Nekustāmā īpašuma darījumu konsultants

vakance aktuāla līdz 20.03.2018

Darba pienākumi:

 • organizēt un piedalīties nekustamā īpašuma iznomāšanas procesā

 • sagatavot un publicēt informāciju par iznomājamiem īpašumiem

 • piesaistīt jaunus nomniekus

 • nodrošināt iznomājamo īpašumu apskati nomas pretendentam vēlamajā laikā

 • piedalīties dokumentu un normatīvo aktu izstrādē

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (vēlams vadībzinību, ekonomikas, būvuzņēmējdarbības vai nekustamā īpašuma pārvadīšanas jomā)

 • vismaz 1 gada pieredze nekustamo īpašumu darījumu jomā

 • zināšanas par nekustamo īpašumu tirgus tendencēm kā arī to reglamentējošo likumdošanu

 • labas iemaņas darbā ar biroja programmām (MS Word, Excel, Outlook), informācijas meklēšanu un publicēšanu datu bāzēs un mājaslapās

 • labas dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasmes

 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz vienas svešvalodas zi­nāšanas

 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes un iniciatīva

 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus, noteikt prioritātes un panākt rezultātu

 

Piedāvājam:

 • dinamisku, interesantu un atbil­dī­gu darbu lielākajā nozares uz­ņē­mumā

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 • veselības apdrošināšanu

 • profesionālās izaugsmes un apmācības iespējas

 • labus darba apstākļus, profesionālu un atsaucīgu komandu

   

Pieteikumu un CV ar norādi „ NĪ DARĪJUMU KONSULTANTU ” sūtīt Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals  līdz 20.03.2018

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!