Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa restaurācija
Projekta nosaukums:

Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķis:

Nodrošināt Jauno Rīgas teātri ar tam piemērotām telpām, rekonstruējot teātra ēku kompleksu atbilstoši mūsdienu prasībām, tajā pašā laikā maksimāli respektējot ēku vēsturisko atmosfēru.

Projekta pamatojums:

Programma „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam”, kuras sarakstā ir Jaunais Rīgas teātris (JRT), paredz kultūras objektu savešanu kārtībā līdz 2018.gadam – Latvijas valsts 100 gadu jubilejai, kā arī tās mērķis ir uzlabot neapmierinošo kultūras infrastruktūru un sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti un pieejamību gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu tūristiem.

JRT nepieciešama skatuves modernizācija, skatītāju zāles un tai piegulošo telpu rekonstrukcija, ņemot vērā, ka skatuves gaismas un skaņas tehnika ir morāli un tehniski novecojusi, gaismas ķermeņi un skaņu tehnika ir četrdesmit un pat vairāk gadus veci un nespēj nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu izrāžu gaismošanu un apskaņošanu. Lielās zāles skatītājiem bija jāsamierinās ar Latvijas Nacionālā teātra iepriekš lietotajiem un jau „nolietotajiem” krēsliem, kuri tika nodoti JRT rīcībā.

2012.gada 28.augustā pieņemts LR Ministru kabineta rīkojums Nr.412 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projektu izdevumu segšanai”.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
  • Pabeigti pirmsprojekta sagatavošanas darbi, t.sk., Rīgas pilsētas būvvaldē saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas īpašie nosacījumi projekta izstrādei, kā arī saņemti nepieciešamie tehniskie noteikumi no valsts un pašvaldības atbildīgajām institūcijām projekta izstrādei. Ar Jaunā Rīgas teātra pārstāvjiem saskaņota ēku kompleksa rekonstrukcijas darbu tehniskā specifikācija;
  • Projekta izstrādes metu konkursā sarunu procedūras rezultātā izvēlēta pilnsabiedrība "Zaigas Gailes birojs un partneri";
  • 2017.gada 10.augustā PS "Zaigas Gailes birojs un partneri" būvprojekts iesniegts saskaņošanai būvvaldē;

  • 2017. gada 25. septembrī pabeigta būvprojekta izmaiņu ekspertīze ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu.

Telpu platība:

Kopējā lietderīgā platība 5146 kvadrātmetri;

Projektējamā platība 7816 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

19 miljoni EUR.