Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Biroju Centrs Ezerparks”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Biroju Centrs Ezerparks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103175644 (juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīgā, LV-1026), kurā VNĪ līdzdalības pamatkapitālā ir 14 454 570 daļas (100%), katra EUR 1,00, kopā – EUR 14 454 570,00. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biroju Centrs Ezerparks” darbības mērķis ir nekustamā īpašuma Talejas ielā 1, Rīgā, pārvaldīšana, tai skaitā tā attīstīšana, nodrošinot valsts pārvaldes iestādes ar to funkciju īstenošanai atbilstošām telpām, kā arī nekustamā īpašuma Talejas ielā 1, Rīgā, vērtības saglabāšana un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.