Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” plānots sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Pēc projekta īstenošanas izglītības iestādes audzēkņi un pasniedzēji saņems komfortablākus darba un mācību vides apstākļus, paralēli uzlabojot ēkas vizuālao skatu, kas atstās pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta galvenās darbības:

Ēkas fasādes atjaunošana un ārsienu siltināšana, cokola un pamatu zem grunts līmeņa siltināšana un apdare, jumta siltināšana, jaunu lietus noteku un lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūve, stiklotās foajē logu nomaiņa, ēkas nolietoto ārdurvju nomaiņa, pagraba siltumizolācijas uzlabošana un hidroizolācijas atjaunošana, siltummezgla un apkures sistēmas modernizācija, karstā ūdens apgādes sistēmas pārbūve, ventilācijas sistēmas darbības atjaunošana.

Plānotais projekta budžets:

1 104 549 EUR

Plānotais projekta noslēgums:

2020. gadā.