Dailes teātra energoefektivitātes paaugstināšana

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks uzlabots VSIA “Dailes teātris” darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, tādējādi darbiniekiem nodrošinot pozitīvāku darba vidi un apmeklētājiem – patīkamāku izrāžu apmeklēšanas laiku. Teātris varēs sekmīgāk realizēt tam deleģēto kultūras funkciju un vispārējo stratēģisko mērķi – veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvu sabiedrību, tās kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu.

 

VSIA “Dailes teātris” direktora komentārs: “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti normatīviem atbilstoši darba apstākļi Dailes teātra tehniskajam un mākslinieciskajam personālam. Tiks samazināts personāla saslimšanas risks un attiecīgi – finansiālais risks negūt plānotos ieņēmumus izrāžu atcelšanas dēļ. Bez primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma tiks panākts elektroenerģijas samazinājums, jo aukstajos sezonas mēnešos netiks lietotas lokālās, ar elektroenerģiju darbināmās sildiekārtas, lai nodrošinātu nepieciešamo temperatūru.”Projektētājs
SIA "Projektēšanas BIROJS AUSTRUMI"

Nodošanas gads
2022

Objekta adrese
Brīvības iela 75, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbu līgums
2019
Būvdarbi
2020
Nodošana klientam
2022