroapgādes apsekošanas darbu un elektrotehnisko mērījumu veikšanas pakalpojumi
08.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
23.09.2013
VNĪ/2013/9-2/M-66
Fiziskās apsardzes pakalpojumi nekustamajos īpašumos Lomonosova ielā 9, Zasulauka ielā 31 un Rencēnu ielā 36, Rīgā
27.09.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
07.10.2013
VNĪ/2013/18/M-71
Nekustamā īpašuma Rīgā, Pils laukums 3 apdrošināšana
21.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
14.10.2013
VNĪ/2013/4-1/M-73
Ēkas Kandavas ielā 2A, Daugavpilī, evakuācijas apgaismojuma sistēmas ierīkošana
01.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
18.10.2013
VNĪ/2013/21/M-72
Par avota dzeramo ūdeni
29.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
18.10.2013
VNĪ/2013/9-2/M-75
Teritoriju mehanizētā uzkopšana ziemas periodā
29.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
18.10.2013
VNĪ/2013/20/M-69
Revīzijas pakalpojumi
29.10.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
22.10.2013
VNĪ/2013/9-2/M-74
Par jumtu attīrīšanu no sniega un ledus
04.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
25.10.2013
VNĪ/2013/9-2/M-76
Sniega izvešanas pakalpojumi
05.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
01.11.2013
VNĪ/2013/21/M-77
Autotransporta remontdarbi
12.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
01.11.2013
VNĪ/2013/4-2/M-78
Ēkas Ģimnāzijas ielā 11, Daugavpilī, fasādes vienkāršotās renovācijas būvdarbi
12.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
31.10.2013
VNĪ/2013/9/M-82
Nekustamā īpašuma Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā, un Gaujas ielā 17, Rīgā, telpu un ārējās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
01.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa - 67024946
08.11.2013
VNĪ/2013/4-2/M-80
Nekustamā īpašuma Daugavpilī, 18.novembra ielā 105, teritorijas labiekārtošana
02.12.2013 12:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
13.11.2013
VNĪ/2013/4-2/M-85
Administratīvās ēkas Rīgas ielā 22, Daugavpilī fasādes vienkāršotā renovācija
25.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
13.11.2013
VNĪ/2013/5/M-84
Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Laikmetīgās mākslas muzeja izbūvei Rīgā
25.11.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
02.12.2013
VNĪ/2013/4-4/M-88
Ēkas Eksporta ielā 6, Rīgā, fasādes renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
13.12.2013 12:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
10.12.2013
VNĪ/2013/4-2/M-90
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Raiņa muzeja "Jasmuiža" izstāžu ēkai
27.12.2013 12:00
Noslēgts līgums
Zinta Sirmā - 67024916
27.11.2013
VNĪ/2013/4-2/M-86
Tehniskā projekta "Raiņa un Aspazijas vasarnīcas rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūmalā" pārakceptēšanas, aktualizēšanas un autoruzraudzības veikšana
04.12.2013 16:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
18.12.2013
VNĪ/2013/4-2/M-91
Nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, ieejas nojumes restaurācijas un iekštelpu renovācijas būvdarbi
06.01.2014 12:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
28.12.2013
VNĪ/2013/9-1/M-87
Inženierkomunikāciju tehniskās apkopes, telpu un ārējās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Sarkanmuižas dambī 25b, Ventspilī
13.01.2014 12:00
Noslēgts līgums
Jana Kvite - 67024682
10.01.2014
VNĪ/2014/22/M-3
Ziņu aģentūras pakalpojumi
15.01.2014 12:00
Noslēgts līgums
Iluta Kažmēre - 26341141
16.01.2014
VNĪ/2014/4-2/M-5
Robežkontroles punkta "Grebņeva" degvielas daudzuma noteikšanas iekārtas un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukuma izbūve
27.01.2014 14:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete - 67024620
16.01.2014
VNĪ/2014/4-2/M-6
Robežkontroles punkta "Terehova" degvielas daudzuma noteikšanas iekārtas un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukuma izbūve
27.01.2014 13:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete - 67024620
16.01.2014
VNĪ/2014/4-2/M-7
Robežkontroles punkta "Patarnieki" degvielas daudzuma noteikšanas iekārtas un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukuma izbūve
27.01.2014 12:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete - 67024620
17.01.2014
VNĪ/2014/21/M-4
Autotransporta KASKO apdrošināšana
28.01.2014 15:00
Noslēgts līgums
Iluta Kažmēre - 26341141
22.01.2014
VNĪ/2014/9-2/M-8
Tērauda dezinfekcijas konstrukciju izgatavošana un montāža
03.02.2014 11:00
Noslēgts līgums
Iluta Kažmēre - 26341141
03.02.2014
VNĪ/2014/9-2/M-10
Malkas iegāde
14.02.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
10.02.2013
VNĪ/2014/9-3/M-11
Teritorijas un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Rīgā, Abrenes ielā 2 un Abrenes ielā 3, un Dobelē, Viestura ielā 12a un Zaļā ielā 27
21.02.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
24.03.2014
VNĪ/2014/9-1/M-14
Automātisko vārtu un barjeru apkopes pakalpojumi
07.04.2014 15:00
Noslēgts līgums
11.02.2014
VNĪ/2014/9-2/M-13
Nekustamā īpašuma Rīgā, K.Valdemāra ielā 3, inženierkomunikāciju tehniskās apkopes pakalpojumi
15.02.2014 16:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
25.04.2014
VNĪ/2014/4-2/M-18
Robežkontroles punkta "Silene" degvielas daudzuma noteikšanas iekārtas un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvertņu novietošanas laukuma izbūve
30.04.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
27.05.2014
VNĪ/2014/18/M-27
Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
09.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
27.05.2014
VNĪ/2014/4-2/M-28
Nekustamā īpašuma Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 (kadastra Nr. 0100 087 0368) korpusa Nr.5 6.stāva telpu gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve
09.06.2014 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
28.05.2014
VNĪ/2014/4-2/M-26
Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 2 (kadastra Nr. 0100 010 0042) siltuma mezgla renovācija
10.06.2014 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
06.06.2014
VNĪ/2014/4-2/M-32
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tenoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros finansētajam projektam "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ieejas mezgla izbūve Brīvības gatvē 440"
18.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
11.06.2014
VNĪ/2014/9-1/M-33
Par atslēgu sistēmu, durvju un durvju furnitūras tehnisko remontu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, Gaujas ielā 15 un Gaujas ielā 17
25.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
30.05.2014
VNĪ/2014/9-1/M-29
Fiziskās apsardzes nodrošināšana Rīgā, Elizabetes ielā 2 un Rīgā, Lomonosova ielā 9
04.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
16.06.2014
VNĪ/2014/4-2/M-24
Administratīvās ēkas Z.A.Meierovica bulvārī 14, Rīgā ielas fasādes renovācija
30.06.2014 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
16.06.2014
VNĪ/2014/22/M-36
Poligrāfijas un spiedogu izgatavošanas pakalpojumi
30.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
18.06.2014
VNĪ/2014/4-2/M-37
Kāpņu remonta darbi Kr.Valdemāra ielā 3, Rīgā
01.07.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
25.06.2014
VNĪ/2014/9-1/M-38
Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšana
27.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
03.07.2014
VNĪ/2014/8-2/M-42
Mērniecības darbu veikšana
14.07.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
03.07.2014
VNĪ/2014/4-2/M-30
Nekustamo īpašumu Rīgā, Dzirnavu ielā 113 un Kalpaka bulvārī 6 būvniecības darbi
14.07.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
04.07.2014
VNĪ/2014/8-2/M-41
Atkritumu izvešanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumu sniegšana Rīgā, Kleistu ielā 22a
15.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Linda Kalniņa - 67024916
22.07.2014
VNĪ/2014/4-2/M-25
Ēkas, Brīvības bulvārī 32, Rīgā, telpu pielāgošanas papildus būvdarbi
22.07.2014 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
28.07.2014
VNĪ/2014/5/M-52
ES finanšu līdzekļu piesaistes iespēju novērtēšana Laikmetīgās mākslas muzeja, koncertzāles un Daugavas sporta stadiona projektu realizācijas veicināšanai
28.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
14.07.2014
VNĪ/2014/4/M-45
Vienkāršotās renovācijas darbi Raiņa ielā 3A, Valkā
28.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Linda Kalniņa - 67024916
16.07.2014
VNĪ/2014/9-3/M-43
Darba apģērbu iegāde
29.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
17.07.2014
VNĪ/2014/9/M-49
Jumta vienkāršotā rekonstrukcija/renovācija Lielā Kalēju ielā 4, Cēsīs (kadastra Nr.42010053102001)
28.07.2014 14:00
Noslēgts līgums
Linda Kalniņa - 67024916
23.07.2014
VNĪ/2014/4-2/M-50
jekta Raiņa bulvārī 9, Rīgā, žoga renovācijas būvdarbi
