Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
Ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, rekonstrukcija Jaunā Rīgas teātra vajadzībām
Projekta nosaukums:

Ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, rekonstrukcija Jaunā Rīgas teātra vajadzībām.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķis:

Nodrošināt Jauno Rīgas teātri ar tam piemērotām telpām uz laiku, kamēr atbilstoši LR Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumam Nr.412 „Par finansējums piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai” tiks veikti Jaunā Rīgas teātra ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 rekonstrukcijas būvdarbi.

Projekta pamatojums:

Lai uzsāktu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības darbus, Jaunā Rīgas teātra darbību plānots pārcelt uz ēku kompleksu „Tabakas fabrika” Miera ielā 58A, Rīgā, kur nepieciešams veikt rekonstrukcijas darbus divās administratīvajās ēkās un ražošanas korpusā. Galvenais uzdevums ir bijušo Tabakas fabrikas ražošanas ēku pielāgot teātra pamatdarbībai un ar to saistītajiem procesiem, atbilstoši teātra izteiktajām prasībām un priekšlikumiem par ēkas funkcionālo zonējumu.

Vienlaikus jāņem vērā LR Kultūras ministrijas rīkotais ideju konkurss par kultūras centra attīstību bijušajā Tabakas fabrikā, kas paredz attīstīt kultūras un radošo kvartālu Miera ielā 58A, Rīgā. Līdz ar to rekonstruējamo Tabakas fabrikas ražošanas ēku paredzēts izmantot kā kultūras un mākslas attīstības centru arī pēc tam, kad Jaunais Rīgas teātris pēc rekonstrukcijas būs atgriezies savās telpās Lāčplēša ielā 25, Rīgā.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
 • 31.01.2013. pabeigti pirmsprojekta sagatavošanas darbi, t.sk., Rīgas pilsētas būvvaldē saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas īpašie nosacījumi projekta izstrādei, kā arī saņemti nepieciešamie tehniskie noteikumi no valsts un pašvaldības atbildīgajām institūcijām projekta izstrādei. Ar Jaunā Rīgas teātra pārstāvjiem saskaņota ēkas rekonstrukcijas darbu tehniskā specifikācija;
 • 18.06.2013. ir noslēdzies atklāts konkurss - ēkas, Miera ielā 58A, Rīgā, tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Jaunā Rīgas teātra vajadzībām;
 • 19.06.2013. iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēts projektētājs, ar kuru tiks slēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi;
 • 28.02.2014. pabeigta tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze;
 • 2015.gada novembrī noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA "RBSSKALS Būvvadību";
 • 29.12.2015. saņemta būvatļauja būvdarbu veikšanai;
 • 06.01.2016. uzsākti būvdarbi;
 • 11.08.2016. VNĪ apstādina būvniecību un uzsāk līguma izbeigšanas procesu ar būvuzņēmēju SIA "RBSSKALS Būvvadība";
 • 27.10.2016.  tiek izbeigts līgums ar RBSSKALS Būvvadība par būvdarbu veikšanu objektā Miera ielā 58A;
 • 31.01.2017. noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA Abora;
 • 18.08.2017. ēka nodota ekspluatācijā.
Telpu platība:

Kopējā lietderīgā platība rekonstruējamajam ražošanas ēkas korpusam 7388 kvadrātmetri;

Projektējamā platība 7388 kvadrātmetri;

Kopējā lietderīgā platība administratīvajām ēkām, kurās veicami remontdarbi 559 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

4 996 938,98  EUR