Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana
Projekta nosaukums:

 

Eiropas Ekonomikas zonas programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” projekts „Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana”.

Projekta Nr.:

EEZLV04/GSKMS/2013/17

Ieviešanas laiks:

30.09.2014.-31.10.2016.

Projekta īstenotājs:

Memoriālo muzeju apvienība www.memorialiemuzeji.lv

Projekta partneri:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) un Lillehammeres muzeju apvienība.

Projekta mērķis:

Projekts „Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana” paredzēja muzeja ēkas O.Vācieša ielā 6a, Rīgā, atjaunošanu, piemērojot to muzeja funkciju veikšanai un padarot tās kultūras saturu atbilstošu mūsdienu prasībām.

Jāņa Akuratera muzejs atrodas ēkā, kas 1933.gadā celta pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta, un 1991.gadā tika atklāts kā Raiņa Literatūras un mākslas muzeja filiāle. No 2009.gada 1.oktobra Jāņa Akuratera muzejs ir Memoriālo muzeju apvienības sastāvā, un šobrīd tajā apskatāmas piecas telpas, kurās 20.gs.30.gados dzīvoja J.Akuraters ar ģimeni, pēc viņa nāves – dzejnieka ģimene.

Muzeja darbības misija ir saglabāt pagājušā gadsimta 30.gados celtās mājas un tās iekštelpu autentiskumu, veidot un uzturēt sabiedrības interesi par Tēvzemes balvas laureātu, okupācijas gados noklusēto dzejnieku, rakstnieku un sabiedrisko darbinieku Jāni Akurateru (1876 – 1937).

Šodien rakstnieka māja ir viens no Pārdaugavas kultūras centriem, kur tāpat kā Jāņa Akuratera laikā pulcējas literāti un mākslinieki, mūziķi un aktieri, kā arī skolēni – teātra pulciņa nodarbībās.

Projekta pamatojums:

Jāņa Akuratera muzejs bija iekārtots pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta speciāli dzejnieka Jāņa Akuratera ģimenei funkcionālisma stilā 1933.gadā uzceltā koka savrupmājā Rīgā. Akurateru mājā sadzīvo funkcionālisma stila interjera plānojums ar 19. gs. vidus bīdermeiera stila mēbelēm, autentiskas stila lietas ar 20. gs. 20.–30. gados veiktiem atdarinājumiem. Ēka ir augstvērtīgs, ļoti kvalitatīvi izstrādāts 20.gs. 30.gadu Latvijas būvmākslas funkcionālisma stila arhitektūras paraugs ar racionālu, tam laikam modernu arhitektūru, kas izpaužas gan ēkas kopskatā, gan katras detaļas kvalitātē.

Jāņa Akuratera muzeja ēkas tehniskais stāvoklis pirms projekta uzsākšanas bija vērtējams kā neapmierinošs, pie tam visas muzeja telpas netika pilnvērtīgi izmantotas. Pirms muzeja ēkas restaurācijas muzeju apmeklēja vidēji 4400 apmeklētāju gadā, kas ir salīdzinoši augsts rādītājs, bet muzeja telpas nebija piemērotas pilnvērtīgai muzeja funkciju veikšanai un apmeklētājiem nepiedāvāja mūsdienu prasībām atbilstošu komfortu. Muzeja ēkā atjaunošanas darbi nebija veikti kopš Jāņa Akuratera muzeja izveidošanas 1991.gadā, ēka un interjers bija nolietojies, tajā trūka muzeja apmeklētāju ieejas mezgla, nebija labiekārtota muzejam pieguļošā teritorija un papildus bija nepieciešams paplašināt muzeja kultūras pakalpojumu klāstu.

Projekta aktivitātes un rezultāti:

Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes:

 • Projekta vadība;
 • Projekta publicitāte, tajā skaitā bukleta izstrāde par projekta rezultātiem un semināra organizēšana par atjaunošanas darbu veikšanu memoriālo muzeju ēkās;
 • Pieredzes apmaiņa ar  Norvēģijas Karalistes Lillehammeres muzeju apvienību un tās Speciālajiem muzejiem: Bjērnstjernes Bjērnsona muzeju Aulestad Follebū un Sigridas Unsetes muzeju Bjerkebek Lillehammerē;
 • Jāņa Akuratera memoriālās ēkas atjaunošana, izveidojot ēkas puspagrabstāvā muzeju apmeklētāju ieejas mezglu, izveidojot jaunas ekspozīciju telpas, labiekārtojot muzeja teritoriju, atjaunojot pašu ēku un apmācot VNĪ darbiniekus restaurācijas darbu veikšanā;
 • Jaunu kultūras pakalpojumu ieviešana, izstrādājot jaunas muzeja programmas.

Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tika sasniegti šādi rezultāti:

 • Atjaunota Jāņa Akuratera muzeja ēka un tās interjera detaļas;
 • Atjaunots muzeja apmeklētāju ieejas mezgls;
 • Labiekārtota muzejam pieguļošā teritorija;
 • Radīti jauni kultūras pakalpojumi muzeja apmeklētājiem - izveidotas jaunas muzeja piedāvājuma programmas apmeklētājiem uz jaunizveidoto un pilnveidoto ekspozīciju bāzes - „Ziemeļu dimensija”, „Skats uz Torņakalnu”, „Lietas”, kā arī izstrādāta Jāņa Akuratera 140.jubilejas gada programma 2016.gadāun Jāņa Akuratera muzeja Latvijas Valsts 100.gadei veltītā programma. Programma ietvers gan izstādes par Jāni Akurateru un Latvijas Valsts tapšanu, gan pasākumus, filmas izveidi;
 • Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens.
Notikumi, termiņi un attīstības projekta statuss:

Projekta sākuma datums: 30.09.2014.

Projekta ilgums: 25 mēneši.

 • 2014.gada III - IV ceturksnis – iepirkuma veikšana tehniskā projekta izstrādei;
 • 2014.gada IV ceturksnis – 2015.gada II ceturksnis – tehniskā projekta izstrāde;
 • 2015.gada II - III ceturksnis – iepirkuma veikšana muzeja ēkas rekonstrukcijai;
 • 2016.gada I ceturksnis – 2016.gada III ceturksnis – Jāņa Akuratera muzeja ēkas rekonstrukcija un būvuzraudzība;
 • 2016.gada 30.septembrī nodots ekspluatācijā;
 • 2016.gada septembrī un oktobrī organizēti projekta noslēguma publicitātes pasākumi (projekta prezentācija un restaurācijas darbu norises prezentācija);
 • 2016.gada oktobrī izdots buklets par J.Akuratera muzeju (spiežot uz teksta saites iespējams lejuplādēt bukletu latviešu valodā un angļu valodā).
 • 2017.gada 31.augustā muzejs un tajā izveidotās ekspozīcijas pieejamas apmeklētājiem.
Projekta kopējā platība:

Teritorijas platība: 2571 kvadrātmetri.

Ēkas platība: 279,50 kvadrātmetri.