Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksa būvniecība
Projekta nosaukums:

Valsts ieņēmumu dienesta vienotā administratīvo ēku kompleksa Talejas ielā 1, Rīgā, būvniecība.

Galvenais būvdarbu veicējs:

SIA "Re & Re".

Projekta mērķis:

Valsts ieņēmumu dienesta struktūru izvietošana vienotā ēku kompleksā.

Jauna vienota administratīvo ēku kompleksa būvniecība, lai Valsts ieņēmumu dienests pārceltos no 14 dažādām adresēm Rīgas pilsētā, tostarp no privātā sektora nomātajām telpām.

*Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojums Nr.522 „Par koncepciju „Par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās””

Projekta pamatojums:

Realizējot jauno Valsts ieņēmumu dienesta vienotā administratīvo ēku kompleksa Talejas ielā 1, Rīgā, būvniecību, iestādes struktūrvienības vairs neatrodas izkaisītas 14 dažādās adresēs, no kurām daļa bija sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī nebija piemērotas Valsts ieņēmumu dienesta darbības specifikai.

Situācija objektā:
  • 18.03.2008. Ministru kabineta rīkojums Nr. 141 „Par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta vienotā administratīvā ēku kompleksa būvniecību”;
  • 27.05.2008. noslēgts dalībnieku līgums ar SIA „Mežaparks SPV” par SIA „Biroju Centrs Ezerparks” dibināšanu;
  • 12.06.2008. komercreģistrā reģistrēta SIA „Biroju Centrs Ezerparks”, kas organizē Valsts ieņēmumu dienesta vienotā administratīvā ēku kompleksa būvniecību;
  • 29.09.2011. pabeigta tehniskā projekta izstrāde, tehniskais projekts saskaņots un akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • 17.11.2011. SIA „Biroju Centrs Ezerparks” noslēdz līgumu ar galveno būvuzņēmēju SIA „Re & Re”;
  • 29.11.2011. saņemta būvatļauja;
  • 24.08.2012. Ministru kabineta rīkojums Nr.411 „Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai”;
  • 2014.gadā objekts nodots ekspluatācijā.
Projekta kopējā platība:

Kopējā lietderīgā platība 42 362 kvadrātmetri.

Uz Valsts ieņēmumu dienestu attiecināmā platība 40 127 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

74 738 110,48 EUR*

*Uz Valsts ieņēmumu dienestu attiecināmās izmaksas.