Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Piekļuves rekvizītu saņemšana

Lai saņemtu piekļuves rekvizītus publikācijas veikšanai VNĪ mājaslapā, nepieciešams no iestādes oficiālās elektroniskā pasta adreses uz elektroniskā pasta adresi vni.lvvni nosūtīt šādu informāciju:

1. iestādes nosaukums;
2. iestādes juridiskā adrese;
3. iestādes reģistrācijas numurs;
4. iestādes tālruņa numurs;
5. iestādes e-pasta adrese;
6. kontaktpersonas vārds, uzvārds;
7. kontaktpersonas amats;
8. kontaktpersonas tālruņa numurs;
9. kontaktpersonas e-pasta adrese;
10. kontaktpersonas aizvietotāja vārds, uzvārds;
11. kontaktpersonas aizvietotāja tālruņa numurs;
12. kontaktpersonas aizvietotāja e-pasta adrese;
13. pārraugošās iestādes (ja tāda ir) nosaukums;
14. pārraugošās iestādes reģistrācijas numurs (ja tāds ir).

Piekļuves rekvizīti tiek piešķirti tikai pieprasījumā minētajai kontaktpersonai.
Ja piekļuves rekvizīti vajadzīgi arī kontaktpersonas aizvietotājam, nepieciešams nosūtīt papildus pieprasījumu.