04.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
30.07.2014
VNĪ/2014/4-2/M-54
Administratīvo ēku kompleksa Brīvības bulvārī 36, Rīgā iekšpagalma atsevišķu fasāžu atjaunošana
11.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
31.07.2014
VNĪ/2014/4-2/M-46
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Jāņa Akuratera muzejam O.Vācieša ielā 6a, Rīgā
12.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
08.08.2014
VNĪ/2014/9-2/M-61
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskās apkopes un remontdarbu veikšana
19.08.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
16.06.2014
VNĪ/2014/4-2/M-35
Projekta „Rīgas pils Priekšpils Austrumu piebūves rekonstrukcija” Austrumu piebūves 0. un 1. stāva pārprojektēšanas darbi Rīgā, Pils laukumā 3
20.06.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
14.08.2014
VNĪ/2014/4/ M-51
Raiņa un Aspazijas muzeju atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība
26.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Linda Kalniņa - 67024916
18.08.2014
VNĪ/2014/21/M-60
Mēbeļu iegāde
29.08.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
18.08.2014
VNĪ/2014/21/M-57
VNĪ īpašumā esošo auto un moto transporta remontdarbi
29.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
25.08.2014
VNĪ/2014/4-2/M-66
Jumta seguma, lietus kanalizācijas tekņu un noteku remontdarbi ēkai Tērbatas ielā 75, Rīgā
05.09.2014 12:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
26.08.2014
VNĪ/2014/9-1/M-67
Higēnas preču iegāde
08.09.2014 14:00
Noslēgts līgums
19.08.2014
VNĪ/2014/9-1/M-63
"Fiziskās apsardzes nodrošināšana Rīgā, Elizabetes ielā 2"
20.08.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
29.08.2014
VNĪ/2014/4/M-65
VNĪ pārvaldībā un valdījumā esošo objektu gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu montāža un renovācija, slēdzot vispārīgo vienošanos
09.09.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
17.07.2014
VNĪ/2014/4/M-47
Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 11a, ieejas nojumes un ārējo kāpņu renovācijas tehniskā projekta sadale kārtās
21.07.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
10.09.2014
VNĪ/2014/4/M-58
Tehniskā projekta „Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājas izveide Raiņa muzejā „Jasmuiža”” realizācijas būvdarbi
26.09.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
23.09.2014
VNĪ/2014/2/2/M-70
Tehniskā projekta "Muzeja krātuvju komplekss Pulka ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 063 2027)" ekspertīzes veikšana
06.10.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
25.09.2014
VNĪ/2014/5-1/M-69
Nekustamā īpašuma Pils laukums 3 apdrošināšana pret ārējiem neparedzētiem riskiem, iekļaujot esošā nekustamā īpašuma aizsardzību Rīgas pils Priekšpils rekonstrukcijas un restaurācijas 1.kārtas laikā
06.10.2014 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
26.09.2014
VNĪ/2014/4/1-4/M-73
Par Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 040 0021 003) logu un ieejas durvju nomaiņu
07.10.2014 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
06.10.2014
VNĪ/2014/2/2/M-76
Administratīvās ēkas 18.novembra ielā 105, Daugavpilī gala fasādes konstrukciju pastiprināšana un sienu siltināšana
17.10.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
15.10.2014
VNĪ/2014/4/1-1/M-79
Apkures cirkulācijas sūkņu iegāde
27.10.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
21.11.2014
VNĪ/2014/3-1/M-81
Autostāvvietu pakalpojumu apmaksa ar SMS un stāvvietu abonementu iegāde Rīgas pilsētā
01.12.2014 14:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
20.10.2014
VNĪ/2014/2/2/M-86
Robežkontroles punkta „VIENTUĻI”, ārējās elektroapgādes tīklu (Lietotāja daļa) būvdarbi
31.10.2014 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
20.10.2014
VNĪ/2014/4/1/M-88
Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un vājstrāvu sistēmu izbūve ēkā Rīgā, Meistaru ielā 10
31.10.2014 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
22.10.2014
VNĪ/2014/4/1/M-89
Aukstā ūdens piegādes un kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanas pakalpojumu sniegšana nekustamam īpašumam Uriekstes ielā 16, Rīgā (Kadastra apz. 0100-013-0140)
24.10.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
23.10.2014
VNĪ/2014/4/1-4/M-90
VNĪ pārvaldībā un valdījumā esošo objektu dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana
03.11.2014 14:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete - 67024620
29.09.2014
VNĪ/2014/2/2/M-75
Izmaiņas tehniskajā projektā „Robežkontroles punkts „Vientuļi”, Vecumu pagasts, Viļakas novads
02.10.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
07.11.2014
VNĪ/2014/2/2/M-91
Būvdarbi (gāzes apgāde) Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā Lielā Kalēju ielā 4, Cēsīs
19.11.2014 10:00
Noslēgts līgums
Karīna Kalniņa - 67024978
20.10.2014
VNĪ/2014/2/2/M-87
Papildus darbu veikšana ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, ieejas nojumes restuarācijas un iekštelpu renovācijā
22.10.2014 15:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
26.11.2014
VNĪ/2014/4/1-2/M-98
Teritoriju mehanizēta uzkopšana ziemas periodā
08.12.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
03.12.2014
VNĪ/2014/2/2/M-100-KPFI
Latvijas Nacionālā arhīva ēkas Pils ielā 86/88, Ventspilī, LV-3601, energoefektivitāti paaugstinoši fasādes atjaunošanas un iekšējo inženiersistēmu atjaunošanas darbi
15.12.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
09.12.2014
VNĪ/2014/4/M-99
Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi objektos Čiekurkalna 1.līnijā un Gaujas ielā 17, Rīgā
22.12.2014 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
21.11.2014
VNĪ/2014/3-1/M-97
Par degvielas piegādi valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
01.12.2014 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
19.11.2014
VNĪ/2014/4/1-2/M-95
Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšanu K.Valdemāra ielā 3 un Elizabetes ielā 57, 57a
21.12.2014 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
17.12.2014
VNĪ/2014/5-5/M-101
Datortehnikas inventāra iegāde
05.01.2015 12:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
17.12.2014
VNĪ/2014/2/2/M-93
Tiesu administrācijas telpu, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 (NĪ kadastra Nr.0100 057 2013) pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai. Apliecinājuma kartes izstrāde
05.01.2015 12:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
19.12.2014
VNĪ/2014/2/2/M-106
Nekustamā īpašuma Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 11a administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0110 001) konferenču zāles logu restaurācija
12.01.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
19.12.2014
VNĪ/2014/2/2/M-107
Autoruzraudzības veikšana pagraba zem pagalma Rīgā, Kalpaka bulvārī 6 sienu un pārseguma renovācijas laikā
05.01.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
07.01.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-1
Administratīvās ēkas Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 (kad. Nr. 0100 087 0368 005) korpusa Nr.5 rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
19.01.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
08.01.2015
VNĪ/2014/2-4/M-104
Ziņu aģentūras pakalpojumi
14.01.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
29.01.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-5
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
09.02.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
09.02.2015
VNĪ/2015/2/1/M-6
Papildus revīzijas pakalpojumi projektā ELR-LSP-4 "RKP "Vientuļi" rekonstrukcija un RKP "Brunishevo" labiekārtošana
11.02.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
04.02.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-7
Teritoriju mehanizēta uzkopšana ziemas periodā
16.02.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
23.02.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-4
Restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība dienvidu gala sienas zelmiņa atjaunošanai Palasta ielā 4, Rīgā
09.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
23.01.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-3
Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana K.Valdemāra ielā 3, Rīgā
28.01.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
25.02.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-12
Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumu sniegšana
10.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
02.03.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-11
Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumu sniegšana
13.03.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
19.03.2015
VNĪ/2014/4/1-4/M-94
Gāzes katlumājas siltumtehniskās shēmas iekārtu ikmēneša tehniskās apkopes pakalpojumi
30.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
20.03.2015
VNĪ/2015/4/1-4/M-14
Divu nepārtrauktas elektroapgādes (UPS) iekārtu piegāde un uzstādīšana Abrenes ielā 3, Rīgā
31.03.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
23.03.2015
VNĪ/2015/2/2/M-17
Nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu ielā 1 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 006 0025 001, 0100 006 0025 002, 0100 006 0025 003) gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve nepieciešamo inženiertehnisko daļu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
07.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
02.04.2015
VNĪ/2015/4/1-4/M-15
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, uguns un dūmu aizkara, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu tehniskā apkope un remonta pakalpojumi
17.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
02.04.2015
VNĪ/2015/4/1-1/M-16
Tehnikas noma
16.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
10.04.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-18
Ēku logu, rāmju, palodžu mazgāšana un gaismas ķermeņu tīrīšana, mazgāšana
21.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
10.04.2015
VNĪ/2015/4/1-4/M-9
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošo īpašumu nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
22.04.2015 11:00
Noslēgts līgums
Jana Purmale - 2021555
29.04.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-21
Administratīvās ēkas Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas projekta izstrāde, autoruzraudzība un mūra žoga ar metāla vārtu atjaunošanas būvdokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība
13.05.2015 10:00
Noslēgts līgums
Kārlis Karlsons - 67024653
05.03.2015
VNĪ/2014/4/1-3/M-80
Kokmateriālu un grīdas segumu iegāde
18.03.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
11.05.2015
VNĪ/2015/4/1-2/M-24
Telpu un teritorijas uzkopšanas organizēšana Andreja Pumpura ielā 105B, Daugavpilī
22.05.2015 10:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
13.05.2015
VNĪ/2015/5-2/M-19
Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi
25.05.2015 11:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
02.06.2015
VNĪ/2015/4/1-3/M-29
Ārējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbi
15.06.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
10.06.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-31
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, pārbūvei (rekonstrukcijai)
25.06.2015 13:00
Noslēgts līgums
Karīna Kalniņa - 67024978
17.06.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-26
Būvuzraudzības veikšana sabiedriskās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī rekonstrukcijas un palīgēkas renovācijas būvdarbu veikšanas laikā
30.06.2015 11:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
19.06.2015
VNĪ/2015/2/2/M-30
Ekspozīcijas un publiski pieejamo telpu iekārtošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana projekta tehniskās realizācijas laikā: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7; Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, Baznīcas ielā 30; Raiņa muzejam "Tadenava" Jēkabpils novada Dunavas pagastā
02.07.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
03.07.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-34
Būvprojekta "Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (kad.apz.0100 022 0070)" ekspertīzes veikšana
14.07.2015 12:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
02.07.2015
VNĪ/2015/4/1-3/M-32
Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
08.07.2015 15:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
21.07.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-28
Ēku Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, elektrotīkla pārbūve slodzes palielināšanai
03.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
27.07.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-36
Elektroietaišu izbūve un remontdarbi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
07.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
29.07.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-27
pkures sistēmas pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu veikšana ēkā Graudu ielā 43A, liepājā (būves kadastra Nr. 1700 032 0093 001)
10.08.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
06.08.2015
VNĪ/2015/3/1-5/M-41
Par biroja preču iegādi
17.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
13.08.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-49
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
24.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
13.08.2015
VNĪ/2015/2/2/M-48
Būvprojekta "Rīgas pils Konventa (Kastelas) rekonstrukcija (pārbūve) un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta)" ekspertīzes veikšana
24.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
17.08.2015
VNĪ/2015/4/1/M-33
Visa veida būvgružu un augu izcelsmes atkritumu izvešana ar konteineriem
28.08.2015 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa - 26341141
15.07.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-35
Inžemiertehnisko sistēmu apkope LR Ārlietu ministrijas objektā - Rīgā, K.Valdemāra ielā 3
21.07.2015 12:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
21.08.2015
VNĪ/2015/4/1-5/M-43
WC mezglu pārbūve un pielāgošana Smilšu ielā 1, Rīgā
01.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
05.08.2015
VNĪ/2015/4/1-3/M-44
Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
12.08.2015 13:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
28.08.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-42
Jaunā Rīgas teātra pagaidu telpu rekonstrukcijas Rīgā, Miera ielā 58A būvuzraudzība
08.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre- 67024682
28.08.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-50
Kuģniecības muzeja Palasta ielā 4, Rīgā, dienvidu gala sienas zelmiņa un astrolābijas atjaunošana un restaurācija (būves kadastra Nr. 0100 007 0046 001)
08.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
26.08.2015
VNĪ/2015/4/1/M-52
Fiziskās apsardzes pakalpojums Brīvības ielā 72, Rīgā
28.08.2015 11:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
03.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-56
Objekta Kalpaka bulvārī 6, Rīgā kāpņu telpas Nr.1 un Nr.2 remontdarbi
14.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
04.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-57
Elektrotīkla (spēka un apgaismojuma), kā arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pārbūve Rīgā, Smilšu ielā 1, liters 001, 002, 003. Būvdarbi
15.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Anda Kundziņa - 67024916
09.09.2015
VNĪ/2015/4-1/M-45
„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve nekustamā īpašumā Tērbatas iela 75, Rīgā (kad. Nr.0100-028-0138-001;002;004;005;008;009)”
21.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione - 67024682
11.09.2015
VNI/2015/2/2-1/M-58
Būvprojekta „Administratīvās ēkas Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā (kadastra Nr. 0100 087 0368 005) rekonstrukcija” realizācija
22.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
15.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-59
Objekta Kalpaka bulvārī 6, Rīgā ugunsdrošības signalizācijas sistēmas modernizācija ar izziņošanas sistēmas izbūvi
28.09.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione - 67024682
02.10.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-55
Fasādes apmetuma, krāsojuma un zibens aizsardzības sistēmas remonta darbi Doma laukumā 6, Rīgā
13.10.2015 10:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
11.11.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-66
Ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā sastāvā esošās ēkas telpu grupas 005 vienkāršota atjaunošana
24.11.2015 11:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
12.11.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-61
Neparedzēto būvdarbu veikšana pagraba pārseguma izbūves darbiem Kalpaka bulvārī 6, Rīgā
16.11.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
07.12.2015
VNĪ/2015/2-4/M-70
Poligrāfijas materiālu izstrāde un druka
11.12.2015 15:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča - 20243267
18.12.2015
VNĪ/2015/2/4-1/M-71
Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzības veikšana Pils laukumā 2, Rīgā
05.01.2015 10:00
Noslēgts līgums
Rita Ļebedeva - 67024912
02.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-3
Vienas kombinētās grīdas mazgājamās iekārtas iegāde un apkalpošana
15.02.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
11.02.2016
VNĪ/2016/4/1/M-5
Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

22.02.2016 11:00
Pārtraukts
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
30.12.2015
VNĪ/2015/4/1-1/M-72
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.² sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

08.01.2016 10:00
Pārtraukts
Laura Skvarnoviča, 67024912
22.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-12
Vienas kombinētās grīdas mazgājamās iekārtas iegāde un apkalpošana
04.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
22.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-4
Dārza tehnikas, rezerves daļu iegāde un tās apkope
04.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
28.08.2015
VNĪ/2015/2/2-1/M-42
Jaunā Rīgas teātra pagaidu telpu rekonstrukcijas Rīgā, Miera ielā 58A būvuzraudzība
08.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
23.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-7
KASKO un OCTA iegāde
07.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
24.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-13
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
07.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
29.02.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-14
Turaidas muzejrezervāta baznīcas grīdas izbūve
11.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis26341141
07.03.2016
VNĪ/2016/4/1/M-16
Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
18.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
10.03.2016
VNĪ/2016/2/4-1/M-10
Administratīvās ēkas Kr. Valdemāra ielā 11A, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas būvdarbu veikšana un metāla vārtu ar žogu atjaunošanas darbi
21.03.2016 11:00
Pārtraukts
Asnāte Šmagre, 67024682
15.03.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-11
Nekustamā īpašuma Jelgavā, Pasta ielā 43 (būves kadastra apzīmējums 0900 006 0021) lietus ūdens kanalizācijas pievada pārbūve un ēkas cokola (uz Pasta iela pusi) vertikālās hidroizolācijas ierīkošana
29.03.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
17.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-17
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā esošās dārza tehnikas remontdarbi un apkope
31.03.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
23.03.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-18
Administratīvās ēkas Kr. Valdemāra ielā 11A, Rīgā, kamīnzāles apdares restaurācijas būvdarbu veikšana un metāla vārtu ar žogu atjaunošanas darbi
06.04.2016 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
31.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-21
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnija 1un Gaujas ielā 15/17, Rīgā
31.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 29224296
01.03.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-8
Robežkontroles punktu “Vientuļi”, Vecumu pagasta, Viļakas novadā kravu kontroles rentgena laukuma izbūves būvuzraudzība
14.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
01.03.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-9
Robežkontroles punkta “Terehova”, Zaļesjes pagasta, Zilupes novadā, kravu kontroles rentgena laukuma izbūves būvuzraudzība
14.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, 67024682
05.04.2016
VNĪ/2016/6/M-19
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” IT pārvaldības audits
18.04.2016 15:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 29224296
14.04.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-23
Konvoja telpu apdares remontdarbi Abrenes ielā 3, Rīgā
25.04.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 29224296
18.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-24
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā esošās dārza tehnikas remontdarbi un apkope

