Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
VNĪ un Latvijas Okupācijas muzeja biedrības pārstāvji pārrunā Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projekta gaitu un vienojas par sadarbības līguma slēgšanu projekta īstenošanā
27.09.2017

Šodien, 27. septembrī, notika Latvijas Okupācijas muzeja (LOM) rekonstrukcijas projekta un “Nākotnes nams” projekta gaitai veltīta sanāksme. Tajā bez VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) piedalījās pārstāvji no projekta “Nākotnes nams” īstenošanā iesaistītajām organizācijām – LOM, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras ministrijas, ”Arhitektu biroja SIA „5.IELA”, kā arī no LR Saeimas.

Sanāksmes laikā VNĪ valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis un klātesošie dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, kā arī atbildēja uz LOMB jautājumiem par muzeja rekonstrukcijas un “Nākotnes nama” projekta darbu kopējo gaitu.

LOMB valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs pauda gandarījumu par gaidāmo sadarbības līguma noslēgšanu starp VNĪ un LOMB. “Parakstot jauno līgumu, mēs ieiesim jaunā sadarbības formā un ceru uz labu sadarbību arī nākotnē”, tikšanās laikā sacīja V.Nollendorfs. Respektējot LOMB vēlmi iesaistīties “Nākotnes nams” projekta ikdienas jautājumu izvērtēšanā, VNĪ 2017.gada septembrī izteikusi muzeja biedrībai priekšlikumu stiprināt līdzšinējo sadarbību, iekļaujot biedrības pārstāvjus projekta ikdienas procesos.

Šobrīd projektā “Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveide Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā” saskaņošanai inženiertehnisko noteikumu turētājiem ir iesniegts būvprojekts, kā arī tiek veikti priekšdarbi būvdarbu iepirkumu II kārtas izsludināšanai. Būvdarbu iepirkumu I kārtā ir kvalificējušies 14 pretendenti.

Projektā paredzēta LOM ēkas rekonstrukcija un piebūves “Nākotnes nams” izbūve. Projekta kopējais budžets ir 4.31 milj. EUR.