Iesniegumu formas

Rekvizīti

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi»

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980

Vienotais reģ.nr.: 40003294758

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436

Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737

Luminor Bank AS, NDEALV2X, LV29NDEA0000080431945

Tālrunis.: 80002000, fakss: 67024909, e-pasts: vni.lvvni

 

Būvprojektēšanas un būvatļaujas saņemšana

Projekta saskaņošana VNĪ nomniekiem vai īrniekiem

Projekta saskaņošana blakus zg/ēku īpašniekiem

 

Atsavināšanas ierosinājuma forma

Apbūvēta valsts zemesgabala atsavināšanas ierosinājums