Valsts nekustamie īpašumi - struktūra
  • Katra valdes pārstāvja pārraudzībā atrodas noteikts struktūrvienību skaits.
  • Uz 2016.gada 1.oktobri sabiedrībā nodarbināti 570 darbinieki. 
  • VAS „Valsts nekustamie īpašumi” struktūras shēma (spēkā no 2017.gada 1.decembri):