Aktuālie projekti
Rīgas pils Konventa restaurācija un pārbūve
Projekta nosaukums:

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācija un pārbūve (būvniecības 2.kārta).

Darbu pasūtītājs:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Būvprojekta autors:

Pilnsabiedrība “Rīgas Pils Kastelas projekts”.

Projekta mērķis:

Rīgas pils Konventa (Kastelas) restaurācija un pārbūve Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) vajadzībām.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
 • 2014.gada oktobris – uzsākti projektēšanas darbi;
 • 2014.gada novembris - pabeigta būvkonstrukciju un inženiersistēmu sākotnējā apsekošana;
 • 2014.gada decembris – uzsākti pirmsprojekta izpētes darbi;
 • 2015.gada janvāris – saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI) mets “Rīgas pils Kastelas daļas restaurācija un pārbūve Rīgā, Pils laukumā 3”;
 • 2015.gada marts - pabeigta arheoloģiskā un šurfu pirmsprojekta izpēte;
 • 2015.gada marts - pabeigti pamatu deformācijas novērojumi;
 • 2015.gada maijs – pabeigta Skiču projekta skaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē, saņemta būvatļauja;
 • 2015.gada augusts – noslēgts līgums par Būvprojekta "Rīgas pils Konventa (Kastelas) rekonstrukcija (pārbūve) un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta)" ekspertīzes veikšanu;
 • 2015.gada augusts – uzsākta būvprojekta ekspertīze;
 • 2015.septembris – izsludināts slēgts konkurss par būvniecības darbu veikšanu;
 • 2015.gada decembris – saskaņotas Skiču projekta izmaiņas VKPAI un būvvaldē sakarā ar lēmumu nebūvēt vēdināšanas kanālus pie Daugavas gātes, lai izvairītos no tur esošo siltumtīklu pārbūves;
 • 2015.gada decembris – pabeigta būvprojekta ekspertīze
 • 2016.gada janvāris - pabeigta būvprojekta skaņošana VKPAI;
 • 2016.gada februāris - pabeigta būvprojekta skaņošana ar ārējo inženierkomunikāciju turētājiem;
 • 2016.gada marts – iesniegts būvprojekts skaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē;
 • 2016. gada 1.novembrī Iepirkuma komisija pieņem lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu pārtraukt slēgtu konkursu „Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā” būvdarbi”;
 • 2017.gada 28.februārī izsludināts iepirkums (atklāts konkurss) par arheoloģijas darbiem Rīgas pils Kastelas daļā ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2017.gada 3.aprīlis. Termiņā nav saņemts neviens piedāvājums;
 • 2017.gada 19.aprīlī izsūtīti uzaicinājumi dalībai sarunu procedūrā par arheoloģijas darbiem Rīgas pils Kastelas daļā 4 pretendentiem. 2017.gada 29.maijā saņemts viens piedāvājums;
 • 2017.gada 12.jūlijā noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību "Pils Projekts" par arheoloģijas izpētes darbu veikšanu ar plānoto darbu pabeigšanas termiņu 2018.gada janvārī;
 • 2017.gada 3.augustā izsludināts jauns, slēgts būvniecības konkurss "Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācija un pārbūve.
 • 2017.gada 4.septembrī saņemti pieteikumi pirmajā kārtā - kvalifikācijas izvērtēšanai, slēgtā būvniecības konkursā "Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācija un pārbūve.
Projekta kopējā platība:

Zemes gabala platība - 4004 m2;

Apbūves laukums - 3491 m2;

Kopējā stāvu platība - 11 624 m2.