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

15.04.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
13.04.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-27
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā Papildus būvdarbu veikšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcas renovācija un restaurācija Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7
14.04.2016 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
26.04.2016
VNĪ/2016/2/3-2/M-28
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”, īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu civiltiesiskā apdrošināšana
11.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
28.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-22
Kurināmās malkas piegāde
12.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
02.05.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-33
Apsardzes patrulēšanas pakalpojumi
16.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
06.05.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-20
Pagrabstāva pārsegumu pastiprināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi īpašumā Teātra ielā 9, Rīgā
19.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
10.05.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-32
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvju Slokas ielā 144, Rīgā atjaunošanai
23.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
17.05.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-31
Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

30.05.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
19.05.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-25
Projektēšana un autoruzraudzība „Nekustamā īpašuma Jelgavā, Mātera ielā 57, telpu pielāgošana VID Klientu apkalpošanas centra vajadzībām”
30.05.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
19.05.2016
VNĪ/2016/2-4/M-30
Dizaina vadlīniju izstrādes pakalpojumi
30.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
19.05.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-38
Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde
30.05.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
23.05.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-36
WITTUR ražoto liftu tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
03.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
26.05.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-35
Gaisa dzesēšanas sistēmu izbūves 3. kārta nekustamā īpašumā, Rīgā, Smilšu ielā 1
06.06.2016 11:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
06.06.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-34
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolas, Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, ēku kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
17.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
14.06.2016
VNĪ/2016/3/1/B-5
Konsultāciju un pakalpojumu saņemšana par uzņēmuma drošības nodrošināšanas jautājumiem

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums

17.06.2016 11:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete 67024620
16.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-40
Tehniskās sāls un tehniskās sāls-smilšu maisījuma piegāde
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
16.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-37
Mēbeļu piegāde
29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
27.06.2016
vnī/2016/4/1/M-44
Par drošības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumiem Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” objektos
22.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
28.06.2016
VNĪ/2016/2/4-1/M-42
Ēkas Krasta ielā 11, Ogrē fasādes atjaunošana ar teritorijas labiekārtošanu un stāvlaukuma atjaunošanu
11.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
01.07.2016
VNĪ/2016/3-2/M-45
Datu pārraides tīkla, interneta, e-pasta un VNĪ mājas lapas pilnveide un uzturēšana

Iepirkums rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā

29.06.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
05.07.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-39
Atjaunošanas darbi Z.Meierovica prospektā 31, Jūrmalā
18.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
08.07.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-43
Ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā pielāgošanas būvdarbu būvuzraudzība
19.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
13.07.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-47
Diagonālā pacēlāja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Graudu ielā 50, Liepājā
25.07.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
14.07.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-46
Par Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo auto un moto transporta remontdarbiem
25.07.2016 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
18.07.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-48
Autostāvvietu abonementu iegāde Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
29.07.2016 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
12.08.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-49
Maksas autostāvvietu un Jūrmalas pilsētas iebraukšanas nodevas pakalpojumu apmaksa ar SMS
23.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
12.08.2016
VNĪ/2016/2/3-3/M-41
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” un tās meitas uzņēmumu gada pārskatu un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumi
24.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
17.08.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-53
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo auto un moto transportlīdzekļu tehniskā apkope un remontdarbi
29.08.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
13.09.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-51
Aukstā ūdens apstrādes iekārtu tehniskā apkope
26.09.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
16.09.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-50
Autostāvvietu abonementu iegāde Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā.

15.08.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
23.09.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-56
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana
04.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa 67024672
04.10.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-52
Sakaru torņu tehniskā stāvokļa pārbaude, apkope un remontdarbi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un valdījumā esošajiem torņiem
17.10.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
22.09.2016
VNĪ/2016/3/1/M-58
Juridisko pakalpojumu sniegšana darba tiesību jautājumos

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā rīkots iepirkums

27.09.2016 10:00
Noslēgts līgums
Egija Aizpuriete 67024620
07.10.2016
VNĪ/2016/2/4-1/M-54
Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas „Dziesma” mākslinieciskā projekta īstenošana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā
18.10.2016 12:00
Pārtraukts
Agrita Medzvecka 67024988
11.10.2016
VNĪ/2016/3-2/M-59
Servertehnikas infrastruktūras paplašināšana
24.10.2016 10:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
19.10.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-57
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un apsaimniekošanā esošo automašīnu tehniskā apkope un remontdarbi Liepājā
03.10.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
01.11.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-29
Pievadceļa izbūve no Ezermalas ielas uz zemes gabalu ar kadastra Nr. 0100 084 2030

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā

16.09.2016 14:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 67024675
27.10.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-60
Tehniskā projekta “Muzeju krātuvju komplekss” Pulka ielā 8, Rīgā būvkonstrukciju daļas statikas pārbaudes aprēķina trīsdimensiju (3D) modeļa izstrāde, aprēķinu pārbaude un analīze, aprēķinu salīdzināšana ar tehniskajā projektā dotajām slodzēm un slēdziena sagatavošana

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

27.10.2016 14:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
31.10.2016
VNĪ/2016/2/4-2/M-62
Tehniskā projekta “Muzeju krātuvju komplekss” Pulka ielā 8, Rīgā būvkonstrukciju daļas statikas pārbaudes aprēķina trīsdimensiju (3D) modeļa izstrāde, aprēķinu pārbaude un analīze, aprēķinu salīdzināšana ar tehniskajā projektā dotajām slodzēm un slēdziena sagatavošana

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

31.10.2016 09:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
09.11.2016
VNĪ/2016/4/1-1/M-61
Celtniecības tehnikas noma VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
21.11.2016 10:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
16.11.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-55
Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12, Liepājā, sakārtošana

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

28.11.2016 10:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
22.11.2016
VNĪ/2016/4/1-7/M-63
Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12, Liepājā, sakārtošana
05.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
16.12.2016
VNĪ/2016/2/4-1/M-64
Priekšizpētes veikšana un projektēšanas uzdevuma izstrādāšana ēkas pārbūvei Brīvības ielā 61, Rīgā
30.12.2016 10:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
03.01.2017
VNĪ/2016/2/4-1/M-65
„Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas „Dziesma” mākslinieciskā projekta īstenošana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

