Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Uzsākta kravu skenēšana robežšķērsošanas vietā “Terehova”
12.05.2017

Šī gada 10.maijā uzsākta kravu skenēšana robežšķērsošanas vietā (RŠV) “Terehova”, kur VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) izbūvējuši kravu kontroles rentgena iekārtu.

RŠV “Terehova” ir lielākā uz autoceļiem esošā robežšķērsošanas vieta ar Krievijas Federāciju. Saskaņā ar Valsts robežsardzes sniegtajiem datiem, 2016.gadā caur RŠV “Terehova” iebrauca un izbrauca 478 709 transportlīdzekļi. VNĪ izbūvētā kravu kontroles rentgena iekārta palīdzēs kontroles dienestiem cīņā ar kontrabandu. Kopējās kravu kontroles rentgena iekārtas izmaksas RŠV “Terehova” sastādīja vairāk nekā 2,25 milj. euro bez PVN.

VNĪ informē, ka ņemot vērā RŠV “Terehova” (virziens uz Maskavu) svarīgumu un esošās infrastruktūras lielo nolietojumu, 2018.-2019.gadā plānots turpināt šīs robežšķērsošanas vietas modernizāciju. Jau 2017.gada 11.aprīlī VNĪ noslēdza līgumu ar SIA “REM PRO” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību RŠV “Terehova” modernizācijas darbu 1.etapam. Līdz gada beigām plānots izstrādāt būvprojektu un kopā ar projekta pieteikumu iesniegt Eiropas Komisijā (EK) izskatīšanai, lai piesaistītu nepieciešamos finanšu līdzekļus no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam. Projekta 1.etapā plānots izbūvēt jaunu muitas kontroles ēku transportlīdzekļu padziļinātai kontrolei, pārbūvēt esošos kontroles paviljonus un nojumes, veikt daļēju inženiertehnisko komunikāciju pārbūvi un asfalta seguma nomaiņu. Plānots, ka kopējās 1.modernizācijas etapa izmaksas sastādīs ap 4,7 milj. euro bez PVN un būvdarbus plānots realizēt 2019.-2020.gadā, ja EK atbalstīs iesniegto projekta pieteikumu.