Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks uzlabots ēkas siltumenerģijas ietaupījums, kas pēc projekta īstenošanas varētu sasniegt līdz 46 % gadā, kā arī tiks nodrošināta ēkas droša un energoefektīva turpmākā ekspluatācija. Pēc projekta īstenošanas telpas būs gaišas un jaukas, skolniekiem būs patīkami uzturēties skolas telpās, mazinot saslimšanas riskus un paaugstinot motivāciju mācībās.

 

“Veidosim veselīgu un drošu darba vidi audzēkņiem un mācībspēkiem. Vidusskola iegūs no laikapstākļiem neatkarīgas koncertzāles, sporta zāles un foajē izmantošanas iespējas. Telpu temperatūra un mikroklimats būs regulējams un pielāgojams situācijai. Veiktie bojātās fasādes remontdarbi un tās atjaunošana veidos ilgtspējīgu, mūsdienīgu un pievilcīgu vidi apkārtējiem iedzīvotājiem un Daugavpils pilsētas viesiem,” atklāj VNĪ valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.Būvuzņēmējs
AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS"

Nodošanas gads
2022

Objekta adrese
Kandavas iela 2a, Daugavpils

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbi
2019
Nodošana klientam
2022