VNĪ nepiekrīt būvuzņēmēja argumentiem un vērsīsies tiesā
02.03.2017

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ir saņēmuši Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 1.marta lēmumu par prasības nodrošinājuma piemērošanu, kas kavē turpmāko projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija” realizāciju un EEZ finansējumu apguvi.

VNĪ, iepazīstoties ar tiesas lēmumu, kas balstīts uz vienpusējiem pilnsabiedrības „PMK un BBA” (būvuzņēmēja) argumentiem, nepiekrīt tiem un norāda, ka Būvuzņēmējs ar savu rīcību ir kavējis un turpina kavēt projekta attīstību un realizāciju.

VNĪ atkārtoti uzsver, ka Būvuzņēmējs pirms līguma slēgšanas iepazinās ar objektu un tā faktisko stāvokli, gan ar projekta dokumentāciju un saturu. Būvuzņēmējs, iesniedzot piedāvājumu un noslēdzot Līgumu, ir apliecinājis savu izpratni par būvprojektā norādīto darbu apjomu, savas cenas piedāvājumu un darbu izpildes grafiku.

Atbilstoši valstī pastāvošajai likumdošanai, Pasūtītājam, kas šajā gadījumā ir VNĪ, nav pamata apšaubīt būvprojekta kvalitāti, ja tam ir veiktas nepieciešamās ekspertīzes un tas ir saskaņots likumā noteiktajā kārtībā.

VNĪ norāda, ka Būvuzņēmējs būvdarbu gaitā veica ar VNĪ nesaskaņotus būvdarbus. Būvuzņēmējs ierosināja tādas izmaiņas, kuras sākotnēji būvprojekts neparedzēja, kā arī nebija izprotams pamatojums šādām izmaiņām un to izcenojumiem.

Atbilstoši Civilprocesa likumam, lēmums par prasības nodrošināšanu tika pieņemts, izvērtējot tikai vienas puses viedokli. VNĪ izmantos savas likumā noteiktās tiesības un iesniegs tiesā pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu.