Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
Administratīvās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/16/I/002 “Administratīvās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu:

 

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» 2017.gada 11.aprīli noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.4.2.1.2/16/I/002 “Administratīvās ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis:

Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā administratīvā ēkā Jūras ielā 34, Ventspilī, veicot ārējo sienu siltināšanu.

Projekta galvenās darbības:

Ēkas fasādes un gala sienu siltināšana.

Projekta plānotais ilgums:

3 mēneši (būvniecības procesa ilgums ir 11 mēneši).

Projekta plānotie kopējie izdevumi:

137 258.79 EUR

Projekta plānotie rezultāti:

Nosiltinātas ēkas fasādes un gala sienas. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta īstenošanas bija 160,1 kWh/m2 gadā, pēc projekta īstenošanas tiek plānots 54,8 kWh/m2 gadā pie vidējās svērtās aprēķina temperatūras 18° C. Primārās enerģijas gada patēriņa plānotais samazinājums 84,76 MWh gadā.

 

Informācija izplatīta 2017.gada 31.maijā

Projekta noslēgums:

2017.gada jūnijā pabeigta projekta īstenošana.