Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā

Saskaņā ar  Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020.gadam un Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumiem Nr. 13 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, projekta rezultātā tiks panākts noteiktais energoefektivitātes mērķis.

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks uzlabots VSIA "Latvijas Leļļu teātris" darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, tādējādi darbiniekiem nodrošinot pozitīvāku darba vidi un apmeklētājiem patīkamāku izrāžu apmeklēšanas laiku.

Projekta galvenās darbības:

Cokola, ārsienu, bēniņu un jumta siltināšana, logu nomaiņa, koka ārdurvju maiņa, esošā siltuma mezgla modernizācija, apkures sistēmas pārbūve un modernizēšana, esošās ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un apdares darbi.

Plānotais projekta budžets:

840 596, 00 EUR

Plānotais projekta noslēgums:

2021. gadā

Būvniecības statuss