Korporatīvās vadības pārvaldes direktors

Galvenie pienākumi:

 • pārvaldes darba vadība un tās funkciju un uzdevumu izpildes pārraudzība;
 • korporatīvās attīstības aktivitāšu vadība, t.sk., VNĪ stratēģijas plānošana un ilgtermiņa mērķu noteikšana un to izpildes procesu pārraudzība;
 • nekustamo īpašumu (NĪ) portfeļa pārvaldīšanas stratēģijas sagatavošanas vadība, iesakot virzienus un aktivitātes augstāku rentabilitātes rādītāju sasniegšanai un efektīvākai resursu pārvaldībai (t.sk. izdevumu, investīciju un ieņēmumu apjomiem);
 • VNĪ darbības finanšu un nefinanšu mērķu vadība, rezultatīvo rādītāju un resursu plānošanas vadība, to izpildes procesu pārraudzība;
 • inovatīvu un efektīvu risinājumu izstrāde, attīstības programmu vadība, organizatorisko izmaiņu un reorganizācijas procesu ierosināšana un vadība;
 • jaunu produktu, pakalpojumu un risinājumu izstrādes vadība konkurētspējas veicināšanai, jaunu mērķa auditoriju sasniegšanai un tirgus daļas palielināšanai;
 • VNĪ ārējo un iekšējo komunikāciju vadība korporatīvās identitātes uzlabošanai;
 • VNĪ valdes darba organizatorisko jautājumu pārraudzība, efektīvāku un operatīvāku uzņēmuma organizatorisko darbību un procesu norises veicināšana.

 

Kompetences prasības:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai vadības zinātnēs (vēlams Mg.grāds);
 • 5+ gadu pieredze vadošā amatā;
 • 5+gadu pieredze organizatorisko izmaiņu un reorganizācijas procesu vadīšanā;
 • 5+gadu pieredze stratēģijas un plānošanas dokumentu izstrādē, procesu pārvaldīšanā;
 • 5+ gadu pieredze uzņēmuma vadības jautājumu koordinēšanā un valdes darba organizatorisko jautājumu  nodrošināšanā;
 • 5+gadu pieredze finanšu resursu plānošanā  un pārraudzībā nekustamo īpašumu efektīvākas stratēģiskās pārvaldīšanas  nodrošināšanai un  augstākas rentabilitātes rādītāju sasniegšanai;
 • 5+gadu pieredze darbā NĪ jomā un izpratne par NĪ nozari;
 • pieredze darbā un izpratne par tirgzinībām un komunikācijas jomu;
 • vēlama pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādēs, institūcijās, uzņēmumos;
 • spēcīgas analizēšanas, plānošanas, organizēšanas un vadīšanas prasmes, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;
 • spēcīgas komunikācijas un sadarbības prasmes gan starpfunkciju līmenī, gan ārējiem partneriem;
 • argumentācijas prasmes, spēja efektīvi prezentēt informāciju un vadīt dažāda līmeņa darba grupas, sanāksmes u.c.
 • komandas vadības prasmes (līdera īpašības).

 

Piedāvājam:

 • aktīvu un dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā;
 • iespēju strādāt unikālos un neatkārtojamos projektos;
 • profesionālās attīstības iespējas, sasniegt ambiciozus mērķus;
 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus un profesionālu komandu.

 

Pieteikumu un CV ar norādi „Korporatīvās vadības pārvaldes direktors” līdz 2017.gada 20.decembrim sūtīt Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals