Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Pabeigti Ogres rajona prokuratūras ēkas fasādes atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi
04.09.2017

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” informē, ka šī gada augustā pabeigti Ogres rajona prokuratūras ēkas fasādes atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi.

Ogres rajona prokuratūras ēka Krasta ielā 11, Ogrē, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta 1925.gadā pēc arhitekta Eižena Laubes projekta un ir labi saglabājies reģionāls neoklasicisma paraugs Latvijā.

VNĪ, veicot fasādes atjaunošanas darbus, maksimāli saglabājis ēkas autentisko substanci – saglabāts ēkas fasādes tonis, saglabāti un restaurēti ēkas logu bloki, ārdurvis nomainītas analogas iepriekšējām. Teritorijas labiekārtošanas laikā izmantoti kultūrainavai raksturīgi stādījumi, celiņi un laukumu segums.

Būvdarbi objektā tika pabeigti 2017.gada jūlija nogalē, savukārt 2017.gada 18.augustā saņemts Ogres novada būvvaldes akcepts.

Būvdarbus veica SIA “AV projekts”. Kopējās būvniecības izmaksas, ieskaitot projektēšanu, sastāda 174 tūkstoši eiro bez PVN.