VNĪ sadarbībā ar JRT Tabakas fabrikas ēkā nepieciešamos papilddarbus veiks pēc saskaņota darbu grafika
15.12.2017

VAS “ Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) sadarbībā ar Jauno Rīgas teātri (JRT) ir saskaņojis rīcības plānu un laika grafiku nepieciešamo uzlabojumu veikšanai teātra pagaidu mājvietā Miera ielā 58A. Ir saskaņots arī plāns papildus iekārtu izbūvei atbilstoši teātra specifikai un ar to saistītajām vajadzībām.

Plānotie papildus darbi teātra ēkā uzlabos teātra ikdienas darba apstākļus, lai ērtības būtu ne tikai skatītājiem, bet arī tā personālam.

VNĪ, uzklausot publiski paustos viedokļus saistībā ar teātra pagaidu mājvietu pārbūvētajā Tabakas fabrikas ēkā, Miera ielā 58A, ir izvērtējusi projekta īstenošanas gaitu un kvalitāti. Piekrītot nepieciešamībai veikt uzlabojumus Tabakas fabrikas ēkā, vienlaikus secināms, ka paustie kritiskie viedokļi tiek attiecināti gan uz  projekta ietvaros veiktajiem renovācijas darbiem, gan arī uz vajadzībām, kuras netika sākotnēji iekļautas projekta prasībās un izkristalizējās tikai pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, kad tajās sākās izrādes.

Konkrētie darbi projektā ietverto būvniecības darbu nepilnību novēršanai jau ir uzsākti sadarbībā ar būvnieku SIA “Abora”. Būtiska daļa no šīm konstatētajām nepilnībām jau ir novērsta.

Savukārt projektā sākotnēji neparedzētās, bet JRT darbībai nepieciešamās papildus vajadzības, kas tika fiksētas uzsākot ēkas ekspluatāciju un ir specifiskas teātra izrāžu nodrošinājuma prasības, tiks risinātas saskaņā ar papilddarbu grafiku. No paredzētajiem papildus darbiem primāra ir izrāžu translācijas sistēmas un izrāžu vadītāja balss paziņojuma nosūtīšanas sistēmas uz teātra darbinieku telpām izveide. Plānots, ka  minētā sistēma tiks izbūvēta līdz šā gada beigām. 14. decembrī par papildus darbu veikšanu jau noslēgts līgums ar SIA  “Abora”. Bez translācijas sistēmas ierīkošanas darbu plāns paredz arī videonovērošanas sistēmas izbūvi administratīvajā ēkā, pagalma papildus apgaismojuma ierīkošanu, kā arī citus teātrim nepieciešamos uzlabojumus. Darbu izmaksas ir aptuveni 28 tūkst. EUR.

Šajā laika periodā VNĪ vadības komanda veic visu uzņēmuma projektu portfeļa auditu, vērtējot budžeta un termiņu atbilstību, lai nākotnē plānotos darbus īstenotu kvalitatīvi. Sadarbībā ar JRT un Z. Gailes arhitektu biroju tiek analizēta iepriekšējā pieredze, lai nepieļautu kļūdas nākotnē, rekonstruējot JRT vēsturiskās telpas Lāčplēša ielā 25, kas ir teātra pastāvīgā mājvieta.