Elektroinženieris

vakance aktuāla līdz 30.11.2018

 

Darba pienākumi:

 • izstrādāt maģistrālo līniju un lokālo sadalņu vienlīniju izpildshēmas

 • izstrādāt elektrotīklu izpilddokumentāciju

 • uzraudzīt un plānot elektropretestības mērījumu veikšanu

 • apsekot elektroapgādes līnijas un pārbaudīt to atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām

 • veikt elektriskās pretestības mērījumus

 • veikt zemējumietaises nepārtrauktības, pretestību mērījumus un sagatavot protokolus

 • noteikt un organizēt elektroiekārtu bojājumu novēršanu, u.c.

   

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (inženieris enerģētikā)

 • nozīmīga profesionālā pieredze specialitātē

 • elektrodrošības grupas apliecība C kategorija

 • sertifikāts elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā ar darba spriegumu vismaz 1 kV

 • sertifikāts elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā ar darba spriegumu vismaz 1 kV.

 • obligātas valsts valodas zināšanas

 • precizitāte, labas plānošanas prasmes, augsta atbildības sajūta

   

Piedāvājam:

 • aktīvu un dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 • veselības apdrošināšanu

 • profesionālās attīstības iespējas

 • labus darba apstākļus un profesionālu, atsaucīgu komandu

 

Lūdzu sūtīt Pieteikumu un CV ar norādi „ELEKTROINŽENIERIS”

Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals  līdz 30.11.2018

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!