Kultūras un radošo industriju atbalsta centra “TabFab” izveide

Realizējot projektu, plānots pielāgot telpas Latvijas Kultūras akadēmijas vajadzībām, izveidot telpas radošo industriju inkubatoram un darbnīcām. Taps daudzfunkcionāls radošais centrs radošo industriju nozares profesionāļiem un citiem apmeklētājiem. Projekta teritorijā paredzēts veidot kafejnīcu, velo novietnes un sabiedrībai pieejamas telpas, kurās plānots organizēt izstādes, koncertus, teātrus un citus pasākumus. Kvartāla izveide būs atbalsta punkts un garants uzņēmējiem, ka konkrētajā vietā un apkaimē ir potenciāls, kuru ir vērts attīstīt.

 

Patlaban VNĪ kopā ar partneriem – Latvijas Kultūras akadēmiju, Kultūras ministriju un Dānijas Kultūras institūtu – uzsācis darbu pie starptautiska metu konkursa “Tabakas fabrikas radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” objektam Miera ielā 58.

 

“Esam ļoti gandarīti, ka Tabakas fabrikas kvartālam būs iespēja pārdzimt arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgā vidē. Dānijas pārstāvju dalība metu konkursa žūrijā ļaus pārnest šīs valsts ilggadējo pieredzi teritoriju un radošo inkubatoru attīstībā arī uz Latviju. Ļoti ceram, ka sadarbību izdosies turpināt arī turpmākai kvartāla attīstībai,” atzīst VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica.

 

 

 

 


Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra “TabFab” izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā / 5.6.1.0/17/I/005.
 
Projekta mērķis ir:
Projekta partneru profilam un funkcijām atbilstošas infrastruktūras izveide, pielāgojot telpas Latvijas Kultūras akadēmijas vajadzībām, kā arī izveidojot telpas radošo industriju inkubatoram un darbnīcām.
Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumiem Nr. 188 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem.
 
Projekta galvenās darbības:
• Darbnīcas ēku demontāža un pārbūve;
• Ēku pārbūve un pielāgošana Latvijas Kultūras akadēmijas vajadzībām;
• Infrastruktūras pielāgošana Radošo Industriju inkubatora vajadzībām, tajā skaitā sadzīves korpusa un darbnīcu ēku pārbūve;
• Ūdensapgādes, siltumapgādes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas inženiertīklu izbūve;
• Teritorijas labiekārtošana.
 
Projekta termiņš un finansējums:
Projektu plānots realizēt no 2017.gada 25.aprīļa līdz 2022.gada 31.decembrim, projekta  kopējais finansējums – 4 980 815,00 euro, no kura Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 233 692,75 euro (85%) un Valsts budžeta līdzfinansējums – 747 122,25 euro (15%). 
 
Projekta ieguvumi:
Īstenojot projektu, Rīgas pilsētas teritorijā tiks atjaunota sabiedriskā telpa 2500 m2, atjaunotas sabiedriskās publiskās ēkas 8868 m2, izveidoti un rekonstruēti divi sabiedriskās infrastruktūras objekti: infrastruktūras kopa Latvijas Kultūras akadēmijas funkciju nodrošināšanai, kas sastāv no 8 objektiem, un infrastruktūras kopa Radošo Industriju inkubatora funkciju nodrošināšanai, kas sastāv no 3 objektiem.
 
Informācija atjaunota: 15/11/2018
Nodošanas gads
2022

Objekta adrese
Miera iela 58a, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2019
Būvdarbi
2021
Nodošana klientam
2022