Starpperiodu pārskati

SIA "Biroja centrs Ezerparks" pārskats par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 28.februārim

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzas 2017. gada 31. martā

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" Slēguma finanšu pārskats par periodu, kas noslēdzas 2016.gada 27.decembrī

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzas 2016.gada 31.decembrī

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2016.gada 30.septembrī

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" nerevidēts starpperidu finanšu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2016.gada 30.septembrī

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016.gada 30.jūnijā

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016.gada 30.jūnijā

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" Paziņojums par korekcijām nerevidētajā starpperioda konsolidētajā un atsevišķajā mātes sabiedrības finanšu pārskatā par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzas 2016. gada 31. martā

VAS „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016. gada 31.martā

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2016.gada 31. martā 

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” nerevidēts starpperioda konsolidētais un atsevišķais  mātes sabiedrības finanšu pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 31.decembrī

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" gada pārskats par periodu līdz 2015.gada 31.decembrim (nerevidēts)

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" finanšu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 30.septembrī

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" finanšu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 30. septembrī

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā

VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 31. martā

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" finanšu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2015. gada 31. martā