Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Daugavpils cietokšņa teritorijā esošu divu ēku atjaunošana un jaunbūve atbilstoši Valsts policijas struktūru darba specifikai
Projekta nosaukums:

Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes kompleksa, īslaicīgās aizturēšanas vietas, Valsts policijas koledžas Latgales reģionālās filiāles un Daugavpils zonālā valsts arhīva rekonstrukcija Daugavpils cietoksnī.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Galvenais būvdarbu veicējs:

SIA "Arčers".

Projekta mērķis:

Nodrošināt Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi ar Eiropas prasībām atbilstošām telpām.

Projekta pamatojums:

Iepriekš Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvalde bija izvietota divās administratīvajās ēkās un desmit policijas iecirkņos, no kuriem seši atradās pilsētā un četri – Daugavpils rajona administratīvajā teritorijā. Četru policijas iecirkņu telpas tika īrētas. Kopumā Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvo ēku, t.sk., īslaicīgās aizturēšanas izolatora un 1.Policijas iecirkņa ēkas tehniskais stāvoklis bija neapmierinošs.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
  • 2009.gadā I ceturksnī izstrādāts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts tehniskais projekts;
  • 2009.gada III ceturksnī noslēgts līgums ar ģenerāluzņēmēju SIA "Arčers" par projekta 1.kārtas realizāciju;
  • 2009.gada septembrī  izsniegta būvatļauja un uzsākti būvniecības darbi;
  • Īslaicīgās aizturēšanas vietas ēkas nodota ekspluatācijā 2012.gada decembrī;
  • Administratīvās ēkas nodotas ekspluatācijā 2013.gada maijā.
Telpu platība:

Administratīvā ēka Nr.1  - 3388,50 kvadrātmetri;

Administratīvā ēka Nr.2  - 1001,10 kvadrātmetri;

Īslaicīgās aizturēšanas vieta - 2180,50 kvadrātmetri.

Projekta kopējās izmaksas:

Administratīvo ēku rekonstrukcija (Komandanta iela 7, Daugavpils)  –  6,91 miljoni EUR;

Īslaicīgās aizturēšanas vietas ēkas būvniecība (Hospitāļa iela 3, Daugavpils) – 3,43 miljoni EUR.