NĪ portfeļa vadības pārvaldes direktors

Galvenie pienākumi:

 • Nekustamā īpašuma (NĪ) portfeļa stratēģijas īstenošana un rentabla NĪ portfeļa pārvaldība atbilstoši stratēģiskajām prioritātēm;
 • profesionālas NĪ portfeļa vadības komandas izveide un ar portfeļa pārvaldību saistīto procesu vadība, kompetenču attīstība  aktīvu pārvaldības jomā;
 • NĪ aktīvu vērtības saglabāšana un NĪ portfeļa rentabilitātes rādītāju paaugstināšana;
 • NĪ portfeļa ieņēmumu /uzturēšanas izmaksu vadība un investīciju plānošana /apgūšana;
 • portfeļa rentabilitātes analīze un priekšlikumu izstrāde lietderīgai NĪ izmantošanai un ilgtspējīgai attīstībai;
 • ilgtspējīga klientu attiecību vadība;
 • pastāvīgs pakalpojuma sniegšanas monitorings un pakalpojuma pilnveide balstoties uz portfeļa attīstības stratēģiju;
 • pakalpojuma kvalitātes pārraudzība un klientu apmierinātības rādītāju paaugstināšana;
 • analītiskas informācijas izstrāde par portfeļa pārvaldīšanas rezultātiem. 

 

Kompetences prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams NĪ vadības, biznesa, finanšu vadības  jomā);
 • 5 + gadu pieredze NĪ funkcijas/procesu vadībā, pieredze komandas vadībā;
 • 5 + gadu pieredze nekustāmā īpašuma portfeļa pārvaldīšanā;
 • izpratne par NĪ nozari un tirgus tendencēm;
 • finanšu izpratne (spēja veikt NĪ finansēšanas aprēķinus un analīzi, izvērtēt NĪ finanšu rādītājus un iespējamās ietekmes, riskus);
 • spēja ģenerēt priekšlikumus stratēģijas noteikšanai, radīt un īstenot sistēmisku pieeju mērķu sasniegšanai;
 • uz biznesu un rezultātu orientēta personība ar analītisku domāšanu;
 • spēja iniciēt un vadīt pārmaiņu procesus;
 • spēcīgas plānošanas un organizēšanas prasmes, spēja patstāvīgi pieņemt sarežģītus lēmumus;
 • spēcīgas komunikācijas un sadarbības prasmes gan starpfunkciju līmenī, gan ar ārējiem partneriem;
 • spēja efektīvi prezentēt informāciju;
 • labas angļu, valsts valodas zināšanas.

 

Piedāvājam:

 • aktīvu un dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā;
 • iespēju strādāt unikālos valstiskas nozīmes projektos, piedalīties uzņēmuma attīstībā;
 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • profesionālās attīstības iespējas;
 • labus darba apstākļus un profesionālu, draudzīgu komandu.

 

Pieteikumu un CV ar norādi „NĪ portfeļa vadības pārvaldes direktors​​” sūtīt Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals