Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
VNĪ izbeidz līgumu par būvdarbu veikšanu Rakstniecības un mūzikas muzejā
16.02.2017

Pilnsabiedrība „PMK un BBA” (būvuzņēmējs) nav veikusi darbus līgumā noteiktā termiņā, nodarot būtiskus zaudējumus Latvijas valstij, tāpēc VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) izbeidz līgumu ar būvuzņēmēju par būvdarbu veikšanu objektā „Rakstniecības un mūzikas muzejs” Rīgā, Pils laukumā 2.

2016. gada 28. aprīlī VNĪ noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību „PMK un BBA” par Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukciju, paredzot būvdarbu izpildes termiņu līdz 2017. gada 26. janvārim. Muzeja rekonstrukcijai piesaistīts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansējums, kura izmantošanu pilnā apmērā būvuzņēmējs ar savu neefektīvo būvdarbu plānošanu un to izpildes kavēšanu, ir apdraudējis.

Būvuzņēmēja radītos zaudējumus valstij, likumā noteiktā kārtībā, VNĪ pieprasīs būvuzņēmējam atlīdzināt.

Lai pabeigtu būvdarbus, VNĪ atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, organizēs jaunu iepirkuma procedūru.

Projekts „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija” tiek finansēts programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros.