Risku un kvalitātes vadītājs

vakance aktuāla līdz 09.12.2018

 

Darba pienākumi:

 • izveidot, pilnveidot un uzturēt risku vadības sistēmu

 • veikt regulāru risku uzraudzību un koordinēt risku mazināšanas aktivitāšu ieviešanu

 • sniegt priekšlikumus uzņēmuma procesu funkcionālās un ekonomiskās efektivitātes uzlabošanai, organizēt un vadīt šo procesu uzlabojumu ieviešanu

 • koordinēt procesu digitalizācijas aktivitātes, veikt procesu modelēšanu jauniem pakalpojumiem un piedalīties to ieviešanā

 • izstrādāt iekšējo KVS auditu plānu, veikt iekšējos auditus un koordinēt sertifikācijas auditu veikšanu

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība finanšu, juridiskajā, ekonomikas, vadības vai kvalitātes vadības jomā

 • vēlams kvalitātes sistēmu vadītāja un/vai kvalitātes sistēmu auditora (ISO 9001) sertifikāts

 • pieredze līdzvērtīgā amatā vismaz trīs gadi

 • zināšanas par risku pārvaldību, kvalitātes vadības procesiem

 • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan efektīvi sadarbojoties komandā

 • analītiska domāšana, spēja saskatīt cēloņsakarības un strādāt ar lielu informācijas apjomu

 • teicamas komunikācijas prasmes

 • spēja prezentēt un argumentēt viedokli

 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas

   

Piedāvājam:

 • dinamisku, interesantu un atbil­dī­gu darbu lielākajā nozares uz­ņē­mumā

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 • veselības apdrošināšanu

 • profesionālās izaugsmes un apmācības iespējas

 • labus darba apstākļus, profesionālu un atsaucīgu komandu

 

Lūdzu sūtīt Pieteikumu un CV ar norādi „KVALITĀTES UN RISKU VADĪTĀJS”

Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals  līdz 09.12.2018

 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!