Piekļuves rekvizītu saņemšana

Lai saņemtu piekļuves rekvizītus publikācijas veikšanai VNĪ mājaslapā, nepieciešams no iestādes oficiālās elektroniskā pasta adreses uz elektroniskā pasta adresi vni.lvvni nosūtīt šādu informāciju:

1. iestādes nosaukums;
2. iestādes juridiskā adrese;
3. iestādes reģistrācijas numurs;
4. iestādes tālruņa numurs;
5. iestādes e-pasta adrese;
6. kontaktpersonas vārds, uzvārds;
7. kontaktpersonas amats;
8. kontaktpersonas tālruņa numurs;
9. kontaktpersonas e-pasta adrese;
10. kontaktpersonas aizvietotāja vārds, uzvārds;
11. kontaktpersonas aizvietotāja tālruņa numurs;
12. kontaktpersonas aizvietotāja e-pasta adrese;
13. pārraugošās iestādes (ja tāda ir) nosaukums;
14. pārraugošās iestādes reģistrācijas numurs (ja tāds ir).

Piekļuves rekvizīti tiek piešķirti tikai pieprasījumā minētajai kontaktpersonai.
Ja piekļuves rekvizīti vajadzīgi arī kontaktpersonas aizvietotājam, nepieciešams nosūtīt papildus pieprasījumu.