Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
Turaidas muzejrezervāta Turaidas muižas Klaušinieku mājas restaurācija/ atjaunošana
Projekta nosaukums:

„Klaušinieku mājas restaurācija/atjaunošana, teritorijas labiekārtojums īpašumā „Turaidas muzejrezervāts”.

Pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķi:

Atjaunot kādreizējās Turaidas muzejrezervāta Turaidas muižas Klaušinieku mājas vēsturisko izskatu, pielāgojot ēkas iekštelpas muzeja ekspozīcijām, t.sk., pastāvīgās ekspozīcijas „Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19.gadsimtā, tās nozīme Latvijas valsts izveidē 20.gadsimta sākumā” izvietošanai.

Projekta saturs:

Turaidas muzejrezervāta Turaidas muižas Klaušinieku mājas restaurācija/atjaunošana vēsturiskā izskatā, pielāgojot ēkas iekštelpas muzeja ekspozīcijām.

Projekta pamatojums:

Turaidas muzejrezervāta Klaušinieku māja, kas savulaik bijusi nedaudz vairāk kā 30 metrus gara ēka, ir celta 19.gadsimta pirmajā pusē un ir Turaidas muižas vēsturiskā centra apbūves sastāvdaļa. Šobrīd esošā, daļēji saglabātā ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī un to nepieciešams rekonstruēt, saglabājot ēkas autentisko izskatu.

Notikumi un projekta statuss:
  • 2015.gada 3.ceturksnī - izstrādāts Klaušinieku mājas restaurācijas/ atjaunošanas būvprojekts;
  • 2016.gada 1.ceturksnis – tiek sagatavota dokumentācija un plānots izsludināt iepirkuma procedūru būvdarbiem;
  • 2016.gada 3.ceturksnī – plānota būvdarbu uzsākšana;
  • 2016.gada 12.jūlijā noslēgts būvdarbu līgums ar Pilnsabiedrību "RERE MEISTARI1";
  • 2016.gada 22.augustā uzsākti restaurācijas un atjaunošanas darbi;
  • 2017.gada 18.maijā Spāru svētki.
Telpu platība:

Ēkas kopējā restaurējamā/atjaunojamā platība ir 363,40 m2.

Projekta budžets:

Kopējās izmaksas: 542 483,88 EUR

Projektu plānots īstenot līdz 2018.gada 30.jūnijam.