Pabeigti Ogres rajona prokuratūras ēkas fasādes atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi
04.09.2017

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” informē, ka šī gada augustā pabeigti Ogres rajona prokuratūras ēkas fasādes atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi.

Ogres rajona prokuratūras ēka Krasta ielā 11, Ogrē, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta 1925.gadā pēc arhitekta Eižena Laubes projekta un ir labi saglabājies reģionāls neoklasicisma paraugs Latvijā.

VNĪ, veicot fasādes atjaunošanas darbus, maksimāli saglabājis ēkas autentisko substanci – saglabāts ēkas fasādes tonis, saglabāti un restaurēti ēkas logu bloki, ārdurvis nomainītas analogas iepriekšējām. Teritorijas labiekārtošanas laikā izmantoti kultūrainavai raksturīgi stādījumi, celiņi un laukumu segums.

Būvdarbi objektā tika pabeigti 2017.gada jūlija nogalē, savukārt 2017.gada 18.augustā saņemts Ogres novada būvvaldes akcepts.

Būvdarbus veica SIA “AV projekts”. Kopējās būvniecības izmaksas, ieskaitot projektēšanu, sastāda 174 tūkstoši eiro bez PVN.