VNĪ: trešo personu interešu aizsardzība būvniecības procesā īstenojama ar vienotu visa būvniecības procesa apdrošināšanu, nevis mākslīgi radītu pasūtītāja atbildības normu

09.03.2018

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" kā iniciators kopā ar 9 partneriem šonedēļ Ekonomikas ministrijā iesniedza vēstuli, paužot atbalstu Ekonomikas ministrijas iniciatīvai veicināt trešo personu aizsardzību būvniecības procesā, bet iebilstot pret Ekonomikas ministrijas virzītajiem grozījumiem Būvniecības likumā, kas paredz būvniecības ierosinātāja atbildību par visiem būvniecības procesa laikā trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

Kopīgo nostāju saskaņojušas un parakstījušas desmit organizācijas – valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, akciju sabiedrība “Latvijas Valsts meži”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar kopīgo nostāju ir pausts atbalsts strādāt pie vienotas visa būvniecības procesa apdrošināšanas regulējuma izveides, tādējādi meklējot risinājumus, kā trešajām personām vienkāršot atlīdzības saņemšanu par tām nodarīto kaitējumu būvniecības procesa laikā. Vienlaikus šāda regulējuma ieviešana nevar tikt īstenota sasteigti, neizvērtējot visus ar tā ieviešanu un darbību saistītos riskus. Tāpat nav pieļaujama ar likumu noteikta būvniecības ierosinātāja mākslīga atbildība par visiem būvniecības procesa laikā trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. Būvniecības ierosinātājam ir pienākums izvēlēties atbilstošas kvalifikācijas būvspeciālistus, bet būvniecības ierosinātājs nevar būt atbildīgs par viņu pieļautajām profesionālajām kļūdām. Turklāt, kā tas ir pausts arī kopīgajā nostājā, būtiskus uzlabojumus trešo personu interešu aizsardzībai būvniecības procesa laikā ir iespējams nodrošināt ar izmaiņām pastāvošajā būvniecības jomas apdrošināšanas normatīvajā regulējumā.

Kopumā VNĪ šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus 135 milj. eiro apmērā. Uzņēmuma pārziņā ir vairāk nekā 500 ēku īpašumu 1,8 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4100 zemes īpašumu vairāk nekā 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija. VNĪ strādā 580 darbinieki.

Papildu informācija medijiem:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Korporatīvās komunikācijas daļa

Tālr.: 67024693; 20235301

E-pasts;vni.lvkomunikacija