Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 05.04.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 01001212323
Būvju/telpu platība - 90,00 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 01.05.2018 - 30.04.2023, Uz 5 (pieciem) gadiem no līguma noslēgšanas dienas

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta - Rīga
Iela - Krustpils iela
Mājas vārds/numurs - 4
Papildus informācija - Zemes gabals autotransporta novietošanai

Kontakti

Vārds: Kaspars
Uzvārds: Bērziņš
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma speciālists
Epasts: lau.lvkaspars.berzins
Telefons: 28395542

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, 
2018.gada 18.aprīlī plkst. 10:00 Kurstpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
administrācijas telpās, rīko nekustamā īpašuma atklātu mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Objekta izsoles sākuma cena ir 0,70 EUR/m2 bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu, reģistrēties izsolei, kā 
arī saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu rajona administrācijas telpās, darbdienās 
no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Mārtiņu Kripševicu, tālr. 26681898. 
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018.gada 17.aprīlis līdz plkst. 16:00.