Būvniecības iepirkumu eksperts

Darba pienākumi:

 • plānot un organizēt ar būvniecību saistīto iepirkumu procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām

 • analizēt ar iepirkumu procedūrām saistītos iespējamos riskus un piedāvāt risinājumus optimāla rezultāta sasniegšanai

 • sagatavot iepirkuma procedūru dokumentāciju

 • organizēt publisko iepirkumu komisiju darbu

 • piedalīties iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā

 • protokolēt iepirkumu komisiju sēdes

 • pārstāvēt uzņēmuma intereses Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB)

 • konsultēt struktūrvienību pārstāvjus par iepirkumu metodēm un procedūru organizēšanu

 • savas kompetences ietvaros veikt saraksti ar piegādātājiem un IUB, argumentēt prasības, risināt problēmsituācijas, u.c.

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība

 • vēlama praktiska pieredze darbā ar publiskajiem iepirkumiem

 • izpratne par nekustamā īpašuma  nozari

 • izpratne par publiskā iepirkuma procesu un vēlme padziļināt savas zināšanas par Publisko iepirkumu likumu un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām

 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

 • labas argumentācijas prasmes

 • uz rezultātu orientēta personība, ar izteiktu iniciatīvu, precizitāti un augstu atbildības sajūtu

 

Piedāvājam:

 • aktīvu un dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā

 • iespēju strādāt unikālos valstiskas nozīmes projektos, piedalīties uzņēmuma attīstībā

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 • veselības apdrošināšanu

 • profesionālās attīstības iespējas

 • labus darba apstākļus un profesionālu, draudzīgu komandu

 

Pieteikumu un CV ar norādi „ BŪVNIECĪBAS IEPIRKUMU EKSPERTS ” sūtīt Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals  līdz 28.02.2018

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!