VNĪ nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzības pēc papildu telpām jaunu darba vietu izvietošanai
27.03.2017

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) pielāgojuši telpas 600 m2 platībā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vajadzībām Rīgā, Eksporta ielā 6.

Telpas paredzētas jaunu darba vietu izvietošanai, kas saistītas ar ES fondu projektu ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" un ''Atbalsts ilgākam darba mūžam'' īstenošanu.

Telpu pielāgošanas darbu laikā veikti ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmu projektēšana un pārbūve/izbūve, kā arī pilni iekšējo biroja telpu remontdarbi.

Būvniecības darbu kopējās izmaksas, kas tika finansētas no VNĪ finanšu līdzekļiem, sastādīja 74 tūkstošus eiro un tās tiks atgūtas ar nomas maksas starpniecību piecu gadu laikā.