Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VNĪ pilis”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VNĪ pilis”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003349238 (juridiskā adrese: „Mežotnes pils”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā, LV-3918), kurā VNĪ līdzdalība pamatkapitālā ir 2045 daļas (100%), katra EUR 142,00, kopā – EUR 290390,00. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VNĪ pilis” veic Mežotnes pils pārvaldīšanu, kā arī viesmīlības pakalpojumu sniegšanu Mežotnes pilī.