Prokuratūras iestāžu izvietošanas optimizācija Kalnciema ielā 14, Rīgā

Projekta nosaukums:

Prokuratūras iestāžu izvietošanas optimizācija Kalnciema ielā 14, Rīgā

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi»

Projekta mērķi:
 • Prokuratūras iestāžu darbinieku izvietošana darbam piemērotās telpās administratīvajā ēkā Kalnciema ielā 14;
 • Sakārtots un nodots lietošanā valsts nekustamais īpašums Kalnciema ielā 14.
Projekta saturs:

Administratīvās ēkas pārbūve un telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūras un Kurzemes rajona prokuratūras darba nodrošināšanai.

Projekta pamatojums:

Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojums Nr.338 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai”.

Notikumi un projekta statuss:
 • 2015.gada 28.augustā izsludināts būvprojektēšanas iepirkums;
 • 2015.gada 12.novembrī ar SIA "Lūsis V" noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu;
 • 2015.gada 23.novembrī uzsākta būvprojekta izstrāde;
 • 2016.gada 27.jūlijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā un ir izsniegta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem ēkas Kalnciema ielā 14 pārbūvei;
 • 07.03.2017. Rīgas pilsētas būvvaldē ir saskaņots būvprojekts un veikta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 • 08.05.2017. izsludināts būvdarbu iepirkums „Telpu pielāgošana Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūras un Kurzemes rajona prokuratūras darba nodrošināšanai Kalnciema ielā 14, Rīgā”;
 • 10.05.2017. izsludināts iepirkums „Būvuzraudzības pakalpojums objektā Kalnciema ielā 14, Rīgā” ;
 • 26.07.2017. noslēgts līgums ar SIA “Fabrum” par būvuzraudzības veikšanu;

 • 28.09.2017 noslēgts līgums ar SIA “Modus būve” par būvdarbu veikšanu ar būvniecības termiņu 31.12.2018.

Telpu platība:

Ēkas kopējā platība ir 1551.10 m2, bet Prokuratūras vajadzībām provizoriskā attīstāmā platība ir 914.70 m2.

Projekta budžets:

Kopējās izmaksas: 921 480.39 EUR.

Uz Prokuratūru attiecināmas izmaksas: 854 133.66 EUR.

Būvniecības statuss