07.12.2016 12:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
05.01.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-3
Slēdzeņu remonts un atslēgu izgatavošana
16.01.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
05.01.2017
VNĪ/2016/2/4-1/M-67
„Aizkaru piegāde un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

27.12.2016 12:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka tālrunis:67024675
06.01.2017
VNĪ/2016/4/1-1/M-74
Celtniecības tehnikas noma Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
27.12.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
12.01.2017
VNĪ/2016/2/4-1/M-66
Informatīvās sistēmas izgatavošana un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2. panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

27.12.2016 12:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka tālrunis:67024675
13.01.2017
VNĪ/2017/2/4-1/M-5
Priekšizpētes veikšana un projektēšanas uzdevuma izstrādāšana ēkas pārbūvei Brīvības ielā 61, Rīgā
24.01.2017 10:00
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
16.01.2017
VNĪ/2017/4/1-1/M-2
Maināmo paklāju noma VAS "Valsts nekustamie īpašumi"pārvaldībā un valdījumā esošajos objektos
27.01.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
19.01.2017
VNĪ/2017/2/4-1/M-9
Būvprojekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”, Pils laukums 2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 008 0054 001, atsevišķu risinājumu vai izmaiņu ekspertīzes un būvdarbu ekspertīzes veikšana
30.01.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr. 67024912
20.01.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-10
"Par Rīgas pils ēkai radīto ūdens notecējumu un bojājumu ekspertīzi Pils laukumā 3, Rīgā
18.01.2017 16:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālrunis 67024689
01.02.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-4
Vājstrāvu sistēmu tehniskā apkope un remontdarbi Čiekurkalna 1 līnijā 1, Gaujas ielā 17
13.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
07.02.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-1
Liftu, pacēlāju un kravas celtņu tehniskās pārbaudes
20.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
14.02.2017
VNĪ/2017/2-3/M-11
Personāla atlases pakalpojuma piesaiste
27.02.2017 10:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
16.02.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-7
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”
27.02.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
17.02.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-8
Būvprojekta ”Ražošanas ēkas rekonstrukcija teātra telpu ierīkošanai un saimniecības ēku nojaukšana Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)” papildus projektēšanas darbi
13.02.2017 14:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
27.02.2017
VNĪ/2017/2/4-1/M-6
„Aizkaru piegāde un uzstādīšana ēkā Pils laukumā 2, Rīgā”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu.

25.01.2017 13:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
28.02.2017
VNĪ/2017/4/1-7/M-14
Būvprojektu ekspertīzes veikšana būvprojektiem, kuros būvdarbu vērtība ir līdz EUR 300 000,00
13.03.2017 10:00
Pārtraukts
Iveta Strazdiņa, tālrunis 67024689
10.03.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-15
Būvprojekta ”Ražošanas ēkas rekonstrukcija teātra telpu ierīkošanai un saimniecības ēku nojaukšana Miera ielā 58A, Rīgā (kadastra Nr.0100 026 0056)” papildus projektēšanas darbi

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu

27.02.2017 18:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
15.03.2017
VNĪ/2017/2/4-2/M-16
„Tiesu administrācijas telpu, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai būvdarbu būvuzraudzība”

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā, piemērojot šī panta sešpadsmito daļu

07.03.2017 15:00
Pārtraukts
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
24.11.2015
VNĪ/2015/4/1-3/AK-32
UPS iekārtu un akumulatoru bateriju iegāde un nomaiņa
04.01.2016 14:00
Pārtraukts
VNĪ
17.12.2015
VNĪ/2015/4/1-7/AK-54
Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, avārijas apkalpošana un remontdarbu veikšana
27.01.2016 13:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
17.12.2015
VNĪ/2015/4/1-5/AK-50
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamajos īpašumos Antonijas ielā 1, A.Čaka ielā 147, Sēlpils ielā 6 un Klijānu ielā 7, Rīgā
02.02.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
11.01.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-1
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnijā 1 un Gaujas ielā 15, 17, Rīgā
22.02.2016 14:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione 67024988
30.12.2015
VNĪ/2015/2/2-1/AK-35
Būvdarbi valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS!

03.03.2016 09:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 20243267
14.09.2015
VNĪ/2015/4/1-3/AK-41
Ēku individuālo siltuma mezglu (ISM) siltumapgādes automatizācijas iekārtu un materiālu iegāde VNĪ pārvaldībā esošajos īpašumos
13.10.2015 11:00
Noslēgts līgums
03.11.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-36
„Vientuļu” robežkontroles punkta teritorijas un telpu uzkopšana un inženiertehnisko komunikāciju uzturēšana un apkope
14.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
26.10.2015
VNĪ/2015/2/2-1/AK-48
Telpu pielāgošanas darbi Lomonosova ielā 9, Rīgā
17.11.2015 12:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
20.10.2015
VNĪ/2015/4/1-5/AK-42
Nekustamā īpašumu Čiekurkalna 1. līnijā 1, un Gaujas ielā 15, 17, Rīgā,
08.12.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
06.10.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-43
Ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes būvdarbi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
19.11.2015 13:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel. 67024988
22.09.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-40
Nekustamā īpašuma Rīgā, Pils laukumā 3, inženierkomunikāciju un vājstrāvu sistēmu apkalpošana
17.11.2015 10:00
Noslēgts līgums
Agnese Gaidelione, tel.67024988
21.10.2015
VNĪ/2015/4/1-2/AK-46
Telpu un teritoriju uzkopšana nekustamos īpašumos Čiekurkalna 1.līnija 1 un Gaujas iela 15, 17 Rīgā
11.12.2015 10:00
Pārtraukts
Agnese Gaidelione, tel. 67024988
16.12.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-49
Tehniskā apsardze ar reaģēšanu uz trauksmes signāliem un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, ugunsdzēsības sistēmu, videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu tehniskā apkope un remonts
21.03.2016 10:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča -67024682
01.02.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-2
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja – telpu pielāgošanai muzeja vajadzībām ēkā Mārstaļu ielā 6, Rīgā

IEPIRKUMS IZBEIGTS

29.02.2016 13:00
Izbeigts
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
28.10.2015
VNĪ/2015/4/1-2/AK-38
Nekustamo īpašumu telpu un teritorijas uzkopšana Elizabetes ielā 2 un Vaļņu ielā 28, Kr.Valdemāra ielā 3, Doma laukumā 6, Rīgā un robežu kontroles punktos Latvijā
14.12.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
09.09.2015
VNĪ/2015/2/2-1/AK-31
Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā būvdarbu būvuzraudzība
11.11.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
22.07.2015
VNĪ/2015/2/2/AK-22
Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbi Rīgā, Pulka ielā 8
02.11.2015 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre
09.02.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-3
Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

