Ievērojot OECD rekomendācijas, VNĪ finanšu pārskatu veido atbilstoši starptautiskajam standartam

VAS ‘’Valsts nekustamie īpašumi’’ (VNĪ) neauditētie finanšu rezultāti 2017.gadam liecina, ka uzņēmuma neto apgrozījums pērn bijis 40,4 miljoni eiro, bet neto peļņa – 9,9 miljoni eiro.

Sekojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām, pilnveidojot un uzlabojot valsts kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību un caurspīdīgumu, uzņēmuma 2017.gada pārskats pirmo reizi sagatavots atbilstoši starptautiskajam finanšu pārskatu standartam (SFPS). Tas nozīmē, ka bija jāveic korekcijas arī 2016.gada pārskatā, lai pēdējo divu gadu finanšu rādītāji būtu savstarpēji salīdzināmi, kā to prasa SFPS.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, ko VNĪ piemēroja, sastādot 2016. gada finanšu pārskatu, apgrozījums bija 49 miljoni eiro un zaudējumi - 0,6 miljoni eiro, bet saskaņā ar SFPS standartu - attiecīgi 39 miljoni eiro un 0,6 miljoni eiro.

Izmaiņas VNĪ 2017.gada finanšu rādītājos ietekmējuši arī vairāki vienreizēji notikumi: pārdomāta finanšu instrumentu izvēle uzņēmējdarbības kreditēšanā, sekmīgi nekustamā īpašuma pārdošanas darījumi, kā arī izbeigta VNĪ līdzdalība VNĪ meitas sabiedrībās, tādējādi veicinot caurspīdīgu pārvaldīšanu un samazinot administratīvās izmaksas.

Kā viens no darījumiem, kas ietekmējis peļņas pieaugumu, lielāku, nekā plānots, minama, piemēram, kādreizējās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas Rīgā, Kr.Barona ielā 14, pārdošana.

2017.gadā uzņēmumā iedzīvinot starptautiskos finanšu standartus, kas veicina sekmīgāku korporatīvo pārvaldību un caurspīdīgumu, VNĪ mainījusi grāmatvedības politiku attiecībā uz būvniecības pakalpojumu ieņēmumiem. Neto apgrozījumā vairs netiek uzrādīti tie būvniecības pakalpojumi, kas uzskatāmi par tranzītmaksājumiem, tādēļ saskaņā ar jauno standartu 2016. gada apgrozījumā ir samazinājums 10 miljonu eiro apmērā.

Ietekmi uz VNĪ bilanci un peļņas un zaudējumu rezultātu radīja arī iepriekšējā gadā pabeigtās reorganizācijas, pievienojot meitas sabiedrības – biroju centru SIA ‘’Ezerparks’’ un SIA ‘’VNĪ Pilis’’ - mātes kompānijai.

Starpperiodu pārskats: šeit.