Aktuālie projekti
Prokuratūras iestāžu izvietošanas optimizācija Aspazijas bulvārī 7, Rīgā
Projekta nosaukums:

Prokuratūras iestāžu izvietošanas optimizācija Aspazijas bulvārī 7, Rīgā.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķi:
  • Prokuratūras iestāžu darbinieku izvietošana darbam piemērotās telpās vienotā administratīvajā ēkā Aspazijas bulvārī 7;
  • Sakārtots un nodots lietošanā valsts nekustamais īpašums Aspazijas bulvārī 7, kas ilgstoši rezervēts valsts vajadzībām.
Projekta saturs:

Ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā pārbūve un pielāgošana Latvijas Republikas Prokuratūras iestāžu vajadzībām.

Projekta pamatojums:

Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojums Nr.338 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai”.

Notikumi un projekta statuss:
  • 2015.gada 7.septembrī izsludināts būvprojektēšanas iepirkums;
  • 2015.gada 23.novembrī būvprojektēšanas iepirkums tika izbeigts, jo piedāvājumus nav iesniedzis neviens pretendents;
  • 2016.gada 21.oktobrī noslēgts līgums ar PS „RE ARTA” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. Uzsākti būvprojektēšanas darbi;
  • 15.03.2017. Rīgas pilsētas būvvaldē ir saskaņots Būvprojekts minimālā sastāvā un izsniegta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā pārbūvei;
  • Būvprojekta ekspertīze, būvprojekta skaņošana ar inženiertīklu turētājiem;
  • Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš 01.01.2021.
Telpu platība:

Ēkas kopējā platība ir 6 396.30 m2, bet pēc pārbūves un atjaunošanas tiek plānota 7 000.00 m2.

Projekta budžets:

Kopējie plānotie projekta izdevumi: 9 842 020 EUR.