Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Aktuālie projekti
Rīgas pils Konventa restaurācija un pārbūve
Projekta nosaukums:

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācija un pārbūve (būvniecības 2.kārta).

Darbu pasūtītājs:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Būvprojekta autors:

Pilnsabiedrība “Rīgas Pils Kastelas projekts”.

Projekta mērķis:

Rīgas pils Konventa (Kastelas) restaurācija un pārbūve Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) vajadzībām.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
 • 2014.gada oktobris – uzsākti projektēšanas darbi;
 • 2014.gada novembris - pabeigta būvkonstrukciju un inženiersistēmu sākotnējā apsekošana;
 • 2014.gada decembris – uzsākti pirmsprojekta izpētes darbi;
 • 2015.gada janvāris – saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI) mets “Rīgas pils Kastelas daļas restaurācija un pārbūve Rīgā, Pils laukumā 3”;
 • 2015.gada marts - pabeigta arheoloģiskā un šurfu pirmsprojekta izpēte;
 • 2015.gada marts - pabeigti pamatu deformācijas novērojumi;
 • 2015.gada maijs – pabeigta Skiču projekta skaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē, saņemta būvatļauja;
 • 2015.gada augusts – noslēgts līgums par Būvprojekta "Rīgas pils Konventa (Kastelas) rekonstrukcija (pārbūve) un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta)" ekspertīzes veikšanu;
 • 2015.gada augusts – uzsākta būvprojekta ekspertīze;
 • 2015.septembris – izsludināts slēgts konkurss par būvniecības darbu veikšanu;
 • 2015.gada decembris – saskaņotas Skiču projekta izmaiņas VKPAI un būvvaldē sakarā ar lēmumu nebūvēt vēdināšanas kanālus pie Daugavas gātes, lai izvairītos no tur esošo siltumtīklu pārbūves;
 • 2015.gada decembris – pabeigta būvprojekta ekspertīze
 • 2016.gada janvāris - pabeigta būvprojekta skaņošana VKPAI;
 • 2016.gada februāris - pabeigta būvprojekta skaņošana ar ārējo inženierkomunikāciju turētājiem;
 • 2016.gada marts – iesniegts būvprojekts skaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē;
 • 2016. gada 1.novembrī Iepirkuma komisija pieņem lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu pārtraukt slēgtu konkursu „Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā” būvdarbi”;
 • 2017.gada 28.februārī izsludināts iepirkums (atklāts konkurss) par arheoloģijas darbiem Rīgas pils Kastelas daļā ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2017.gada 3.aprīlis. Termiņā nav saņemts neviens piedāvājums;
 • 2017.gada 19.aprīlī izsūtīti uzaicinājumi dalībai sarunu procedūrā par arheoloģijas darbiem Rīgas pils Kastelas daļā 4 pretendentiem. 2017.gada 29.maijā saņemts viens piedāvājums;
 • 2017.gada 12.jūlijā noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību "Pils Projekts" par arheoloģijas izpētes darbu veikšanu ar plānoto darbu pabeigšanas termiņu 2018.gada janvārī;
 • 2017.gada 3.augustā izsludināts jauns, slēgts būvniecības konkurss "Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācija un pārbūve.
 • 2017.gada 4.septembrī saņemti pieteikumi pirmajā kārtā - kvalifikācijas izvērtēšanai, slēgtā būvniecības konkursā "Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācija un pārbūve.
Projekta kopējā platība:

Zemes gabala platība - 4004 m2;

Apbūves laukums - 3491 m2;

Kopējā stāvu platība - 11 624 m2.