Nominācijas komisijas sastāvs VNĪ valdes locekļu atlasei

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta piekto daļu un, lai nodrošinātu valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) valdes locekļu kandidātu atlasi, VNĪ izveidota Nominācijas komisija šādā sastāvā:

 

Nominācijas komisijas vadītājs:

Mārtiņš Bičevskis – VNĪ Padomes priekšsēdētājs

 

Nominācijas komisijas locekļi:

Inta Komisare  – VNĪ Padomes locekle

Vladislavs Vesperis – Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītāja vietnieks

Normunds Grinbergs – Latvijas Būvnieku Asociācijas prezidents