VNĪ saskaņošanai VARAM iesniedzis Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves projekta “Nākotnes nams” būvprojektu
27.11.2017

Šodien, 27. novembrī, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) atzīmes saņemšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniedza “Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā” būvprojektu.

Vienlaikus ar būvprojekta iesniegšanu VARAM gala saskaņošanai, VNĪ izsludinās būvdarbu iepirkuma 2. kārtu. Kā tika ziņots iepriekš, būvdarbu iepirkuma 1. kārtā kvalificējās 14 pretendenti, kuri 2. kārtā tiks uzaicināti iesniegt finanšu piedāvājumus būvdarbu veikšanai. Ja projekta tālākajos posmos neradīsies papildus šķēršļi un būvdarbu iepirkuma 2. kārta noritēs raiti, tad 2018. gada 2. ceturksnī plānota līguma par būvdarbu veikšanu slēgšana. “Nākotnes nama pamatakmens 2018.gadā ir jāieliek!” jau iepriekš informēja VNĪ valde.

VNĪ valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis uzsver: “Projekta pozitīvu virzību ir sekmējusi VNĪ vadības komandas un visu projektā iesaistīto pušu konstruktīva sadarbība. Vēlos uzsvērt Uzraudzības padomes lomu, kas viennozīmīgi veicinājusi sapratni par projekta turpmākajiem soļiem un to, ka strādājam kopējam mērķim. Iesniegtais būvprojekts ir vēl viens stūrakmens tālākajā projekta gaitā, un būvniecības uzsākšana tuvākajā nākotnē ir reāla”.

Projektā paredzēta Latvijas Okupācijas muzeja (LOM) ēkas rekonstrukcija un piebūves “Nākotnes nams” izbūve, pamatā saglabājot arhitekta Gunāra Birkerta ideju - 2001. gadā G. Birkerta dāvinātās Okupācijas muzeja pārbūves skices. Projektam 2016. gada 8. septembrī piešķirts nacionālo interešu objekta statuss. Projektā paredzēta LOM ēkas rekonstrukcija un piebūves “Nākotnes nams” izbūve. Tā kā projekta gaitā notikušas būtiskas izmaiņas, precizēts projekta īstenošanas termiņš būs zināms pēc līguma par būvdarbu veikšanu noslēgšanas.