Investīciju analītiķis

vakance aktuāla līdz 28.10.2018

Darba pienākumi:

 • sagatavot investīciju projektu finanšu aprēķinus un izvērtējumus (t.sk. projekta naudas plūsmu)

 • veikt finanšu aprēķinu un rādītāju jutīguma analīzi un sniegt rekomendācijas tālāku lēmumu pieņemšanai

 • piedalīties scenāriju modelēšanas, izstrādes, un lēmumu pieņemšanas procesos

 • veikt nomas maksu aprēķinus, nekustamo īpašumu rentabilitātes aprēķinus un rādītāju analīzi

 • veikt nekustamā īpašumu vērtības noteikšanu, pielietojot patiesās vērtības modeli

 • nodrošināt atskaišu un finanšu informācijas sagatavošanu par NĪ portfeli

 • prezentēt sagatavotos finanšu aprēķinus un rādītājus, argumentēt savu viedokli

 • konsultēt uzņēmuma vadību un biznesa struktūrvienības par analīzes rezultātiem un to ietekmējošiem faktoriem

 • pilnveidot investīciju projektu izvērtēšanas, patiesās vērtības modeļa un nomas maksu aprēķināšanas procesus un metodoloģiju

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai biznesa vadības jomā (var būt pēdējo kursu/-a students/-e)

 • 2 gadu praktiska pieredze investīciju analītiķa darbā

 • zināšanas par investīciju projektu izvērtēšanas metodēm un to pielietošanu

 • prasmes prognozēt un modelēt finanšu datus, kritiski izvērtēt finanšu scenārijus, formulēt ierosinājumus un rekomendācijas, balstoties uz analīzes rezultātiem

 • teicamas komunikāciju un sadarbības prasmes, spēja prezentēt sagatavoto informāciju un argumentēt savu viedokli

 • analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte darba izpildē

 • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, noteikt prioritātes

 • teicamas datorprasmes darbā ar MS Excel, vēlama pieredze finanšu vadības informācijas sistēmām

 • teicamas latviešu un vēlamas labas angļu valodas zināšanas

   

Piedāvājam:

 • dinamisku un interesantu darbu nozares lielākajā uzņēmumā

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 • veselības apdrošināšanu

 • profesionālās izaugsmes un apmācības iespējas

 • labus darba apstākļus, profesionālu un atsaucīgu komandu

 

Lūdzu sūtīt Pieteikumu un CV ar norādi „INVESTĪCIJU ANALĪTIĶIS”

Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals  līdz 28.10.2018

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!