Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Rīgas pils rekonstrukcija un restaurācija
Projekta nosaukums:

Rīgas pils priekšpils (I kārta) un kastelas (konventa) (II kārta) rekonstrukcija un restaurācija, Pils laukumā 3, Rīgā.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Galvenais būvdarbu veicējs:

Pilnsabiedrība "SBRE".

Tehniskā projekta autors:

Rīgas pils priekšpils (I kārtas) tehniskā projekta autors pilnsabiedrība "Pils projekts".

Projekta mērķis:

Rekonstruēt un restaurēt Rīgas pils priekšpils (atbilstoši pielāgotam tehniskajam projektam, novēršot 20.06.2013. notikušā ugunsgrēka sekas) un kastelas (konventa) daļas.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
 • 2012.gada decembris - uzsākti Rīgas pils priekšpils (I kārtas) būvniecības darbi;
 • 2013.gada maijs - pabeigti demontāžas darbi – demontētas starpsienas, griesti, grīdas un inženierkomunikācijas;
 • 2013.gada jūnijs - Rīgas pilī izceļas ugunsgrēks; VNĪ un būvnieks SBRE vienojas par ugunsgrēka seku likvidēšanu un darbu grafika izmaiņām;
 • 2013.gada jūlijs - pabeigta visu pagaidu jumtu izbūve, aktīvi norisinās ugunsgrēka seku likvidēšanas darbi;
 • 2014.gada jūnijs - panākta vienošanās ar būvnieku par līdzekļu ieskaitīšanu nodrošinājuma kontā, kas nozīmē, ka ugunsgrēka seku likvidēšana tiks veikta par būvnieka līdzekļiem; pabeigti pils žāvēšanas darbi;
 • 2014.gada jūlijs - pabeigta Sv. Gara torņa restaurācija;
 • 2014.gada oktobris - pabeigta ēkas inženiertehnisko komunikāciju atjaunošana;
 • 2014.gada oktobris - metu konkursā izvēlēts Rīgas pils kastelas (II kārta) atjaunošanas projektētājs - pilnsabiedrība "Rīgas pils kastelas projekts" (SIA "MARK ARHITEKTI", SIA "SUDRABA ARHITEKTŪRA", SIA "H2E" apvienība);
 • 2014.gada novembris - pabeigta pastāvīgā jumta konstrukciju un seguma izbūve, turpinās iekšdarbi;
 • 2015.gada februāris - pabeigta apjomīga Rīgas pils priekšpils pamatkonstrukciju un inženierkomunikāciju izbūve; norit telpu sagatavošana apdares darbiem. Aktīvākais rekonstrukcijas-restaurācijas posms norisinās iekštelpās;
 • 2015.gada marts - uzsākts Rīgas pils konventa vārtu portāla ciļņu "Madonna ar bērnu" un "Volters fon Pletenbergs" restaurācijas projekts, kas paredz oriģinālu noņemšanu, konservēšanu eksponēšanai un kopiju izgatavošanu un uzstādīšanu oriģinālu vietā;
 • 2015.gada aprīlis – Aktīvi notiek rekonstrukcijas – restaurācijas darbi iekštelpās;
 • 2015.gada augusts – Veikta Rīgas pils kompleksa pamatu vertikālo deformāciju novērošana;
 • 2015.gada augusts – Uzsākta saruna/sadarbība ar Rīgas pilsētas būvvaldi (būvinspektoriem), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Rīgas ūdeni un citiem komunikāciju turētājiem, lai laicīgi iepazīstinātu ar objektu;
 • 2015.gada augusts – pabeigta Ģerboņu zāles restaurācija;
 • 2015.gada septembris – pabeigta Baltās zāles restaurācija;
 • 2015.gada septembris – pabeigti Svina torņa fasādes remontdarbi;
 • 2015.gada oktobris – veikta Rīgas pils laukuma asfaltēšana;
 • 2015.gada oktobris – Rīgas pils priekšpilī ir pabeigta svētku zāles tematisko gleznojumu uzstādīšana;
 • 2015.gada oktobris – Pagarinātas būvatļaujas līdz 2015.gada 20.decembrim;
 • 2015.gada decembris – Iesniegts apliecinājums Rīgas pilsētas būvvaldē par būvobjekta gatavību ekspluatācijai;
 • 2015.gada 18.decembris –Rīgas pilsētas būvvalde paraksta apliecinājumu un pieņem objektu ekspluatācijā.
Projekta kopējā platība:

Priekšpils – 7485,8 kvadrātmetri.

Austrumu piebūve - 2035 kvadrātmetri.

Kopā: 9520,8 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

Rīgas pils priekšpils (I kārta) restaurācija un rekonstrukcija - 34,1 miljoni eiro;

Rīgas pils kastelas daļas (II kārta) restaurācija un rekonstrukcija - 20,4 miljoni eiro.