07.04.2016 13:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 20243267
11.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-5
Elektropreču iegāde
21.04.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
14.03.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-6
UPS iekārtu un akumulatoru bateriju iegāde un nomaiņa
25.04.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
15.03.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-15
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja – telpu pielāgošanai muzeja vajadzībām ēkā Mārstaļu ielā 6, Rīgā
13.04.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267
21.03.2016
VNĪ/2016/4/1-3/AK-8
Būvmateriālu piegāde
06.05.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
02.09.2015
VNĪ/2015/4/1-4/AK-34
Saimniecības preču, tīrīšanas līdzekļu un higiēnas preču iegāde
17.11.2015 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
02.09.2015
VNĪ/2015/4/1-4/AK-33
Vienreizējā teritorijas kopšana un saistīto pakalpojumu sniegšana
28.09.2015 11:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre 67024682
14.09.2015
VNĪ/2015/4/1/AK-39
Vājstrāvu sistēmu izbūves darbu veikšana VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošos īpašumos
16.10.2015 14:00
Noslēgts līgums
11.06.2015
VNĪ/2015/2/2-1/AK-26
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laikumā 2, Rīgā
10.08.2015 11:00
Noslēgts līgums
07.03.2016
VNĪ/2016/2/3/AK-4
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana
18.04.2016 15:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr. 67024682
06.04.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-12
Objekta Mazā Nometņu ielas 39, Rīgā telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

09.05.2016 13:00
Pārtraukts
Asnāte Šmagre, 67024682
06.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-9
Teritoriju uzkopšana pēc pieprasījuma un arboristu pakalpojumi

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

19.05.2016 14:00
Pārtraukts
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
06.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-10
Telpu un teritoriju uzkopšana reģionos

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

08.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
07.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-16
Automātisko vārtu un barjeru apkopes pakalpojumi

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN NOLIKUMĀ VEIKTI GROZĪJUMI!

18.05.2016 14:00
Noslēgts līgums
Paula Ozoliņa, tālrunis26341141
08.04.2016
VNĪ/2016/2/4-2/AK-13
Klaušinieku mājas restaurācija/atjaunošana, teritorijas labiekārtojums īpašumā Turaidas muzejrezervāts

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

12.05.2016 13:00
Noslēgts līgums
Laura Skvarnoviča, 67024912
21.04.2016
VNĪ/2015/2/2-1/AK-51
Būvdarbi ēkas pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā

 

 

06.07.2016 13:00
Noslēgts līgums
Asnāte Šmagre, tālr.67024682
26.04.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-18
Objekta Mazā Nometņu ielas 39, Rīgā telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darba nodrošināšanai

 

 

25.07.2016 15:00
Aktīvs
Tatjana Lucēviča 67024675
29.04.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-14
Elektroenerģijas piegāde VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īpašumā un pārvaldījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR PAGARINĀTS

29.06.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
21.04.2015
VNĪ/2015/2/2/AK-8
Būvprojekta "Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā" realizācijas būvdarbi

 

 

21.05.2015 13:00
Noslēgts līgums
Eva Sokolova - 67024946
09.05.2016
VNĪ/2016/4/1/AK-17
Elektroapgādes sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS

29.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
03.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-23
Mehanizēta sniega tīrīšana, pretslīdes materiālu kaisīšana un sniega izvešana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldītajos objektos
18.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
17.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-25
Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumu saņemšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldītajos objektos
13.07.2016 10:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
20.06.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-26
Teritoriju uzkopšana pēc pieprasījuma un arboristu pakalpojumi
02.08.2016 13:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
01.07.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-20
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana visā Latvijas Republikas teritorijā

PRECIZĒTS NOLIKUMS

12.08.2016 11:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
06.07.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-24
Gāzes katlumājas tehniskās apkopes un remontdarbi
01.08.2016 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
06.07.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-19
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana
19.08.2016 13:30
Pārtraukts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
22.07.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-22
Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajām ēkām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts!

20.09.2016 11:00
Noslēgts līgums
Tatjana Lucēviča 67024675
17.08.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-29
Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumos Rīgā
12.09.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
19.08.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-32
Preču piegāde ekspozīcijas izveidei un publisko telpu iekārtošanai ēkā Pils laukumā 2, Rīgā

Ar iepirkuma komisijas 15.09.2016. lēmumu grozīts nolikums, 6.daļas tehniskais un finanšu piedāvājums un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

19.10.2016 14:00
Noslēgts līgums
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
26.09.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-37
Sniega izvešana Robežu kontroles punktos
07.11.2016 14:00
Noslēgts līgums
Diāna Rumbeniece 67024604
12.10.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-7
Gaisa dzesēšanas sistēmu izbūve
07.11.2016 13:30
Aktīvs
Paula Ozoliņa 67024672
18.10.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-35
Ēku logu, logu rāmju, iekšējo un ārējo palodžu mazgāšana un gaismas ķermeņu tīrīšana Rīgas reģionā

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

24.11.2016 11:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe 67024946
27.10.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-27
Par automašīnu piegādi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vajadzībām
22.11.2016 14:00
Noslēgts līgums
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
08.11.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-34
Logu un durvju izgatavošanas, montāžās, apkopes, restaurācijas un remonta darbi valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos īpašumos

Iepirkuma nolikumā ir veikti grozījumi un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts

03.01.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa
01.12.2016
VNĪ/2016/4/1-7/AK-40
Gāzes katlumājas tehniskās apkopes un remontdarbi
02.01.2017 13:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
07.12.2016
VNĪ/2016/4/1-1/AK-39
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
03.01.2017 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece, tālrunis 67024604
16.12.2016
VNĪ/2016/2/4-1/AK-28
Robežšķērsošanas vietas „Pāternieki” un „Silene” ceļa pārbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums ir izbeigts, jo atklātā konkurā netika saņemts neviens piedāvājums.

Paziņojums par iepirkuma procedūras izbeigšanu: https://pvs.iub.gov.lv/show/483946 .

11.01.2017 13:00
Izbeigts
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
23.12.2016
VNĪ/2016/2/4-2/AK-30
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība robežšķērsošanas vietas „Terehova” attīstības modernizācijas projektam

Informējam, ka atkārtota Objekta apskate tiek plānota 2017.gada 25.janvārī plkst.11.30 robežšķērsošanas vietā  „Terehova”, Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, vismaz 24 stundas iepriekš (līdz 24.janvāra plkst.11.30) sazinoties ar Aivaru Mirkšu, tālr. 29231154, e-pasts: vni.lvaivars.mirkss.

