VNĪ īstenotā Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projekta “Nākotnes nams” pamatakmeni plānots ielikt 2018.gadā
01.11.2017

Projekta “Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā” sekmīgai virzībai un visu iesaistīto pušu efektīvākai sadarbībai 2017. gada rudenī tika pieņemts lēmums izveidot projekta Uzraudzības padomi.

Šodien, 1.novembrī, notika Latvijas Okupācijas muzeja projekta Uzraudzības padomes  pirmā sanāksme, kurā  piedalījās Kultūras ministrijas (KM), VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” (VNĪ), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB) un Latvijas Okupācijas muzeja (LOM), kā arī Arhitektu biroja SIA „5. IELA” atbildīgajās amatpersonas. Sanāksmes gaitā VNĪ valde locekle Kitija Gruškevica informēja par panākto virzību "Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveide Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā" būvniecības projekta gaitā.

“Ir panākta būtiska projekta virzība. Novembrī plānojam iesniegt būvprojektu skaņošanai VARAM. Ja neradīsies papildus šķēršļi projekta tālākajos soļos un plānotā būvniecības iepirkuma 2. kārta noritēs raiti – tad 2018. gada 2. ceturksnī VNĪ noslēgs līgumu ar būvniekiem. Nākotnes nama pamatakmens 2018.gadā ir jāieliek!” apstiprina VNĪ valdes locekle K.Gruškevica.

Šobrīd notiek “Nākotnes nama” būvprojekta saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem. Pateicoties labai sadarbībai ar SIA “Rīgas ūdens”, SIA “Rīgas satiksme”, Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma”, Rīgas domes Satiksmes departamentu, SIA “Baltcom”, SIA “Lattelekom”, AS “Sadales tīkls”, kā arī Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, pašlaik saņemti būtiskākie projekta saskaņojumi. VNĪ plāno būvdarbu iepirkuma 2. kārtas izsludināšanu uzreiz pēc būvprojekta ekspertīzes un tā iesniegšanas VARAM. Tā kā projekta gaitā notikušas būtiskas izmaiņas, precizēts projekta īstenošanas termiņš būs zināms pēc būvniecības iepirkuma 2.kārtas pabeigšanas.

Projektā paredzēta LOM ēkas rekonstrukcija un piebūves “Nākotnes nams” izbūve, pamatā saglabājot arhitekta Gunāra Birkerta ideju - 2001. gadā G. Birkerta dāvinātās Okupācijas muzeja pārbūves skices. Projektam 2016. gada 8. septembrī piešķirts nacionālo interešu objekta statuss.