Namu pārvaldnieks

Mēs esam līderi nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, ilgtspējīgā attīstībā un publisko funkciju izpildei nepieciešamo telpu nodrošināšanā. Mūsu misija ir saglabāt un vairot valsts nekustamā īpašuma vērtību un attīstīt to sabiedrības interesēs. Pie mums ir mūsdienīga darba vide, motivācijas sistēma, bet pats galvenais - aizraujošs darbs un augsti profesionāli kolēģi!

Aicinām pievienoties mūsu komandai:

Namu pārvaldnieku

Galvenie amata pienākumi:

 • Patstāvīgi plānot un nodrošināt atbildībā nodoto nekustamo īpašumu  efektīvu un saimniecisku pārvaldīšanu;
 • veikt regulāru ēku vizuālo pārbaudi un tai atbilstošu dokumentu sagatavošanu (inženierkomunikācijas, ēku konstruktīvie elementi u.c.);
 • veikt apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību;
 • nodrošināt komunālo pakalpojumu piegādes organizēšanu (līgumu slēgšana par apkures, kanalizācijas, ūdensapgādes, atkritumu u.c. pakalpojumu nodrošināšanu) un veikt  līguma saistību izpildes kontroli;
 • veikt nomas līgumsaistību izpildes kontroli;
 • nodrošināt savlaicīgu un precīzu apsaimniekošanas pakalpojumu rēķinu apriti;
 • piedalīties tehnisko specifikāciju sagatavošanā īpašuma apsaimniekošanai nepieciešamo iepirkumu procedūru veikšanai;
 • sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai un nepieciešamo īpašuma uzturēšanas darbu veikšanai , u.c.

Nepieciešamās zināšanas, kompetences:

 • augstākā izglītība nekustamo īpašumu pārvaldībā vai inženierzinātnēs;
 • pieredze namu apsaimniekošanā un pārvaldībā;
 • vēlama pieredze inženierkomunikāciju (BMS, ventilācijas, kondicionēšanas, elektroapgādes u.tml.) un vājstrāvu sistēmu apkalpošanas organizēšanā un uzraudzībā;
 • apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes sagatavot un noformēt dokumentus ( vēstules, atskaites, budžeta plānošana u.c.);
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas plānošanas spējas, spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • profesionālās attīstības iespējas;
 • labus darba apstākļus un profesionālu, draudzīgu kolektīvu.

Pieteikumu un CV ar norādi „NAMU PĀRVALDNIEKS” sūtīt Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu: vni.lvpersonals 

P.S. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!