06.02.2017 14:00
Aktīvs
Agrita Medzvecka tālr.67024988
09.01.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-2
Telpu uzkopšana Rīgā, Talejas ielā 1

Iepirkums ir pārtraukts.

20.02.2017 14:00
Pārtraukts
Diāna Rumbeniece 67024604
18.01.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-6
Telpu uzkopšana Rīgā, Talejas ielā 1
28.02.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
30.01.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-4
Elektroapgādes un zibensaizsardzības sistēmu mērījumi un izpilddokumenāciju izstrāde VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā un valdījumā esošajos īpašumos
13.03.2017 14:00
Aktīvs
Kristiāna Dārziņa-Gulbe, tālrunis 67024946
03.02.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-3
"VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldībā esošo nekustamo īpašumu nepārtrauktās elektrobarošanas (UPS) sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi
01.03.2017 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
28.02.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-7
Traktortehnikas, tās uzkabes un iekrāvēju tehniskā apkope un remontdarbi
22.03.2017 15:30
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr. 67024689
28.02.2017
VNĪ/2017/2/4-1/AK-9
Arheoloģisko izpētes darbu veikšana (objekts: Rīgas Pils Kastelas daļas pagalma arheoloģiskā izpēte Pils laukumā 3, Rīgā, kadastra Nr. 0100 008 0006)
03.04.2017 14:00
Aktīvs
Paula Ozoliņa, tālrunis: 67024672
28.02.2017
VNĪ/2017/2-3/AK-8
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
28.03.2017 14:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālrunis 67024912
28.02.2017
VNĪ/2016/2/4-2/AK-11
Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbu Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvuzraudzība
03.04.2017 15:00
Izbeigts
Katrīna Kalniņa - 67024912
05.04.2017
VNĪ/2017/3/2-2/AK-13
„Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu vērtēšanas pakalpojumiem”
02.05.2017 15:00
Aktīvs
Evita Zemnicka, tālrunis: 67024675
25.04.2017
VNĪ/2017/2/2-1/AK-12
Būvdarbi ēkas pielāgošanai KNAB vajadzībām, Citadeles ielā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs (0100 010 0141)
22.05.2017 10:00
Noslēgts līgums
Katrīna Kalniņa, tālr.67024912
03.05.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-1
Inženiertehnisko sistēmu tehniskā apkope un remonts
07.06.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
08.05.2017
ID Nr. VNĪ/2017/2/4-1/AK-10
„Telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūras un Kurzemes rajona prokuratūras darba nodrošināšanai Kalnciema ielā 14, Rīgā”

Papildināts ar aktuālu informāciju

29.05.2017 14:00
Noslēgts līgums
10.05.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-11
Nekustamā īpašuma Rīgā, Eksporta ielā 6, ēkas fasādes atjaunošana un restaurācija
31.05.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa, tālr.67024689
11.05.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-14
Teritoriju uzkopšana Rīgas reģionā
04.07.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
12.05.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-15
Ārējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbi
02.06.2017 14:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
17.05.2017
VNĪ/2017/5/1-2/AK-18
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īpašumu apdrošināšana pret neparedzētiem riskiem

Iepirkuma dokumentos veikti grozījumi (t.sk. Nolikuma 8.pielikuma 4.tabulā izņemts viens objekts) un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.06.2017 09:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr. 67024604
23.05.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-16
Kurināmās malkas iegāde
13.06.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
02.06.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-19
Dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude un remontdarbu veikšana VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos īpašumos
26.06.2017 13:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
02.06.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-20
Par automašīnu iegādi VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām
26.06.2017 09:30
Noslēgts līgums
Iveta Skutule, tālr.67024604
28.07.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-24
Par dabas gāzes piegādi VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
04.09.2017 11:00
Pārtraukts
Iveta Skutule tālr. 67024604
03.08.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-23
Inženiertehnisko sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbi VNĪ pārvaldībā esošajam ēku kompleksam Daugavpilī, Konstantīna ielā 8, Hospitāļa ielā 3, Komandanta ielā 7 un Andreja Pumpura ielā 105 B
06.09.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
17.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-22
Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbu Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvuzraudzība
07.09.2017 11:00
Pārtraukts
Katrīna Kalniņa tālr. 67024912
18.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-21
“Vispārīgā vienošanās „Priekšizpēte un projektēšanas uzdevuma izstrāde”

Nolikumā ir veikti grozījumi.

09.10.2017 11:30
Pārtraukts
VNĪ
23.08.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-26
Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos
13.09.2017 11:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
28.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-28
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Smilšu ielā 1, Rīgā

IEPIRKUMS IR IZBEIGTS!
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks Rīgā, Vaļņu ielā 28, 3.stāva zālē (telpa var tikt precizēta) 2017.gada 10.oktobrī, plkst.15:00.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Nolikumā veikti grozījumi.

23.10.2017 14:00
Izbeigts
Paula Ozoliņa tālr. 67024672
31.08.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-27
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme tiek rīkota 2017.gada 16.oktobrī, plkst.12:00 Rīgā, Vaļņu ielā 28, 3.stāva zālē (telpa var tikt precizēta). Ieinteresēto piegādātāju pārstāvjiem tiks lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Nolikumā veikti grozījumi.

31.10.2017 15:00
Izbeigts
VNĪ
06.09.2017
VNĪ/2017/4/1-7/AK-25
Nekustamo īpašumu apsekošanas pakalpojumi

Pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

20.10.2017 10:00
Pārtraukts
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
07.09.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-33
Automašīnu degvielas uzpildes, auto preču un auto pakalpojumu nodrošinājums
11.10.2017 13:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
07.09.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-32
Higiēnas preču piegāde
11.10.2017 11:00
Noslēgts līgums
Harijs Eglītis tālr. 67024695
06.10.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-29
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra uzturēšana un jauna inventāra piegāde VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārraudzībā esošajos nekustamajos īpašumos
09.11.2017 10:00
Noslēgts līgums
Iveta Strazdiņa tālr. 67024689
26.10.2017
VNĪ/2017/4/1-1/AK-36
Par dabasgāzes piegādi VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

Pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Grozījumi iepirkuma līgumā, pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš

04.12.2017 15:00
Noslēgts līgums
Iveta Skutule tālr. 67024604
27.10.2017
VNĪ/2017/5/2-1/AK-31
“Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Kandavas ielā 2a, Daugavpilī”

Veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā!

29.11.2017 10:00
Izbeigts
29.11.2017