Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Ēkas Aspazijas bulvārī 7 pārbūve prokuratūras vajadzībām būs vēsturiskās pēctecības un moderno būvniecības iespēju apvienojums
18.09.2017

Šodien, 18. septembrī, notika VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) vadības tikšanās ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras vadību un darbiniekiem, lai prezentētu izstrādāto būvprojektu VNĪ īstenotā projekta „Prokuratūras iestāžu izvietošanas optimizācija Aspazijas bulvārī 7, Rīgā” ietvaros.

Realizējot VNĪ projektu Aspazijas bulvārī 7, Rīgā telpās izvietosies 10 prokuratūras iestādes, kā arī jaunajās telpās uzsāks darbu lietvedības, tulkošanas, IT un saimnieciskā nodrošinājuma struktūrvienību darbinieki.

Būvprojekts paredz senās ēkas kultūras mantojuma maksimālu saglabāšanu, restaurējot vēsturisko logu daļas, durvis interjera elementus. Arhitekta iecere - saglabāt katra ēkas korpusa vēsturisko pēctecību, apvienojot to ar modernām uzņēmuma prasībām atbilstošiem risinājumiem. Viens no projekta uzdevumiem, kā atklāja arhitekts, ir arī ēkas iekšpagalma “humanizācija” jeb mūsdienīgs labiekārtojums dažādos līmeņos.

Arhitekts un atbildīgais būvprojekta vadītājs Aldis Polis kopā ar kolēģiem tikšanās reizē atklāja, ka 1889. gadā projektētā, senā ēka Aspazijas bulvārī 7 ir izcili vērtīgs kultūrvēsturisks objekts, kas sevī slēpj bagātīgu vēsturisko pieredzi. Paredzams, ka daļa no tās atklāsies tikai pārbūves gaitā, atsedzoties vēsturiskajiem uzslāņojumiem ēkas interjeros. 

Šobrīd prokuratūras ēkas Aspazijas bulvārī 7 projekts atrodas būvprojekta izstrādes stadijā - tiek veikta izstrādātā būvprojekta ekspertīze, kā arī saskaņošana ar inženiertīklu turētājiem un valsts institūcijām, kā arī būvprojekts tiek skaņots ar ēkas lietotāju – Latvijas Republikas Prokuratūru.

Saskaņā ar projekta laika grafiku, projektu plānots īstenot līdz 2020.gada beigām, un plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2021.gada 1.janvāris.

Ēkas kopējā platība ir 6 396.30 m2, bet pēc pārbūves un atjaunošanas tiek plānota 7000 m2. Kopējais projekta budžets ir 10 390 877.06 EUR apmērā (bez PVN), ieskaitot administratīvās izmaksas. Ēkas būvprojektēšanas darbus veic pilnsabiedrība “RE ARTA”. Pēc darbu pabeigšanas Aspazijas bulvārī 7 tiks izvietotas šādas prokuratūras iestādes: Rīgas tiesas apgabala prokuratūra, Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūra, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūra, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūra, Rīgas rajona prokuratūra, Specializētā vairāku nozaru prokuratūra, Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Narkotiku nelikumīgas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, kā arī Rīgas Autotransporta prokuratūra.

Prokuratūras vajadzībām VNĪ  šovasar pabeidzis darbu pie Ogres rajona prokuratūras ēkas Krasta ielā 11 fasādes atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas, kā arī šobrīd tiek veikti būvdarbi  vēl vienā prokuratūras ēkā - Kalnciema ielā 14, Rīgā, kurā darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām.