Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Rīgā, Pulka ielā 8
Projekta nosaukums:

Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Rīgā, Pulka ielā 8.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Rakstniecības un mūzikas muzeju, Latvijas Nacionālās mākslas muzeju un Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeju ar piemērotām telpām muzeju krājumu izvietošanai un darbam ar krājumu mākslas priekšmetiem.

Projekta pamatojums:

LR Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojums Nr.361, (protokols Nr. 42 17.§) „Par finansējuma piešķiršanu Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai”.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
  • 22.07.2015. izsludināts iepirkums Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbiem. 02.11.2015. saņemti pretendentu piedāvājumi (12 pretendenti). Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzīts Piegādātāju apvienības “RE&RE Meistari 1”piedāvājums ar piedāvāto Līgumcenu 20 478 622,25 euro. 11.03.2016. noslēgts būvdarbu līgums ar Pilnsabiedrību “RE&RE Meistari 1”;
  • 09.09.2015. izsludināts iepirkums Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbu būvuzraudzībai. 11.11.2015. saņemti piedāvājumi (7 pretendenti). Par iepirkuma uzvarētāju atzīts SIA „P.M.G.” piedāvājums ar piedāvāto Līgumcenu 86 710,00 euro. 18.03.2016 noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA „P.M.G.”.;
  • 10.02.2016. saņemts Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēts būvprojekts;
  • 07.04.2016. saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un uzsākti būvdarbi;
  • 18.08.2016. ielikts Muzeju krātuvju kompleksa pamatakmens;
  • Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš 01.04.2019.
Projekta kopējā platība:

Projektētā platība 30 332 m2.

Projekta kopējās izmaksas:

Atbilstoši MK rīkojumam būvdarbiem (I kārtai) piešķirtais finansējums 25 745 640 euro.

 

 

Vizualizāciju autors Arhitektu birojs Krasts