Aktuālie projekti
Rīgas pils Konventa restaurācija un pārbūve
Projekta nosaukums:

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācija un pārbūve (būvniecības 2.kārta).

Darbu pasūtītājs:

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Būvprojekta autors:

Pilnsabiedrība “Rīgas Pils Kastelas projekts”.

Projekta mērķis:

Rīgas pils Konventa (Kastelas) restaurācija un pārbūve Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) vajadzībām.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
 • 2014.gada oktobris – uzsākti projektēšanas darbi;
 • 2014.gada novembris - pabeigta būvkonstrukciju un inženiersistēmu sākotnējā apsekošana;
 • 2014.gada decembris – uzsākti pirmsprojekta izpētes darbi;
 • 2015.gada janvāris – saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI) mets “Rīgas pils Kastelas daļas restaurācija un pārbūve Rīgā, Pils laukumā 3”;
 • 2015.gada marts - pabeigta arheoloģiskā un šurfu pirmsprojekta izpēte;
 • 2015.gada marts - pabeigti pamatu deformācijas novērojumi;
 • 2015.gada maijs – pabeigta Skiču projekta skaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē, saņemta būvatļauja;
 • 2015.gada augusts – noslēgts līgums par Būvprojekta "Rīgas pils Konventa (Kastelas) rekonstrukcija (pārbūve) un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta)" ekspertīzes veikšanu;
 • 2015.gada augusts – uzsākta būvprojekta ekspertīze;
 • 2015.septembris – izsludināts slēgts konkurss par būvniecības darbu veikšanu;
 • 2015.gada decembris – saskaņotas Skiču projekta izmaiņas VKPAI un būvvaldē sakarā ar lēmumu nebūvēt vēdināšanas kanālus pie Daugavas gātes, lai izvairītos no tur esošo siltumtīklu pārbūves;
 • 2015.gada decembris – pabeigta būvprojekta ekspertīze
 • 2016.gada janvāris - pabeigta būvprojekta skaņošana VKPAI;
 • 2016.gada februāris - pabeigta būvprojekta skaņošana ar ārējo inženierkomunikāciju turētājiem;
 • 2016.gada marts – iesniegts būvprojekts skaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē;
 • 2016. gada 1.novembrī Iepirkuma komisija pieņem lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu pārtraukt slēgtu konkursu „Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā” būvdarbi”.
Projekta kopējā platība:

Zemes gabala platība - 4004 m2;

Apbūves laukums - 3491 m2;

Kopējā stāvu platība - 11 624 m2.