Projektu vadītājs

Galvenie pienākumi:

 • uzņēmuma iekšējo attīstības un efektivitātes projektu vadība (iekšējo procesu optimizēšana, ārpakalpojumu piesaiste, e- pakalpojumu ieviešana, IT sistēmu attīstība,  citu biznesa procesu efektivitātes veicināšana );
 • ES Regulas 2016/679 „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” prasību ieviešana uzņēmumā;
 • vienotas risku apdrošināšanas politikas ieviešana uzņēmumā;
 • projektu komandas veidošana un iesaiste, aktivitāšu plānošana un koordinēšana;
 • analītiskas informācijas prezentēšana vadībai par projektu  gaitu un progresu, u.c.

 

Kompetences prasības:

 • augstākā izglītība  (biznesa, projektu vadības, finanšu vadības vai citās darbības jomai atbilstošās nozarēs);
 • 3 + gadu pieredze projektu vadībā, pieredze biznesa procesu analīzē;
 • finanšu izpratne (spēja veikt izmaksu analīzi);
 • zināšanas par projektu vadības procesu un metodēm;
 • spēja radīt un īstenot sistēmisku pieeju mērķu sasniegšanai;
 • prasmes iegūt, apkopot un analizēt liela apjoma informāciju un procesus;
 • izteikta orientācija uz rezultātu, analītiska domāšana;
 • spēja prognozēt un modelēt situācijas, formulēt ierosinājumus un rekomendācijas;
 • spēcīgas plānošanas un organizēšanas prasmes, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī projektā iesaistītās komandas darbu;
 • spēcīgas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • teicamas Microsoft Excel zināšanas.

 

Piedāvājam:

 • aktīvu un dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā;
 • iespēju piedalīties uzņēmuma attīstībā, sasniegt ambiciozus mērķus;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • profesionālās attīstības iespējas;
 • labus darba apstākļus un profesionālu komandu.

 

Pieteikumu un CV ar norādi „Projektu vadītājs” sūtīt Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals līdz 2017.gada 20.decembrim.