VNĪ rekvizīti

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» 

Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980

Vienotais reģ.nr.: 40003294758

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436

Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737

Nordea Bank AB Latvijas filiāle, NDEALV2X, LV29NDEA0000080431945

Tālrunis.: 80002000, fakss: 67024909, e-pasts: vni.lvvni