VAS "Valsts nekustamie īpašumi" saņem pateicības rakstu no Valsts ieņēmumu dienesta

05.04.2016
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" saņem pateicību no Valsts ieņēmumu dienesta par godprātīgu normatīvo aktu saistību izpildi un ievērojamām iemaksām valsts budžetā 2015.gadā.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33