Sīkdatnes - ir maza apjoma šifrētie teksta faili, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā vai interneta pārlūka kešatmiņā. To izmantošana nodrošina Vietnes efektīvāku darbību. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par Lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Kompānija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes servisa darbību. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, bet tas var ietekmēt šīs Vietnes funkcionalitāti.
Īstenotie projekti
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu depo būvniecība
Projekta nosaukums:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu depo būvniecība A.Kronvalda ielā 52, Cēsīs.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Galvenais būvdarbu veicējs:

SIA "Modus būve".

Projekta mērķis:

Nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas  darbiniekus ar darbam un tehnikas novietošanai piemērotām telpām. 

Projekta pamatojums:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas funkciju veikšanai, nepieciešamajām mūsdienu sanitārajām un higiēnas prasībām atbilstošu darba telpu nodrošināšanai.

Notikumi, termiņi un projekta statuss:
  • 2012.gada aprīlī pabeigti VUGD depo ēku projektēšanas darbi. Skiču un tehnisko projektu izstrādājis arhitektu birojs SIA „Nams” no 16.02.2011. līdz 03.04.2012.
  • Pabeigta iepirkuma procedūra VUGD depo ēku jaunbūves būvdarbu iepirkumam;
  • 2013.gada maijā noslēgts līgums ar SIA „Modus būve” par būvniecības darbu veikšanu. Būvniecības darbi veikti no 24.05.2013. līdz 01.12.2014. (18 mēneši);
  • 2014.gada decembrī objekts nodots ekspluatācijā.
Projekta kopējā platība:

Projektētā platība 3416 kvadrātmetri (t.sk., transformatora apakšstacijas platība 15 kvadrātmetri).

Projekta kopējās izmaksas:

4,2 miljoni EUR.